A transzferárazás az adózás talán legkevésbé egzakt területe, a szabályozó jogszabályi előírások rendkívül általánosan fogalmaznak, tág teret hagyva az Adóhatóság szubjektív megítélésének. Így – a részletszabályok hiánya miatt – az ellenőrzési, gyakorlati ismeretek szerepe különösen felértékelődik. A szubjektivitásnak ez a magas foka igen jelentős kockázatot hordozhat magában, amennyiben a vállalatcsoporton belüli árakat nem megfelelően alátámasztva határozzák meg. Ennek következtében ugyanis szignifikánsan módosulhat az adókötelezettség, melynek kezelése sok időt és energiát igényelhet, sőt rosszabb esetben komoly büntetést és adófizetési kötelezettséget is vonhat maga után.

A KPMG transzferárazási szolgáltatásokkal foglalkozó csoportja elsősorban a transzferár-kockázatok azonosításában, priorizálásában, illetve kezelésében nyújt segítséget. Húszfős csoportunk számos iparágban folyamatosan széles körű szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek.

A transzferár-csoport fő szolgáltatási területei:

A magyar előírásoknak megfelelő nyilvántartás elkészítése

A törvényileg előírt transzferár-nyilvántartás elkészítése többletterhet jelent a vállalatok számára, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy a transzferárak kialakítását befolyásoló tények és körülmények megfelelő bemutatásával alátámasszák az alkalmazott árakat.

A szolgáltatás keretében vállaljuk a társaság meglévő transzferár-nyilvántartásainak felülvizsgálatát, vagy új dokumentációk elkészítését széles körű adóhatósági ellenőrzési tapasztalatainkra alapozva és összhangban a magyar előírásokkal, valamint az OECD-irányelvekkel.

Közreműködés a hatósági eljárások során

Igény szerint tanácsadással segítünk a transzferárazást érintő hatósági vizsgálatok során, közreműködünk az adóhatóság részére tett észrevételek, fellebbezések megtételében, kérvények, egyéb dokumentációk összeállításában.

Tapasztalataink alapján egyre inkább jellemző, hogy az Adóhatósági esetek bírósági szintre kerülnek, ahol az utóbbi időkben jelentős sikereket értek el ügyfeleink az Adóhatósággal szemben.

A KPMG jogi szolgáltatásokat nyújtó csoportja segítségével a teljes hatósági folyamatban is tudunk támogatást nyújtani, beleértve a bíróság előtti képviseletet.

A piaci jövedelmezőség vizsgálata

A rendelkezésünkre álló adatbázisok és az általunk kialakított – az adóhatósági tapasztalatainknak is megfelelő – keresési stratégiák segítségével vállaljuk a szokásos piaci ártartomány meghatározását egy adott országra vagy régióra vonatkozóan, akár több évre visszamenőleg.

Pénzügyi tranzakciók (hitelek, hedge ügyletek, cash-poolok, egyéb treasury tranzakciók) szokásos piaci árának vizsgálatához nemzetközi pénzügyi adatbázis felhasználásával készítünk elemzést a szokásos piaci ártartomány meghatározása érdekében.

A transzferárak felülvizsgálata, új struktúra kialakítása

A szolgáltatás keretében igény szerint megvizsgáljuk, véleményezzük és felülvizsgáljuk a társaság által jelenleg alkalmazott transzferárakat, árképzési módokat, azonosítjuk azokat a területeket, amelyek adókockázatokat hordozhatnak magukban, és javaslatot teszünk az esetleges problémák megoldására. Ennek keretében figyelembe vesszük mind az iparági sajátosságokat, mind a társaság lehetőségeit.

Előzetes árképzési megállapodás (APA)

Előzetes árképzési megállapodás (Advance Pricing Agreement – APA) megkötése egyre elterjedtebb hazánkban is, mely új, nagy volumenű csoporton belüli tranzakciók esetében lehet indokolt, akár unilaterális, akár bilaterális, vagy multilaterális formában is. Szolgáltatásaink részét képezik az APA folyamatában való közreműködés, amely magában foglalja az adóhatósággal folytatandó előzetes megbeszéléseket, az APA-kérvény elkészítését és benyújtását, valamint folyamatos tanácsadást a határozathozatali időszakban. A folyamat része, hogy akár a társaság megnevezése nélkül egyeztetünk az adóhatósággal a kialakítandó transzferár-struktúra kockázatai és NAV általi elfogadhatóságával kapcsolatban.

Transzferárakkal kapcsolatos irányelvek kidolgozása

A transzferárakkal kapcsolatos, vállalatcsoportra vonatkozó irányelvek (transzferár policy) kidolgozása, stratégiai dokumentációk elkészítése

Igény szerint vállaljuk a vállalatcsoport transzferár-politikájának kidolgozását és az ehhez kapcsolódó stratégiai dokumentációk elkészítését összhangban a vállalatcsoport központi elveivel, céljaival.

A nemzetközi transzferár-dokumentáció (Master File)
elkészítése, felülvizsgálata

A szolgáltatás keretében vállaljuk a társaság nemzetközi központi transzferár-nyilvántartásának felülvizsgálatát vagy elkészítését összhangban az irányadó nemzetközi irányelvekkel és követelményekkel (OECD-irányelvek, EU TPD, BEPS, EU rendeletek) akár több magyar vagy külföldi leányvállalat részére együttesen is.

Továbbá szükség szerint, együttműködve külföldi KPMG társirodákkal, részt veszünk a nemzetközi szintű transzferár anyagokkal kapcsolatosan az egyeztetésekben, koordinálásban, valamint a szükséges ellenőrzések elvégzésében, annak érdekében, hogy a csoportszintű dokumentációk is megfeleljenek a hazai szabályozásnak.

Egyéb szolgáltatások

Igény szerint támogatást nyújtunk a komplexebb, NGM- esetleg NAV- állásfoglalást igénylő kérdésekben mind az egyeztetés, mind az állásfoglalás megírásának tekintetében. 

NAV-vizsgálatok során szerzett tapasztalataink alapján, csoporton belüli szolgáltatások (jellemzően management típusú szolgáltatások esetében) szükséges lehet úgynevezett „benefit test” elvégzése, amely alátámasztja a szolgáltatások indokoltságát, ezáltal a felmerült költségek levonhatóságát.

Továbbá tájékoztatjuk a társaságot a tevékenységét érintő, transzferárazásra vonatkozó jogszabály-változásokról, beleértve a transzferárazás nemzetközi szabályainak aktuális változásával kapcsolatos információkat, különös tekintettel az új OECD-akciótervre (BEPS), valamint az új EU ATAD irányelvre. 

Ezen felül vállaljuk a magyarországi transzferár-szabályozást, valamint a munkánk során szerzett, transzferár-vizsgálatokhoz kapcsolódó tapasztalatainkat bemutató képzések, előadások, workshopok tartását.

Ismerje meg szolgáltatásainkat!

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Keresse szakértőinket