Partneri köszöntő


Kedves Látogató!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a bizalmával, és felkereste megújult weboldalunkat. Ahogy a XXI. században egyre összetettebbé válik mindannyiunk élete, különösen fontos, hogy lényegre törő és pontos válaszokat adjunk az ügyfeleink előtt álló kihívásokra. Ügyvédi irodánk ezt a célt tűzte maga elé, együttműködve a KPMG hazai és globális szakértői hálózatával, jogi kérdésekben és azokon túlmutatóan is. Megoldásokat keresünk ahelyett, hogy távoli kockázatokról készítenénk hosszú összefoglalókat. Az Igenre összpontosítunk a Nem helyett, és a puszta kockázat-azonosítás helyett az üzleti célok megvalósításában segítünk.

Bízunk benne, hogy szaktudásunkkal Önnek is segíthetünk céljai elérésében!

Ismerje meg irodánkat!

Ügyvédi irodánk teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt hazai és nemzetközi ügyfeleinek számára 2016 januárja óta. Szakértői csapatunk hisz abban, hogy minden jogi probléma egyedi, ezért megkülönböztetett figyelmet fordítunk a konkrét kérdés mögött meghúzódó gazdasági és vállalatirányítási összefüggések megismerésére. Mindig azon dolgozunk, hogy az ügyfeleinket a lehető leghatékonyabban segítsük az értékteremtésben és az értékek megőrzésében.

Csapatunkat innovatív szemléletű, proaktív szakemberek alkotják, akik sok esetben a jogon kívüli területek, így például a pszichológia vagy a közgazdaságtan szakértői is egyben. Szaktudásunk elismertségének fontos visszaigazolása számunkra, hogy konferenciáink, képzéseink és szakértői publikációink egyaránt nagy érdeklődésre tartanak számot. Megtisztelő számunkra, hogy számos ügyfelünkkel hosszú évek óta folyamatos az együttműködésünk, és újonnan felmerülő jogi problémáik megoldása érdekében ismét minket keresnek meg.

Szakterületeink

Várjuk megkeresését az alábbi területekkel kapcsolatban! 

GDPR megfelelési támogatást nyújtunk a különböző iparági területeken tevékenyéget végző magyar cégek, illetve nemzetközi cégek magyar leányvállalatai számára. Csapatunk széleskörű adatvédelmi tapasztalattal rendelkezik többek között a biztosítás, bank, kereskedelem, gyártás, könyvvizsgálat iparági területeken.

Ha Ön üzletszerűen foglalkozik pénzzel, nagy az esély arra, hogy a területével kapcsolatban is nyújtunk tanácsadást. Csapatunkkal két fő területtel foglalkozunk: Egyrészről magas színvonalú tanácsadást nyújtunk a pénzügyi, tőke- és biztosítási piacok szereplőinek szabályozási kérdésekben, elősegítve ezáltal a komplex követelményeknek való megfelelést. Másrészről megbízható tanácsadói vagyunk mind a hitelezői, mind a kölcsönvevői oldalnak finanszírozások során. A hagyományos banki finanszírozások mellett kiemelt figyelmet fordítunk alternatív finanszírozási mechanizmusokra, például tőkefinanszírozásre, kötvény- vagy részvénykibocsátásra is.

Csapatunk segítséget nyújt a jogszabályi előírásoknak megfelelő hatékony vállalati működés biztosításában. Szakértői csapatunk ügyfeleinkre szabott, iparágspecifikus megfelelési tanácsadási szolgáltatást biztosít, többek között szabályzatkialakítási, szerződésfelülvizsgálati és folyamatoptimalizálási feladatok tekintetében, valamint az új, a vállalatok és szervezetek működését meghatározó európai uniós irányelveknek és rendeleteknek, valamint a jogszabályi követelményeknek való megfelelésben. Segítséget nyújtunk a megfelelésben a hatósági szankciók (pl. bírságok) elkerülése érdekében, legyen szó akár a klasszikus társasági jogi kérdésekről, akár az új kihívásokról a digitalizáció, a fenntarthatóság, és a visszaélésbejelentési (whistleblowing) rendszerek területén.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA), a digitális piacokról szóló rendelet (DMA), valamint az adatmegosztási rendelet (Data Act) kapcsán jogi tanácsadást nyújtunk elsődlegesen az online piacterek, online platformok és az IoT eszközök gyártói, illetve szolgáltatói számára. Emellett a mesterséges intelligenciák fejlesztői és telepítői számára jogi tanácsadást nyújtunk az Európai Unió által kidolgozott Mesterséges-intelligencia kódex (AI Act) előírásainak való megfelelés érdekében. Ide tartozik többek között a jogi dokumentáció kidolgozása és az innovatív vállalatok ún. szabályozói tesztkörnyezetben való támogatása.

