Αναγνωρίζουμε τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) ανησυχιών και μοιραζόμαστε την τελευταία έκθεση ESG της KPMG στην Ελλάδα, “Our Impact Plan,” που περιγράφει τις δεσμεύσεις και την πρόοδο της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα. Ως παγκόσμια εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη που έχουμε ως πολίτες για τη δημιουργία ενός θετικού αντικτύπου στην κοινωνία, εναρμονίζοντας τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Στην KPMG στην Ελλάδα, προνοούμε και ενεργούμε υπεύθυνα, προσπαθώντας να επιτύχουμε θετικό αντίκτυπο μέσω τεσσάρων βασικών πυλώνων:

  • Πλανήτης: Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, μειώνοντας συνεχώς το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Το νέο μας κτίριο, THE WAVE, έχει πιστοποίηση LEED Gold, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Άνθρωποι: Δίνουμε προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, αντανακλώντας την κοινωνία της οποίας είμαστε αναπόσπαστα μέρη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, προωθώντας την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ των εργαζομένων μας.
  • Ευημερία: Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες και μαθαίνουμε να προσφέρουμε στη κοινωνία, προωθώντας στοχευμένες πρακτικές στην επιχειρηματική και καθημερινή ζωή ώστε να επιτυγχάνουμε ένα θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό μας περιβάλλον.
  • Διακυβέρνηση: Η ισχυρή διακυβέρνηση και τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου είναι αναπόσπαστα κομμάτια του DNA της KPMG. Λειτουργούμε με ακεραιότητα σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας, διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες μας υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων.

Η διαφάνεια και η υπευθυνότητα είναι κρίσιμες αξίες για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και άλλους εταίρους.

Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος και ευάλωτος, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις δεξιότητές μας σε όλους τους τομείς, προωθώντας την καινοτομία και τον μετασχηματισμό και συνάπτοντας συνεργασίες με πελάτες, ΜΚΟ, και άλλους οργανισμούς για ένα καλύτερο μέλλον. Μαζί, για το καλύτερο.

Οι προσπάθειές μας προς τη βιωσιμότητα αντανακλούν την αφοσίωσή μας στη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία. Σας προσκαλούμε να εξερευνήστε το Our Impact Plan και να μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες μας.