Dátum: 2023. november 28., 08:45 - 12:00

Helyszín: KPMG Irodaház (1134 Budapest, Váci út 31.)

A rendezvény nyelve magyar.

Az eseményen a részvétel ingyenes, de a regisztráció jóváhagyásához kötött.

Eseményünk a Magyar Ügyvédi Kamara által akkreditált képzésnek minősül, így a résztvevők 2 kreditpontontot számolhatnak el. 

További részletek a képzés kapcsán

    

Rendezvényünkön több neves előadó mutatja be a termékekkel, valamint a vállalati működéssel kapcsolatban felmerülő zöld, környezetbarát jellegre utaló állítások megengedhetőségének jelenlegi szabályozási környezetét. A Képzés során ismertetjük a területet érintő jelenlegi és tervezett hazai és európai uniós előírásokat, valamint a rendezvény utolsó harmadában panelbeszélgetés foglalkozik téma kapcsán felmerülő jogvitákkal és vitarendezés lehetőségeivel.

A rendezvény a cégek esetében ezen téma kapcsán tipikusan felmerülő gyakorlati kérdésekre, megoldásokra, jogesetekre is kitér, ezzel segítve a résztvevő ügyvédeket és jogtanácsosokat a zöld, környezetbarát jellegre utaló állítások megfogalmazásának gyakorlati kérdéseiben.  

Program


08:45 – 09:15

Érkezés, regisztráció

09:15 – 09:20

Köszöntő

09:20 – 09:50

Európai uniós szabályozási törekvések a greenwashinggal szemben
dr. Márkus Fanni (Ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda)

09:50 – 10:20

Hazai tapasztalatok és fogyasztóvédelmi követelmények
dr. Németh Boglárka (Ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda)

10:20 – 10:30

Kávészünet

10:30 – 11:10

Jogviták és vitarendezés a greenwashing kockázatának tükrében

Panelbeszélgetés
─ dr. Grosu Manuela (Vezető ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda)
─ dr. Imre Máté (Ügyvezető, Reimler Consulting Company)
─ dr. Köves Alexandra (Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem)
─ dr. Sulyok Katalin (Adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettes titkárságát vezető főosztályvezető)
─ dr. Szoboszlai Izabella (Versenytanácstag, Gazdasági Versenyhivatal)

11:10 – 11:40

Beszélgetés az új ESG törvénytervezetről
(A panelbeszélgetés már nem része a BÜK által akkreditált képzési programnak)

Panelbeszélgetés
─ dr. Imre Máté (Ügyvezető, Reimler Consulting Company)
─ dr. Márkus Fanni (Ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda)
─ Nagy Julianna (Szenior menedzser, KPMG)

11:40 – 11:45

Záró gondolatok

11:45 –

Állófogadás

Előadóink


dr. Grosu Manuela

Vezető ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi IrodaManuela a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda (Budapest) vitarendezési csoportjának vezető ügyvédje. Az ELTE jogi karának vendégtanára, ahol nemzetközi magánjogot oktat. Manuela képzett mediátor, valamint mediációval kapcsolatos képzési tevékenységekben is részt vesz. Jelentős tapasztalattal rendelkezik összetett, határokon átnyúló kérdéseket érintő hazai és nemzetközi választottbírósági, illetve kereskedelmi peres eljárásokban. Jogi doktorátusát az ELTE Jogi Karán, LL.M. fokozatát pedig a Suffolk Egyetemen (Boston) szerezte a US and Global Business Law for International Business Lawyers képzés keretében. Vendégkutató volt a Cardozo School of Law (New York), Kukin Program for Conflict Resolution programjában. Manuela rendszeresen publikál különböző alternatív vitarendezéssel kapcsolatos témákban, valamint szervez nemzetközi eseményeket vitarendezéssel kapcsolatos témákban. A VIAC magyarországi nagykövete és a Weinstein Nemzetközi Alapítvány Senior munkatársa.

