Έκθεση HFS Research: 1η στην τεχνολογική καινοτομία η KPMG

HFS Research: 1η στην τεχνολογική καινοτομία η KPMG

Η KPMG κατατάσσεται 1η στην τεχνολογική καινοτομία και 3η μεταξύ κορυφαίων παρόχων υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνα με τη νέα έκθεση της HFS Research

1000
Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

KPMG στην Ελλάδα

Email
HFS Research badge

Η έκθεση «HFS Enterprise AI Services Top 10 Report» εξετάζει την επίδραση που έχουν σήμερα οι κορυφαίοι παγκόσμιοι πάροχοι υπηρεσιών στο πολύπλοκο και ταχέως αναπτυσσόμενο τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σχολιάζοντας την αυξανόμενη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης ως «βασικού παράγοντα αλλαγής» (“a key change agent”) όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, και αποκαλώντας «τεράστια» τη δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να αυξήσει τα έσοδα, η έκθεση HFS Research αξιολόγησε και κατέταξε 21 εταιρείες με βάση τα εξής κριτήρια: Δυνατότητες Καινοτομίας (Innovation Capability), Ικανότητα Εκτέλεσης (Ability to Execute) και Φωνή του Πελάτη (Voice of the Customer).

Η έκθεση εγκωμιάζει την «κορυφαία στον κλάδο προσέγγιση της KPMG για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αποτελούμενο από ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης». Η έκθεση επίσης ξεχωρίζει την KPMG τόσο για την «ολοκληρωμένη θεώρηση των έξυπνων τεχνολογιών αυτοματοποίησης» όσο και για την «συνεπή προσέγγιση παγκοσμίως» μέσω του Κέντρου Καινοτομίας αποκαλούμενου ως “Lighthouse” καθώς και την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της KPMG με την ονομασία “Ignite”.

Μία από τους συντάκτες της έκθεσης, η Reetika Fleming, Vice President της HFS Research, αναφέρει ότι η εποχή του πειραματισμού, των δοκιμών και της πιλοτικής χρήσης έχει πλέον παρέλθει.

«Τα νέα δεδομένα καταδεικνύουν ότι ως κλάδος αρχίζουμε να βλέπουμε περισσότερες ιδέες να καταλήγουν στην παραγωγή το 2019, μετά από μια σειρά ετών μάθησης σχετικά με τον καλύτερο τόπο και τρόπο εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να χρειάζονται την καθοδήγηση των εταιρειών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επιχειρούν να εφαρμόσουν πολύπλοκες και δύσκολες πρωτοβουλίες μετασχηματισμού. «Καθώς η αγορά συνεχίζει να ωριμάζει, η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και οι τεχνολογίες αυτοματισμού συνεχώς εξελίσσονται, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εταίρων για να τους συμβουλεύσουν και να τους καθοδηγήσουν σε μία αγορά που αλλάζει».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει σε κάθε πτυχή της επιχείρησης τον 21ο αιώνα και οι εταιρείες πρέπει να σταθούν στο ύψος αυτής της πρόκλησης αντιμετωπίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως στρατηγική προτεραιότητα ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και επίκαιρες», σημειώνει ο Brad Fisher, Global Head του KPMG Lighthouse.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ανάλυση είναι βασικές πτυχές για την επιτυχία μιας επιχείρησης, ενώ κρίσιμοι επιχειρηματικοί τομείς όπως οι επιχειρηματικές διαδικασίες, η χρήση δεδομένων, το εργατικό δυναμικό, καθώς και η φήμη θα επαναπροσδιοριστούν», προσθέτει. «Το όραμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να έχει ως άξονά του την καινοτόμα σκέψη, με μακροπρόθεσμο στόχο τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών στρατηγικών και μοντέλων. Είμαστε υπερήφανοι για όσα επιτυγχάνει η KPMG στον τομέα της υποστήριξης του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αναγνώρισή μας ως κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως από την HFS Research».

Η έκθεση της HFS Research υπογραμμίζει ως ένα από τα «μοναδικά πλεονεκτήματα» της KPMG κατά την υλοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η αξιοποίηση των «δεκαετιών γνώσεων και εξειδίκευσης στον κλάδο του κινδύνου, διευρύνοντας και ενσωματώνοντας τις στο κέντρο των παρεχόμενων λύσεων». Η έκθεση επισημαίνει επίσης τις συμμαχίες της KPMG με τις εταιρείες Google, Microsoft και IBM στις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και τις «δυνατές» υπηρεσίες συμβουλευτικής και ανάπτυξης που περιλαμβάνουν πρωτότυπα λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης με αναγνώριση φωνής και επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Σχετικά με την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών της KPMG, η έκθεση αναφέρει: «Οι πελάτες έχουν εκφράσει ικανοποίηση από την εμπειρία της συνεργασίας τους με την KPMG και αναφέρουν την εντυπωσιακή εξειδίκευση της KPMG στον τομέα αυτό. Η KPMG έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα στην αποδοτική αξιοποίηση των δεδομένων με στόχο την εξαγωγή ουσιωδών και χρήσιμων συμπερασμάτων».

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας