Πρόσκληση σε σύντομη έρευνα της KPMG

Η KPMG εστιάζοντας στις σύγχρονες εργασιακές προκλήσεις, διεξάγει μια σύντομη διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Ψυχολογική Ασφάλεια στην Εργασία: Διερευνώντας Προκλήσεις και Ευκαιρίες».

Στόχος είναι να εστιάσει στο αίσθημα της ψυχολογικής ασφάλειας στην εργασία και στους παράγοντες που την επηρεάζουν και απευθύνεται στο σύνολο των εργαζόμενων της Ελληνικής αγοράς, προερχόμενο από κάθε κλάδο, ειδικότητα, ιεραρχικό επίπεδο και επαγγελματικό προφίλ.

Σας καλούμε, λοιπόν, να συμβάλετε ενεργά ως εργαζόμενοι στη προσπάθειά μας αυτή, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιό μας η συμπλήρωση του οποίου απαιτεί λιγότερο από 5 λεπτά. Θα είναι ενεργό μεταξύ 8 - 19 Φεβρουαρίου 2024.

Ενισχύστε περαιτέρω τα ευρήματα και το κύρος της έρευνας, προωθώντας την πρόσκληση αυτή και σε άλλους εργαζομένους και συναδέλφους σας.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη και η KPMG συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.