dr. Imre Máté

Ügyvezető, Reimler Consulting CompanyMáté a Szegedi Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, emellett közgazdaságtani, valamint nemzetközi kereskedelmi jogi ismereteket. Ezt követően széles körű jogi és vezetési tanácsadási tapasztalatot szerzett: közel három évig segítette a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség munkáját, ahol a járműipai osztály vezetőjeként számos magyarországi befektetés (köztük két akkumulátorcella gyár) megvalósításához járult hozzá, jelenleg pedig a Reimler Consulting Company ügyvezetője. A panelbeszélgetés résztvevőjeként, gyakorlati tapasztalatain keresztül egyebek mellett annak a megvilágításában segít, hogy vállalati szempontból milyen változásokat hoznak a fenntarthatósági szabályozások, és milyen kihívásokkal és kockázatokkal kell szembenézniük a vállalatvezetőknek akkor, ha a környezetvédelmi jogszabályoknak kívánnak megfelelni, illetve a fenntarthatósági és ESG-átállásban rejlő kihívások gyakorlati implementációjában rejlő lehetőségeket szeretnék kiaknázni.

dr. Köves Alexandra

Egyetemi docens, Budapesti Corvinus EgyetemAlexandra ökológiai közgazdász, a Corvinus Egyetem habilitált docense, aki az ökológiai közgazdaságtanhoz, a nemnövekedéshez és a döntéstudományokhoz kapcsolódó tárgyakban oktat és kutat, egy fenntarthatóbb és igazságosabb gazdaság kialakításának lehetőségeit keresve. Az ökológiai közgazdaságtan kutatási területét igyekszik szélesebb közönség elé tárni. „Zöld egyenlőség” címmel magyar podcast sorozatot vezet immár több mint 150 epizóddal, valamint az Economics for Rebels angol nyelvű podcast alapítója és házigazdája is. Az Európai Ökológiai Közgazdaságtani Társaság alelnöke.

dr. Márkus Fanni

Ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi IrodaFanni 2017-ben csatlakozott a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Irodához, ahol elsősorban adatvédelemmel, gyógyszerjoggal és ESG jogi szolgáltatásokkal foglalkozik. Jogász diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, emellett az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológia alapképzést is elvégezte. Munkája során részt vett több teljeskörű jogi átvilágításban, emellett számos hazai és nemzetközi vállalatnak nyújtott jogi megfelelési tanácsot adatvédelmi, ESG és compliance kérdésekben. Rendszeresen publikál szakértői anyagokat adatvédelmi és ESG témában.

dr. Németh Boglárka

Ügyvéd, KPMG Legal Tóásó Ügyvédi IrodaBoglárka 2019 óta segíti munkájával a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Irodát, jelenleg a versenyjogi terület vezető ügyvéde. Jogi diplomáját az ELTE-n, LL.M végzettségét a németországi Göttingeni Egyetemen szerezte, emellett a Budapesti Gazdasági Egyetemen is folytatott tanulmányokat és közgazdász végzettséggel is rendelkezik. Munkája során versenyjogi ügyekkel foglalkozik, amelynek keretei között a fogyasztóvédelem területét, és különösen a greenwashing kérdéskörét is vizsgálta. Rendszeresen publikál szakértői anyagokat, amelyek egyebek mellett a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatával, és a versenyjog aktualitásaival foglalkoznak. Előadásában a greenwashingra vonatkozó hazai előírások fogyasztóvédelmi jogszabályi hátterét, valamint a Gazdasági Versenyhivatal által közzétett javaslatokat mutatja be, külön kitérve a versenyhivatali gyakorlat tanulságaira.

dr. Sulyok Katalin

Adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettes titkárságát vezető főosztályvezetőKatalin 1986-ban született Szegeden. 2012-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel, 2013-ban pedig az ELTE TTK biológus szakán szerzett B.Sc. diplomát kiváló minősítéssel. Jogi tanulmányai alatt Köztársasági Ösztöndíjban, Hajnóczy-díjban, Pro Scientia Aranyéremben és Junior Príma Díjban részesült.

