Πρωτοβουλία AdvantAge για την πάταξη της ηλικιακής διάκρισης στην εργασία

Λάβετε μέρος στην έρευνα προς όλους τους εργαζόμενους και συνεισφέρετε στα ευρήματα

Λάβετε μέρος στην έρευνα προς όλους τους εργαζόμενους και συνεισφέρετε στα ευρήματα

Η KPMG και ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) έχουν ξεκινήσει την πρωτοβουλία με την επωνυμία AdvantAge που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα στο θέμα της ηλικιακής διάκρισης (ageism) με επίκεντρο στην παρούσα φάση τις ώριμες ηλικιακά ομάδες. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται και από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. 

Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι η ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με το θέμα των ηλικιακών διακρίσεων μέσα από δράσεις που θα υλοποιηθούν για τη δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το πρώτο βήμα της πρωτοβουλίας είναι η διεξαγωγή έρευνας με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι το θέμα της ηλικιακής διάκρισης με επίκεντρο τις ώριμες ηλικιακά ομάδες αλλά και το πώς ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται οι εταιρείες τους στο θέμα αυτό με σχετικές πολιτικές και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους από διαφορετικούς κλάδους, εταιρείες και θέσεις απασχόλησης.

Το σύντομο ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο ανοιχτό για συμπλήρωση από κάθε εργαζόμενο έως τις 12 Ιουνίου. 

Σύντομα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα καθορίσουν την στρατηγική για την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων στις ώριμες ηλικιακά ομάδες.