Csapatunk a vállalati működés környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hatásaival kapcsolatban átfogó jogi tanácsadást nyújt, és kiemelt szakértelemmel bír a releváns környezetjogi, energiajogi, emberi jogi, munkajogi, valamint antikorrupciós és pénzmosás-ellenes kérdések megválaszolásában. A vállalati működés átfogó ESG-szempontú átvilágítása mellett egyes specifikus területeken is segítséget nyújtunk, ideértve a greenwashing elkerülése, az emberi jogi megfelelés és az ESG kockázatkezelés területét is.

Az Ingatlanjogi csoportunk munkája az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi területet lefedi, különös tekintettel az ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciókkal (beleértve mind az asset dealeket és share dealeket), a kivitelezésekkel, illetve ingatlanok bérletével kapcsolatos jogi tanácsadást. Kollegáink jelentős tapasztalattal rendelkeznek ingatlanjogi ügyekben, mind eladói vagy vevői, kivitelezői vagy megrendelői, bérbeadói és bérlői oldalon. Csapatunkat a Legal500 2023-as kiadványában a „Firms to watch” kategóriába rangsorolta.

Csapatunkkal segítséget nyújtunk a vállalati munkajogi dokumentáció elkészítésében és átvizsgálásában, a munkáltatói tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódó dokumentáció előkészítésében, a munkaidőszervezéssel és a védett munkavállalói csoportokkal kapcsolatos munkajogi kérdésekben, legyen szó akár tipikus, akár atipikus munkaviszonyról, ideértve a vezető állású munkavállalók foglalkoztatását is. Emellett vállaljuk ügyfeleink átfogó munkajogi átvilágítását is, valamint peres képviseletet munkajogi kérdésekben.

Csapatunkkal segítjük a vállalkozások operatív működését és az ehhez kapcsolódó döntéshozatalt. Így különösen szakmai támogatást nyújtunk Ügyfeleink részére az egyes cégbírósági változásbejegyezési kérelmek ügyintézése (pl.: az ügyvezetőt, valamely felügyelőbizottsági tagot vagy a könyvvizsgálót érintő változások esetén), valamint az éves beszámoló elfogadásához kapcsolódó teendők során.

Aknázza ki a vállalkozásfelvásárlásban rejlő lehetőségeket az M&A csapatunk segítségével. Jogászaink kiterjedt szakértelemmel rendelkeznek komplex M&A ügyletek lebonyolításában, amelynek révén az Ön vállalkozása számára biztosítani tudjuk nemcsak a folyamat zökkenőmentességét, hanem az értékmaximalizálást is. Csapatunkkal stratégiai iránymutatást, szakértői due diligence átvilágítást és alapos tranzakciós strukturálást nyújtunk, amelyekkel az M&A ügylete sikertörténetté válik.

Mi a KPMG-nél úgy gondoljuk, hogy a versenyjog sokkal több, mint pusztán a jogszabályok ismerete. A versenyjog valamennyi gazdasági területtel szorosan kapcsolatban áll, legyen szó akár összefonódásokról, piaci visszaélésekről vagy fogyasztóvédelmi kérdésekről. Ennek mentén versenyjogi csapatunk is folyamatosan bővül, melyet már a Legal500 is a legjobbak között ismert el. Valamennyi aspektusra kiterjedő, átfogó tanácsadást nyújtunk versenyjogi szabályozási kérdésekben, fogyasztóvédelmi ügyekben, összefonódás-bejelentések során, és segítséget nyújtunk ügyfeleinknek kartellügyekben is. A versenyjogi compliance keretében átfogó versenyjogi átvilágítási, kockázatfelmérési és versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos képzési szolgáltatásokat is nyújtunk. Elsődleges célunk, hogy megvédjük ügyfeleinket a versenyjogi kockázatoktól, és segítsük őket ezek kiküszöbölésében.

Vitarendezési csoportunk munkája a vitarendezési eljárások széles körére terjed ki, ideértve az alternatív vitarendezési megoldásokat is. Csapatunk jelentős tapasztalattal rendelkezik összetett, határokon átnyúló kérdéseket érintő polgári és kereskedelmi peres, közigazgatási peres, illetve hazai és nemzetközi választottbírósági eljárások terén. Jogi képviselőként jártunk el az Európai Unió Bírósága előtt, illetve átfogó tapasztalattal rendelkezünk a hazai közigazgatási szervek előtti eljárások és képviselet ellátása terén is. Munkánk során párosítjuk a tradicionális jogi megoldásokat és ismereteket az adott jogvitára szabott egyedi megoldásokkal, hogy az ügy és ügyfél számára legmegfelelőbb vitarendezési megoldás és eljárás kerüljön alkalmazásra. Az angolul és magyarul dolgozó szakembereinkből álló csapatunkat a Legal500 2023-as kiadványában a „Firms to watch” kategóriába rangsorolta.

Korábbi eseményeink

Kapcsolódó tartalmaink

Önnek ajánljuk

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Keresse szakértőinket

Ezt a honlapot a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában 3502 kamarai azonosító számmal bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.