Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑ και KPMG

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πραγματική αγορά και τις επιχειρήσεις

Η συμφωνία συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα με τις επιχειρήσεις

Τις υπογραφές τους σε συμφωνία συνεργασίας, με άμεσα ωφελούμενους τους νέους επιστήμονες, τους φοιτητές, αλλά και την ίδια την επιχείρηση, έβαλαν οι διοικήσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και της KPMG στην Ελλάδα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Απριλίου στα γραφεία της KPMG. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πραγματική αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η συνεργασία ΟΠΑ και KPMG περιλαμβάνει άμεσες και μεσοπρόθεσμες υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις σε 6 βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης, έρευνας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων σε σύγχρονα αντικείμενα.

Οι πυλώνες συνεργασίας είναι συνοπτικά οι παρακάτω:

  • Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΟΠΑ στην KPMG
  • Χορηγική υποστήριξη της KPMG στην εφημερίδα ΟΠΑ News
  • Διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία με δυνατότητα υποστήριξης της εταιρείας σε διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες και συνεργασίας με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ
  • Διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
  • Συμμετοχή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνει το ΟΠΑ
  • Διενέργεια ερευνών-μελετών από το επιστημονικό προσωπικό και τα ερευνητικά εργαστήρια του ΟΠΑ σε τομείς επιχειρηματικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος από πλευράς της KPMG.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ο Αντιπρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Γιώργος Λεκάκος, τόνισε: «Με προσανατολισμό στον στρατηγικό πυλώνα της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με εταιρείες που επιθυμούν να προσθέσουν αξία στις φοιτήτριες, τους φοιτητές και τις/τους αποφοίτους μας και να ενισχύσουν την απασχόλησή τους σε σύγχρονα αντικείμενα και δεξιότητες. Επίσης, στο πεδίο της έρευνας και προώθησης της καινοτομίας, οι συνεργασίες αυτές δίνουν πνοή σε νέες επιχειρηματικές ιδέες που βοηθούν στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την αγορά και στην ανάπτυξη της οικονομίας».

Ο senior partner της KPMG στην Ελλάδα, κ. Νικόλαος Βουνισέας, με αφορμή τη συνεργασία αυτή, δήλωσε: «Υπάρχει μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία μεταξύ του ΟΠΑ και της KPMG, καθώς μας συνδέει μια κοινή αξία: η επένδυση στους ανθρώπους. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μας, η οποία αποτελεί το εφαλτήριο για μια σειρά από κοινού δράσεων για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Υπέροχα πράγματα μπορούν να συμβούν από τη συνεργασία αυτή και ανυπομονώ να αναδειχθούν ταλέντα και δυνατές ομάδες οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα διαχειριστούν τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο του επιχειρείν και της οικονομίας.»

mnimonio sinergasias metaxi opa kai kpmg handshake
mnimonio sinergasias metaxi opa kai kpmg signing
mnimonio sinergasias metaxi opa kai kpmg