Οι CEOs επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους

Άρθρο στο Business News Magazine

Άρθρο στο Business News Magazine

Περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα τρία χρόνια εμφανίζονται οι έλληνες CEOs, στην έρευνα CEO Outlook 2023 της ΚPMG, η οποία κατέγραψε και τις απόψεις 1.325 CEOs από διεθνείς αγορές και 50 CEOs από την ελληνική αγορά.

H έρευνα διαπιστώνει ότι ενώ οι CEOs διατηρούν την αισιοδοξία τους για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, οι απόψεις τους σχετικά με το τι συνιστά κίνδυνο για την επιχείρησή τους έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η έντονη ρευστότητα στην παγκόσμια πολιτική, τις εμπορικές δυναμικές και τις διεθνείς σχέσεις απαιτεί ένα νέο επίπεδο ανθεκτικότητας από τους CEOs.

Επαναξιολογούν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες, εστιάζοντας στην άνοδο της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, στη διαχείριση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στις υψηλές προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).
 

Οικονομικές προβλέψεις

Η αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας ακόμα και τα επίπεδα αισιοδοξίας που καταγράφονταν πριν από την πανδημία. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις CEOs παγκοσμίως (73%) και 84% των Ελλήνων εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές της οικονομίας τα επόμενα τρία έτη, σε σύγκριση με 71% των CEOs παγκοσμίως και 62% των Ελλήνων πέρυσι. Ωστόσο, η αισιοδοξία των CEOs παγκοσμίως για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους καταγράφει χαμηλό ποσοστό σε βάθος τριετίας. Στις αρχές του 2020, οι CEOs εξέφραζαν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους σε ποσοστό 85% παγκοσμίως, έναντι 77% σήμερα. Ωστόσο, στην Ελλάδα καταγράφεται χαμηλό ποσοστό αύξησης, με το 73% των Ελλήνων CEOs στις αρχές του 2020 να εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, έναντι 78% φέτος.

2023 ceo outlook infographic

Τα παραπάνω στοιχεία συνοδεύονται από μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι οι CEOs θεωρούν κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι CEOs κατατάσσουν πλέον τη γεωπολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα ανεβαίνει στην ατζέντα των Δ.Σ., το 61% των CEOs παγκοσμίως και 66% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα έπαιρναν δημόσια θέση σε ένα πολιτικά ή κοινωνικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, παρά τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου.

2023 ceo outlook infographic

Disruptive τεχνολογία

Η έρευνα δείχνει ότι σε ποσοστό 70% των CEOs παγκοσμίως και 74% των Ελλήνων επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον, με τους περισσότερους (52% παγκοσμίως και 42% των Ελλήνων) να αναμένουν να δουν απόδοση της επένδυσής τους σε τρία έως πέντε χρόνια. Μάλιστα, η αυξημένη κερδοφορία αναφέρθηκε ως το βασικό όφελος από την εφαρμογή της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης σε μια εταιρεία (22% παγκοσμίως και 20% των Ελλήνων). Παρά την προθυμία να προχωρήσουν με τις επενδύσεις τους, οι CEOs παγκοσμίως αναγνωρίζουν ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κινδύνους που χρήζουν αντιμετώπισης. Σε ποσοστό 57% των CEOs παγκοσμίως και 48% των Ελλήνων αναφέρουν τις ηθικές προκλήσεις ως το κύριο μέλημά τους όσον αφορά την υλοποίηση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η έλλειψη κανονισμών.

Ταλαντούχο δυναμικό

Το δύσκολο παγκόσμιο τοπίο φέτος επιτείνει τις πιέσεις που δέχονται οι CEOs για τη λήψη των αποφάσεων σε διαφορετικά καίρια ζητήματα και επηρεάζει την ίδια στιγμή τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να υποστηρίξουν και να προσελκύσουν ταλαντούχο δυναμικό τα επόμενα τρία έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι CEOs παγκοσμίως δηλώνουν σταθερά την υποστήριξή τους στους τρόπους εργασίας που εφαρμόζονταν προ πανδημίας, με την πλειονότητα (64% των CEOs παγκοσμίως και 86% των Ελλήνων) να αναμένει ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών. Παραμένουν, δηλαδή, συνεπείς με τις απόψεις που παρουσίαζαν στην προηγούμενη έρευνα “2022 CEO Outlook”. Επιπλέον, 87% των CEOs παγκοσμίως και το σύνολο των Ελλήνων του δείγματος της έρευνας αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους που πηγαίνουν στο γραφείο με ευνοϊκές αναθέσεις έργων, αυξήσεις ή προαγωγές.

