Τι ξοδεύει η πόλη σας για τις βασικές δημοτικές υπηρεσίες;

Τι ξοδεύει η πόλη σας για τις δημοτικές υπηρεσίες;

Τα ποσά που ξοδεύονται από τις τοπικές αρχές των πόλεων για την παροχή των βασικών δημοτικών υπηρεσιών διαφέρουν σημαντικά, ακόμα και εντός της ίδιας περιοχής, σύμφωνα με τη νέα διεθνή έκθεση της KPMG με τίτλο Benchmarking city services: Finding the courage to improve.

1000
Picture of Siana Kyriacou

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η έκθεση της KPMG Συγκριτική αξιολόγηση δημοτικών υπηρεσιών συνοψίζει τα αποτελέσματα μιας σε βάθος έρευνας συγκριτικής αξιολόγησης 35 πόλεων από ολόκληρο τον κόσμο. Εξετάστηκαν δώδεκα βασικές δημοτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οδική πρόσβαση, τις μεταφορές, την πρόσβαση στα πάρκα, την αποκομιδή των απορριμμάτων και την παροχή πόσιμου νερού.

Στόχος της έκθεσης είναι να βοηθήσει τους επικεφαλής των πόλεων να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους για τη διαχείριση της παροχής των δημοτικών υπηρεσιών. Η έρευνα επίσης εξερευνά νέους τρόπους προσέγγισης, καινοτομίες και μοντέλα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμής και εφαρμογής σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, και τα οποία αποτελούν πρακτικά διδάγματα τα οποία μπορούν να μοιραστούν με άλλες πόλεις. 

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι κάποιες πόλεις ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικές και να ξοδεύουν υπερβολικά ποσά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Επίσης, η έρευνα θα μπορούσε να είχε συμπεριλάβει πολλές ακόμα πόλεις, η αδυναμία παραγωγής δεδομένων όμως, οδήγησε πολλές στο να αποσυρθούν. «Αυτό που ανακαλύψαμε ήταν μια πραγματική έλλειψη στοιχείων σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Και αυτό σημαίνει ότι οι επικεφαλής των πόλεων λαμβάνουν αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και τις επενδύσεις με βάση κάποιες ιστορικές τάσεις και το ένστικτό τους», πρόσθεσε ο Steve Beatty, επικεφαλής της KPMG για τις Πόλεις παγκοσμίως. «Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον αυτό απλά δεν αρκεί». 

Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές συγκριτικής αξιολόγησης πόλεων, η έκθεση της KPMG εστίασε στη σύγκριση απτών μετρήσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, όπως το κόστος, τη ποιότητα και την αξία των υπηρεσιών για συγκεκριμένες δημοτικές υπηρεσίες. Το Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας Πόλεων της KPMG σκοπεύει να επαναλάβει αυτή τη συγκριτική αξιολόγηση σε τακτική βάση. Η Σιάνα Κυριάκου, Partner, COO της KPMG Ελλάδας δηλώνει σχετικά: «Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί ένα εφαλτήριο κατανόησης των όρων αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στον τομέα παροχής των δημοτικών υπηρεσιών. Αυτή η έρευνα αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους των δήμων της χώρας μας για μελέτη και σύγκριση των δικών τους δεδομένων με τα αποτελέσματα της».

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Έρευνα της KPMG καθώς και να κατεβάστετε το σχετικό PDF. 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Σιάνα Κυριάκου 

Γενική Διευθύντρια, COO

KPMG στην Ελλάδα 

Τ. +30 210 60 62 113

sianakyriacou@kpmg.gr

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας