Τράπεζες: Επιβράδυνση προόδου γνωστοποιήσεων κλιματικής αλλαγής βάσει ετήσιων εκθέσεων

Η πιο πρόσφατη έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της KPMG τονίζει την ανάγκη για ενιαία πρότυπα πληροφόρησης σχετικά με την αειφορία σε όλο τον κόσμο

Η πιο πρόσφατη έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της KPMG τονίζει την ανάγκη για ενιαία...

Επιβράδυνση της προόδου για τις γνωστοποιήσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις ετήσιες εκθέσεις των κορυφαίων τραπεζών.

Η πρόοδος στις γνωστοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή στις ετήσιες εκθέσεις για ορισμένες από τις κορυφαίες τράπεζες του κόσμου σημείωσε κάμψη το 2021, σύμφωνα με τη νέα έκθεση από την Ομάδα Διεθνών Προτύπων της KPMG (KPMG International Standards Group).

Για 2η συνεχόμενη χρονιά κυκλοφορεί η ετήσια ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης, όπου εξετάζει τις γνωστοποιήσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή-από τις πιο πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις 35 μεγάλων τραπεζών, που εδρεύουν σε όλο τον κόσμο - παρέχοντας μια επισκόπηση για τους επενδυτές, τις εποπτικές αρχές, τους συντάκτες οικονομικών καταστάσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παρά την αυξανόμενη σύμπνοια σχετικά με την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι, αν και πολλοί οργανισμοί ακολουθούν μια σαφή πορεία προς μεγαλύτερη πληροφόρηση πέραν των απαιτούμενων, με το 100% των τραπεζών που αναλύθηκαν να παρέχουν κάποια μορφή γνωστοποιήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, έχει επιβραδυνθεί η πρόοδος ως προς την λεπτομέρεια που παρέχεται στις ετήσιες εκθέσεις, με διαφορές μεταξύ χωρών.

Οι τράπεζες σε περιοχές που έχουν ήδη εισάγει περισσότερες ρυθμίσεις για τις γνωστοποιήσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, έχουν κάνει τα μεγαλύτερα βήματα με εμπλουτισμένες γνωστοποιήσεις - με τις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου στην πρώτη γραμμή. Επίσης, σε κάποιες περιφέρειες όπου το επίπεδο βάσης για τις γνωστοποιήσεις στις ετήσιες εκθέσεις ήταν ιστορικά χαμηλότερο, καλύπτουν πλέον το χαμένο έδαφος πλησιάζοντας τις τράπεζες με τις πιο εξελιγμένες γνωστοποιήσεις.

Η δημιουργία του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Αειφορίας (International Sustainability Standards Board - ISSBTM) αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για την πληροφόρηση σχετικά με την αειφορία - συμπεριλαμβανομένου του κλίματος. Εν αναμονή των νέων προτύπων για τις γνωστοποιήσεις από το ISSB, υπάρχουν κάποια ανεπίσημα στοιχεία από την ανάλυση της KPMG ότι ορισμένες τράπεζες έχουν επιλέξει μια στάση αναμονής έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα νέα πρότυπα.

Ο Larry Bradley, Global Head of Audit στην KPMG, σχολιάζει «Η πιο πρόσφατη έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης από το KPMG International Standards Group στηρίζει τις εκκλήσεις των επενδυτών, των ρυθμιστικών αρχών, των οικονομικών και πολιτικών ηγετών σχετικά με την ανάγκη για ενιαία παγκόσμια πρότυπα σε σχέση με την πληροφόρηση για την κλιματική αλλαγή. Τα δύο πρώτα Πρότυπα Γνωστοποίησης Αειφορίας IFRS® του ISSB δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη σύνδεση της πληροφόρησης της βιωσιμότητας με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μόλις όμως το πρώτο βήμα μιας μακράς πορείας.

Η δημιουργία ενιαίων και διαφανών προτύπων πληροφόρησης αειφορίας σε όλο τον κόσμο, θα βοηθήσει ουσιαστικά να ενισχυθούν οι κεφαλαιαγορές βοηθώντας τους επενδυτές και τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να πάρουν πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να ανανεώσουν την εστίασή τους στην δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επιχείρησή τους».

Παρά την μικρή πρόοδο, η ανάλυση της KPMG υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες έχουν επίγνωση των κίνδυνων που αφορούν την κλιματική αλλαγή, ειδικά όταν περιγράφουν τους κινδύνους που έχουν αναγνωρίσει και τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαρθρώσει τις δομές εταιρικής διακυβέρνησής τους για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Δεδομένης της παραδοσιακής εστίασης των τραπεζών στη διαχείριση κινδύνων, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις τράπεζες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση παρέχουν λεπτομερείς γνωστοποιήσεις στον τομέα αυτόν.

Σε ποσοστό 77%, οι τράπεζες που συμμετείχαν αναφέρουν ότι συμπεριλαμβάνουν κινδύνους σχετικούς με την κλιματική αλλαγή στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ότι αρχίζουν να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης και αναφοράς και για τους κινδύνους που αφορούν στην κλιματική αλλαγή.

Πολλές από τις τράπεζες επίσης αναγνωρίζουν ότι ο κίνδυνος σε σχέση με την κλιματική αλλαγή είναι ένας γενικός κίνδυνος που επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Οι πιο συχνοί κίνδυνοι που επηρεάζονται είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης, ο κίνδυνος συμμόρφωσης και ο λειτουργικός κίνδυνος. Ωστόσο, ενώ οι γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο αναφέρονται με λεπτομέρειες στο πρώτο μέρος των ετήσιων εκθέσεων, πολύ λίγες από τις τράπεζες συνδέουν αυτές τις γνωστοποιήσεις με την επίδραση που έχουν στις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Χάρης Συρούνης, Partner, στο Ελεγκτικό Τμήμα της KPMG στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με αφορμή την έκθεση αναφέρει «Η τάση που έδειξε η έρευνα ότι υπάρχει πρόοδος στην ποιότητα των ετήσιων εκθέσεων των τραπεζών το 2021 σχετικά με τους κινδύνους γύρω από την κλιματική αλλαγή παρατηρήθηκε και για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι ευαίσθητοι σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των κλιματικών κινδύνων. Παρά το γεγονός ότι οι γνωστοποιήσεις αυτές είναι καινούριες η πληροφόρηση που δόθηκε πιστεύουμε πως πετυχαίνει την σύνδεση μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων και το πρώτο μέρος της ετήσιας έκθεσης είναι σημαντική.

gr quote harry sirounis on banks climate related disclosure

Οι τράπεζες έχουν επίσης αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για την πράσινη ή βιώσιμη χρηματοδότηση. Ωστόσο, το 2021 δεν είδαμε τα προϊόντα αυτά να επιδρούν στις γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Οι Ελληνικές τράπεζες γνωρίζουμε πως σέβονται απόλυτα τις κατευθύνσεις αυτές και σκοπεύουν να ανταποκριθούν στις προτάσεις του ISSB, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κεφαλαιαγορών (ESMA) αλλά και της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως παράλληλα και η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG) αναπτύσσει ένα σύνολο προτύπων για τις εταιρείες της ΕΕ. Η αρχή έχει γίνει και υπάρχει σημαντικός δρόμος να καλυφτεί για τους οργανισμούς να υιοθετήσουν τώρα μια ενεργητική προσέγγιση για τις γνωστοποιήσεις σε σχέση με το κλίμα, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή για τους επενδυτές και την ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερόμενων μερών».