Segítséget nyújtunk vállalkozásának a tevékenység és/vagy a tervezett beruházás szempontjából releváns, potenciálisan rendelkezésre álló készpénztámogatások és adókedvezmények felkutatásában.

Szolgáltatásunk keretében teljes körű támogatást biztosítunk a különféle támogatások és adókedvezmények igénybevételének teljes folyamatában, elsősorban az alábbi területeken:

Átfogó szolgáltatást nyújtunk Ügyfeleink részére a támogatási folyamat egészében, ideértve az előkészítést, az igénylést, a tárgyalási és megvalósítási fázist, továbbá a monitoring időszakot.

Beruházási támogatások

Egyedi kormánydöntéssel (EKD) megítélt támogatás

Átfogó szolgáltatást nyújtunk Ügyfeleink részére a támogatási folyamat egészében, ideértve az előkészítést, az igénylést, a tárgyalási és szerződéskötési fázist, továbbá a monitoring időszakot.  Fentiek – többek között – az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

 • a támogatás mértékének maximalizálását célzó lehetőségek azonosítása;
 • az igényléssel összefüggő esetleges kockázatok, nehézségek feltárása;
 • az elszámolható költségek részletes vizsgálata;
 • tárgyalási stratégia kidolgozása a maximálisan elérhető támogatási összeg realizálása érdekében, ideértve különösen a szükséges kötelezettségvállalások kidolgozásában való közreműködést
 • a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és Magyarország Kormánya előtt folytatott tárgyalások során történő képviselet/támogatás;
 • a beruházási támogatás igényléséhez szükséges bejelentő adatlap előkészítése és benyújtása;
 • Ügyfelünk támogatása az igénylés jóváhagyási folyamata során;
 • részvétel az Európai Bizottság előtt folyó engedélyezési eljárásban (amennyiben releváns);
 • a helyszíni vizsgálaton való részvétel mellett valamennyi szükséges dokumentum (üzleti terv, SWOT analízis, garanciák, stb.) előkészítése, a helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv véleményezése, stb.;
 • a támogatási szerződés tervezetének áttekintése és amennyiben szükséges, szövegmódosítások javaslata;
 • a beruházás megvalósítási szakaszában átfogó támogatás nyújtása (többek között a költségek elszámolhatóságának vizsgálata, a kormányzati szervek részére benyújtandó dokumentumok előkészítése/áttekintése);
 • továbbá, a KPMG társosztályaival szorosan együttműködve segítjük Ügyfeleinket a beruházási projekt minden egyéb vonatkozásában, beleértve, de nem kizárólagosan a helyszín kiválasztási folyamatot, a megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek elkészítését, vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá való minősítést, mely felgyorsíthatja az engedélyezési folyamatot.

Fejlesztési adókedvezmény

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk Ügyfeleink részére a folyamat egésze során, ideértve az előkészítést, az adókedvezmény igénybevételére történő bejelentést, az adókedvezmény érvényesítését és a monitoring időszakot. Fentiek – többek között – az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:

 • valamennyi teljesítendő feltétel és adminisztrációs kötelezettség összefoglalása;
 • a beruházási projekt fejlesztési adókedvezményre való jogosultságának vizsgálata;
 • adóhatósági ellenőrzések során szerzett tapasztalataink alapján azon területek kiemelése, melyek egyrészről jelentős bizonytalanságot, illetve adózási kockázatot hordozhatnak magukban, másrészről adómegtakarítási lehetőséget teremtethetnek Ügyfeleink számára;
 • a beruházás elszámolható költségeinek részletes vizsgálata, valamint az elérhető adókedvezmény számszerűsítése;
 • a tervezett beruházással kapcsolatos bejelentőlap/kérelem előkészítése és benyújtása;
 • részvétel a Pénzügyminisztérium, továbbá az Európai Bizottság előtt folyó engedélyezési eljárásban (amennyiben releváns);
 • az adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges adminisztratív kötelezettségek teljesítésének támogatása (többek között a társasági adóbevallás és a beruházással kapcsolatos nyilvántartás elkészítése/átnézése).

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházáshoz vagy felújításhoz kapcsolódó adókedvezménnyel összefüggésben – többek között – az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk Ügyfeleink részére:

 • valamennyi teljesítendő feltétel és adminisztrációs kötelezettség összefoglalása;
 • a beruházási, felújítási projekt energiahatékonysági adókedvezményre való jogosultságának vizsgálata;
 • adóhatósági ellenőrzések során szerzett tapasztalataink alapján azon területek kiemelése, melyek egyrészről jelentős bizonytalanságot/adózási kockázatot hordozhatnak magukban, másrészről adómegtakarítási lehetőséget teremtethetnek Ügyfeleink számára;
 • az elszámolható költségek felülvizsgálata és maximalizálása, szoros együttműködésben az energetikai auditorral;
 • az energetikai auditor által kiállított előaudit valamint igazolás adózási szempontból történő véleményezése;
 • az adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges adminisztratív kötelezettségek teljesítésének támogatása (többek között a társasági adóbevallás és a beruházással kapcsolatos nyilvántartás elkészítése/átnézése).
Kutatás-fejlesztési támogatások

A kutatás-fejlesztési támogatások tekintetében – a fentiekben említett Egyedi kormánydöntéssel (EKD) megítélt támogatás és Fejlesztési adókedvezmény kapcsán felsoroltakon túlmenően – az alábbi szolgáltatásokkal állunk Ügyfeleink rendelkezésére:

K+F tevékenységek minősítése

 • a szóban forgó projekt(ek)/tevékenység(ek) részletes vizsgálata a magyar jogszabályok, valamint nemzetközi iránymutatások alapján arra vonatkozóan, hogy megfelel(nek)-e a K+F kritériumrendszerének, mely jogosultságot teremthet a különféle K+F támogatások (mind készpénztámogatás, mind adókedvezmény) igénybevételére;
 • segítségnyújtás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalához (NKFI) benyújtandó K+F minősítési kérelem előkészítésében;
 • képviselet az NKFI-vel történő egyeztetések során.

A K+F támogatások érvényesítésében való közreműködés

 • a K+F tevékenység elszámolható költségeinek részletes vizsgálata, emellett a kapcsolódó dokumentumok, analitikák, kalkulációk és adóbevallások áttekintése.
Képzési támogatás

Átfogó szolgáltatást nyújtunk Ügyfeleink részére a támogatási folyamat egészében, ideértve az előkészítést, az igénylést, a tárgyalási és megvalósítási fázist, továbbá a monitoring időszakot. Fentiek – többek között – az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukban:

 • a képzési támogatás potenciálisan elérhető legmagasabb mértékének meghatározása;
 • a támogatás legfontosabb feltételeinek ismertetése;
 • a szükséges bejelentő adatlap előkészítése és benyújtása;
 • Ügyfelünk támogatása a jóváhagyási folyamat során;
 • a támogatás érvényesítésében való közreműködés (többek között a költségek elszámolhatóságának vizsgálata).

Ismerje meg szolgáltatásainkat!

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Keresse szakértőinket