2016-ban szerezte meg LLM diplomáját a Harvard Law Schoolon, ahol Fulbright Ösztöndíj, Sólyom László Ösztöndíj és a Harvard Egyetem által adott Gammon Fellowship révén tanult. Egy éven át a Harvard Environmental Law Review szerkesztőségi tagja. Az LLM képzésen írt szakdolgozatáért a Harvard Law School dékánja Irving Oberman Memorial Awardban részesítette a tanév legjobb környezetjogi témájú szakdolgozatáért. A Nemzetközi Jogi Tanszéken 2016 őszétől kezdve tanársegéd, majd 2019-től adjunktus. 2014 óta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettes titkárságát vezető főosztályvezető.

Többféle környezetjoggal kapcsolatos fakultatív tárgyat is oktat magyar és angol nyelven. A Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen több ízben is egyik felkészítő tanára, így 2019-ben is, amikor az ETE Jessup csapata világbajnoki címet nyert. Számos külföldi konferencián adott elő és hazai folyóiratok mellett publikált a Vermont Journal of Environmental Lawban is. Doktori disszertációja elnyerte az MTA Jogtudományi Intézete által adományozott Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima díjat, valamint a genfi székhelyű International Law Institute által adományozott Henri Wheaton-díjat. A disszertáció a Cambridge University Press kiadásában 2020-ban jelenik meg „Science and Judicial Reasoning: The Legitimacy of International Environmental Adjudication” címmel.

Publikációinak listája elérhető az MTMT oldalán ezen a linken.

dr. Szoboszlai Izabella

Versenytanácstag, Gazdasági VersenyhivatalIzabella 2012 óta a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja, elsősorban fogyasztóvédelmi ügyekkel foglalkozik. 1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi karán. 1998 szeptemberében kezdte pályafutását a Gazdasági Versenyhivatal Versenypolitikai Irodáján, majd a Hivatal több szervezeti egységében, különböző munkakörökben is kipróbálhatta magát. Közel öt évig volt a Fogyasztóvédelmi Iroda vizsgálója, 2011-2012-ben a Hivatal megújult ügyfélszolgálatát vezette. 2004-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán, 2020-ban pedig a Károli Gáspár Református Egyetem digitális gazdasági szakjogász képzését végezte el. Rendszeresen publikál fogyasztóvédelmi témában.

Nagy Julianna

Szenior menedzser, KPMGJulianna 2023 január óta koordinálja a KPMG nem pénzügyi vállalatok számára kialakított ESG és fenntarthatósági szolgáltatásait, valamint a KPMG fenntarthatósági munkacsoportját. Julianna rendelkezik a BIB - Budapest Institute of Banking nemzetközi ESG tanácsadó tanúsítványával. Tanulmányait a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar természetvédelmi mérnök mester szakán végezte. 2017-ben csatlakozott a KPMG megfelelőségi szolgáltatásait nyújtó szakértői csapatához, ahol a Közös Agrárpolitika keretében az úgynevezett EMGA-EMVA tanúsító szervi feladatokhoz kapcsolódóan öt éven keresztül vett részt az EU-s agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizetésének ellenőrzésében a tanúsító szervi, Illetékes Hatóságnak nyújtott tanácsadási, valamint akkreditációs vizsgálatokban. Munkája során továbbá részt vett az ISAE 3000 standardnak megfelelő ex-ante értékelésekben, valamint tanácsadási szolgáltatásokban hitelintézeteket, termelő vállalatokat vagy éppen nemzetközi civilszervezeteket érintő projektben egyaránt. KPMG-hez való belépését megelőzően hat évig dolgozott Brüsszelben projekt menedzserként az Európai Földtulajdonosok Szervezeténél (European Landowners’ Organization), ahol az agrár szektor fenntarthatóságban betöltött szerepével kapcsolatos európai uniós projektek lebonyolításában szerzett nemzetközi tapasztalatokat.

    

Szakértőink az akkreditált képzés lezárultát követően panelbeszélgetés keretében vitatják meg az újonnan megjelent ESG törvények módosításáról szóló törvény-tervezetet, valamint a tervezettel kapcsolatban felmerülő várható kihívásokat. A panelbeszélgetés részleteivel kapcsolatban további információval hamarosan jelentkezünk

    

Kapcsolat

informative image