Family Business

Family Business

Passion, it’s what drives entrepreneurs, family businesses and fast-growing companies alike. It’s also what inspires KPMG Family Business to help drive your success. Look to our trusted advisers to bring the clarity you need to help your company excel at every step of your business journey.

KPMG in Croatia identified that the family owned-businesses are an important part of the Croatian economy and a driver of economic development. Latest estimates shows that almost 80 percent of SMEs in Croatia are family owned businesses whose employees contribute more than 60 percent of total employment in the private sector. Family firms are more focused on long-term operations and success. Also, they continue investing even during harsh times. 

KPMG u Hrvatskoj identificirao je kako su obiteljske tvrtke važan dio hrvatskog gospodarstva i pokretač gospodarskog razvoja. Najnovije procjene pokazuju kako je gotovo 80 posto malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj u kategoriji obiteljskih poduzeća te da zaposlenici obiteljskih tvrtki čine više od 60 posto od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru. Obiteljske tvrtke su usredotočene na dugoročno poslovanje i uspjeh. Također, one ulažu u razvoj čak i u „lošim“ vremenima.

KPMG, as one of the largest advisory and consultancy firms in Croatia, dedicated a team of experienced experts in various areas who are here to listen to your story and then discuss opportunities to move your business forward. We offer a cooperation whereby our primary goal is to become a reliable and trusted companion in your journey to success.  

KPMG, kao jedna od najvećih savjetodavnih i konzultantskih tvrtki u Hrvatskoj, osigurala je tim iskusnih stručnjaka iz različitih poslovnih područja, koji su tu da slušaju vaše priče i porazgovaraju o mogućnostima daljnjeg rasta poslovanja vaše tvrtke. Nudimo suradnju u kojoj je naš primarni cilj postati pouzdan i odgovoran suputnik na vašem putu do uspjeha.