 

ESG

Παρά την πόλωση που βλέπουμε στη συζήτηση γύρω από τον όρο ESG, οι CEOs αναγνωρίζουν ότι παραμένει αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών λειτουργιών και των εταιρικών στρατηγικών τους, ενώ ακολουθούν μια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) των CEOs παγκοσμίως και 60% των Ελλήνων έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο για τη δημιουργία αξίας. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το 35% των CEOs παγκοσμίως και 42% των Ελλήνων υποστηρίζουν ότι έχουν αλλάξει την ορολογία που χρησιμοποιούν όταν αναφέρονται στο ESG, τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας, αποτυπώνοντας μια αλλαγή που έχει συντελεστεί στο διάλογο γύρω από το ESG και σηματοδοτώντας μια τάση για ιεράρχηση των τομέων που έχουν περισσότερο νόημα για τις επιχειρήσεις τους.

2023 ceo outlook infographic
2023 ceo outlook infographic
2023 ceo outlook infographic
2023 ceo outlook infographic

Ενώ οι CEOs παγκοσμίως πιστεύουν ότι χρειάζονται ακόμη κάποια χρόνια για να δουν τις επενδύσεις τους στο ESG να αποδίδουν, αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει για τους πελάτες τους και το brand τους. Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των CEOs παγκοσμίως, αλλά μόνο το 6% των Ελλήνων θεωρεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια το ESG θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στις σχέσεις με τους πελάτες και ένα επιπλέον 16% σε παγκόσμιο επίπεδο και 30% στην Ελλάδα πιστεύει ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της φήμης του brand τους.

Τα 14 σημαντικότερα σημεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των CEOs στην Ελλάδα:
 1. Το 84% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα τρία έτη, σε σύγκριση με το 62% το προηγούμενο έτος.
 2. Το 78% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους τα επόμενα τρία έτη.
 3. Το 84% των Ελλήνων CEOs εκφράζουν αισιοδοξία για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τους τα επόμενα τρίτα έτη.
 4. Το 61% των CEOs παγκοσμίως και 66% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα έπαιρναν δημόσια θέση σε ένα πολιτικά ή κοινωνικά αμφιλεγόμενο ζήτημα, παρά τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου.
 5. Το 52% των Ελλήνων CEOs κατατάσσουν τη γεωπολιτική και την πολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.
 6. Το 74% των Ελλήνων CEOs επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το μέλλον.
 7. Το 48% των Ελλήνων CEOs αναφέρουν τις ηθικές προκλήσεις ως το κύριο μέλημά τους όσον αφορά την υλοποίηση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης.
 8. Το 90% των Ελλήνων CEOS πιστεύουν ότι η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε νέους κινδύνους, καθώς προσφέρει νέες στρατηγικές επιθέσεων στους αντιπάλους.
 9. Το 88% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι είναι προετοιμασμένοι για πιθανή κυβερνοεπίθεση.
 10. Το 86% των Ελλήνων CEOs αναμένει ότι η πλήρης επιστροφή στο γραφείο είναι ζήτημα μόλις τριών ετών.
 11. Το σύνολο των Ελλήνων CEOs της έρευνας αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιβραβεύσουν τους εργαζομένους που πηγαίνουν στο γραφείο με ευνοϊκές αναθέσεις έργων, αυξήσεις ή προαγωγές.
 12. To 34% των Ελλήνων CEOs υποστηρίζουν ότι η πρόοδος στην ένταξη και τη διαφορετικότητα συντελείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στον επιχειρηματικό κόσμο.
 13. Το 60% των Ελλήνων CEOs έχουν ενσωματώσει πλήρως το ESG στην επιχείρησή τους ως μέσο για τη δημιουργία αξίας.
 14. Το 29% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι η τρέχουσα πρόοδος που έχουν σημειώσει οι οργανισμοί τους στο ESG δεν είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να αντεπεξέλθει σε πιθανό έλεγχο από ενδιαφερόμενα μέρη ή μετόχους.