A vállalatok és az állami intézmények sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy a vezetői döntések valamennyi lényeges körülmény figyelembevételével, az elérhető múltbeli adatokra, előrejelzésekre és szakértői véleményekre alapozva szülessenek meg. A KPMG segíti privát és állami szektorbeli ügyfeleit a vezetői döntéshozatalban, segítséget nyújtva a stratégiai, szabályozási, szakpolitikai és piaci kihívásaik kezelésében.

Vállalati stratégia

A KPMG globális stratégiai módszertana lehetővé teszi a vállalatok jelenlegi stratégiai keretének elemekre bontását, strukturált elemzését, valamint az üzleti tevékenység sikeres újratervezését. A stratégiai támogatást egységes szemlélettel, a KPMG stratégiai, elemzési, működési, ügyfélélmény-, szervezetfejlesztési, HR-, IT, pénzügyi, kockázatkezelési, iparági, valamint szükség esetén tranzakciós, adózási szakértőnek részvételével nyújtjuk. A stratégiai támogatás kiterjedhet az alábbi területekre:

 • Vállalati stratégia kialakítása, felülvizsgálata,
 • Pénzügyi modell (pénzügyi ambíciók, pénzügyi terv),
 • Üzleti modell (piaci helyzet, versenykörnyezet, értékajánlat, ügyfelek, értékesítési csatornák),
 • Működési modell (üzleti folyamatok, infrastruktúra, IT, szervezeti struktúra, irányítási modell, kontrollok, emberi erőforrások és kultúra),
 • Mérés, visszacsatolás, ösztönzés.

Kormányzati stratégia, szakpolitikai tervezés

A KPMG Kormányzati Stratégiaalkotási Követelményrendszer (KSaK) módszertana keretrendszert nyújt kormányzati szakpolitikák, stratégiák és koncepciók jövőképvezérelt tervezéséhez, igazodva a kormányzati szektor elvárásrendszeréhez. A stratégiai támogatás főbb területei:

 • Helyzetelemzés (szakterület elemzése, jogszabályi és szakpolitikai környezet, intézményi környezet, horizontális témák, SWOT),
 • Célkitűzés (vízió és a célállapot, stratégiai irányok és alternatívák, célhierarchia, indikátorrendszer),
 • Megvalósítás (eszközrendszer, szabályozás, finanszírozás),
 • Visszamérés (értékelés és monitoring).

Piacelemzés

Ügyfeleinknél tevékenységeik vertikális és horizontális integrációja során, illetve teljesen új szolgáltatások indítása esetén is felmerül az igény, hogy képet kapjanak egy  adott szektor helyzetéről, várható fejlődési irányairól. Módszertani és iparági szakértőink igény szerinti mélységben adnak képet az egyes piaci ágazatok helyzetéről az alábbi területeken:

 • Piac múltbeli és jelenlegi helyzete, trendek, előrejelzés,
 • Keresletelemzés, árrugalmassági becslés, piacszegmentáció,
 • Piaci versenyhelyzet, versenytárselemzés, piaci szereplők, koncentráció, földrajzi kiterjedés,
 • Jogi, technológiai, adminisztratív környezet elemzése, be- és kilépési korlátok,
 • Társpiacok, kiegészítő termékek, egyéb földrajzi lokációk trendjei, területi modellek,
 • Vevők és szállítók elemzése (koncentráció, alkupozíció, földrajzi eloszlás),
 • Földrajzi elemzések, térbeli regressziós elemzés (például a megbízó földrajzi lefedettségének optimalizálásához vagy földrajzi szegmentációhoz),
 • Commodity piacok (piacok mozgását befolyásoló fő tényezők, előrejelzések), modellezésen alapuló árelőrejelzés.

Beruházástámogatás

Szakértőink elősegítik vállalati beruházások sikeres megvalósítását, legyen szó hazai vállalatok terjeszkedéséről, relokációjáról, vagy külföldi vállalatok hazai beruházásairól. Szakértőink többek között az alábbi területeken nyújtanak segítséget:

 • A beruházási helyszín kiválasztása (makrogazdasági, logisztikai, HR, infrastrukturális, oktatási, munkaerőpiaci, kereskedelmi, kulturális, stb. szempontok mentén),
 • Állami és EU-s támogatási konstrukciók azonosítása egyszeri vagy periodikus jelleggel,
 • Egyedi Kormánydöntéssel Megítélt támogatások (EKD): támogatási kérelem előkészítése, lebonyolítása, nyomon követés,
 • Nagyvállalati Beruházás Támogatási Program (NBT): támogatási kérelem előkészítése, lebonyolítása, nyomon követés,
 • Speciális üzleti terv készítése támogatások igénybevétele céljából,
 • Támogatásigényléshez kapcsolódó tanácsadás központi európai uniós programok kontextusában.

Piacszabályozás

A piacszabályozás szolgáltatás keretén belül a KPMG szakértői átfogó elemzéseket állítanak össze az EU-s és nemzeti szabályozások változásának piaci szereplőkre gyakorolt hatásáról, alapvetően az alábbi célok mentén:

 • Politikai döntéshozók és a szakpolitika támogatása a hatékony törvényalkotásban,
 • Piaci szereplők támogatása a szabályozási követelményeknek való piacorientált megfelelésben.

Gazdasági hatásvizsgálat

A gazdasági hatásvizsgálat egy vállalat, projekt vagy ágazat nemzeti és/vagy helyi gazdaságra gyakorolt gazdasági hatásainak komplex elemzését jelenti. Összhangban a megbízás céljaival és a megbízó tevékenységeinek jellegével az elemzés többek között az alábbi területekre terjedhet ki:

 • A gazdasági teljesítmény kiemelt mutatói (például bruttó hozzáadott érték, munkahelyek száma, adófizetés, kereskedelem, stb.),
 • Közvetett gazdasági hatások (beszállítói értéklánc, helyi vállalatok, gazdasági multiplikáció),
 • A gazdasági tevékenységhez kötődő környezeti és társadalmi vetületek.

Szakpolitikai tanácsadás, programértékelés

Ügyfeleleinket európai uniós fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó programok, jogszabályváltoztatások, reformok előkészítésében, tervezésében, végrehajtásában és értékelésében támogatjuk. Ügyfeleink között egyaránt megtalálhatóak az Európai Bizottság Főigazgatóságai (DG REGIO, DG REFORM, DG COMP, DG GROW), uniós ügynökségek (EISMEA) és nemzeti minisztériumok, hatóságok Magyarországon és az Európai Unió egyéb tagállamaiban.

Szolgáltatásaink kiemelten:

 • Programértékelés (előzetes, időközi, utólagos);
 • Hatásvizsgálat (fejlesztési programok vagy egyéb kezdeményezések hatásainak előzetes vagy utólagos vizsgálata, akár tényellentétes módszerekkel vagy egyéb modellkeretben);
 • Programok végrehajtásának támogatása (döntéstámogatás, nyomon követés, kockázatkezelés, minőségbiztosítás);
 • Döntéselőkészítő tematikus elemzések, tanulmányok készítése (például kkv-támogatásokhoz, innovációs politikához, vidékfejlesztéshez, adózáshoz kapcsolódóan).

További szolgáltatásaink

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat