Φορολογικά Νέα: 13 Μαρτίου 2024

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Αποφάσεις Α.1034/2024 και Α.1035/2024: Απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ και διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με POS

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε πρόσφατα τις Αποφάσεις Α.1034/2024 και Α.1035/2024, που αφορούν στην παράταση της διασύνδεσης POS με ταμειακά συστήματα και στην προθεσμία απόσυρσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ). Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την Α.1034/2024 για την απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ:

  • Έως και τις 30.04.2024, όλες οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ή είναι κάτοχοι αυτών, θα πρέπει να σταματήσουν οριστικά τη χρήση αυτών (και να υποβάλουν δήλωση οριστικής παύσης τους) και από την 01.05.2024 και εφεξής θα πρέπει να κάνουν χρήση άλλων τύπων ΦΗΜ ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
  • Έως και τις 30.06.2024, οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1022/2012, θα πρέπει να σταματήσουν οριστικά τη χρήση αυτών, και από την 01.07.2024 και εφεξής θα πρέπει να χρησιμοποιούν ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή να κάνουν χρήση των υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
  • Από την 01.05.2024 και εφεξής, οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση αυτών και να χρησιμοποιούν ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή να κάνουν χρήση των υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
     

Σύμφωνα με την Α.1035/2024 για τη διασύνδεση  ταμειακών συστημάτων με POS:

Οι επιχειρήσεις, που είναι υπόχρεες σε χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, καθώς και οι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ, υποχρεούνται να προβούν σε ενέργειες για την αναβάθμιση των Ταμειακών Συστημάτων τους και τη διασύνδεσή τους με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν έως και τις:

  • 31.03.2024: εφόσον διασυνδέονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της Α.1098/2022 (Ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ.). Υπάρχει δυνατότητα παράτασης κατά ένα ημερολογιακό μήνα (δηλαδή έως και τις 30.04.2024) σε περίπτωση αδυναμίας προγραμματισμού ραντεβού μέχρι την 31.3.2024 με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, “ERP”) για την υλοποίηση της διασύνδεσης και εφόσον διαθέτουν προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη “myAADE” εντός Απριλίου 2024.
  • 30.04.2024: εφόσον οι υπόχρεες οντότητες προτίθενται να αντικαταστήσουν το Ταμειακό τους Σύστημα με σύστημα στο οποίο το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε μία συσκευή (Αll in one - Cash Register/POS) και δηλώσουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη “myAADE” το αργότερο έως τις 15.03.2024.
  • 31.05.2024: εφόσον διασυνδέονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της Α.1155/2023 (Ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού ERP). Υπάρχει δυνατότητα παράτασης κατά ένα ημερολογιακό μήνα (δηλαδή έως και τις 30.06.2024) σε περίπτωση αδυναμίας προγραμματισμού ραντεβού μέχρι την 31.05.2024 με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, “ERP”) για την υλοποίηση της διασύνδεσης, και εφόσον διαθέτουν προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη “myAADE” εντός Ιουνίου 2024.
  • 31.10.2024: εφόσον έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, και η διασύνδεση δεν είναι μεν σύμφωνη επακριβώς με τα πρωτόκολλα των Α.1098/2022 ή Α.1155/2023 κατά περίπτωση, ωστόσο όμως δεν επιτρέπει την ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο Μέσο Πληρωμής, και εφόσον η ΑΑΔΕ έχει ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών έως και τις 29.02.2024.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από τις 29.02.2024 έως και τις ως άνω κατά περίπτωση ημερομηνίες δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα και θα πληρούν τα σχετικά πρωτόκολλα (των Α.1098/2022 και Α.1155/2023) κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.