Πώς αξιολογούν οι γυναίκες σε κορυφαίες ηγετικές θέσεις παγκοσμίως τις ευκαιρίες ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των κρίσεων; Ποιες τάσεις βλέπουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ESG; Ποιο προσωπικό στυλ ηγεσίας είναι σήμερα σημαντικό - και τι γίνεται με την ισότητα των φύλων και τις δικές τους ευκαιρίες σταδιοδρομίας;

Θέσαμε αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις σε γυναίκες-στελέχη στο πλαίσιο της έρευνας “Global Female Leaders Outlook 2023”. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αναδείξουμε ξεχωριστά τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προβλέψεις τους σε μια εποχή βαθιών μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αναταράξεων και να παρουσιάσουμε την πολύτιμη συμβολή τους στην αύξηση της εταιρικής ανθεκτικότητας. Οι συμμετέχουσες παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού μέλλοντος. Δείχνουν αυτοπεποίθηση, ενώ φέρνουν ξεχωριστές νέες ιδέες στο τραπέζι, όπως δείχνουν τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της έρευνας.

Το “Global Female Leaders Outlook 2023” αποτελεί συνέχεια της σειράς των μελετών μας που καταγράφουν τις απόψεις των γυναικών-ηγετικών στελεχών. Πρόκειται για την τέταρτη έκδοσή μας. Από το 2018, έχουν συμμετάσχει στις έρευνές μας 4 195 γυναίκες από περισσότερες από 50 χώρες. Το 2023 συμμετείχαν 839 γυναίκες-κορυφαία στελέχη από περισσότερες από 55 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Βραζιλίας, που είχαν και τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχουσών. Στις συμμετέχουσες τέθηκαν συνολικά 73 ερωτήσεις.

Βασικά συμπεράσματα

 • 87% των γυναικών παγκοσμίως και 90% των Ελληνίδων θεωρούν την προσαρμοστικότητα ως τον πιο σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για την αύξηση της εταιρικής ανθεκτικότητας.

 • Οι περισσότερες (55% παγκοσμίως και στην Ελλάδα) θεωρούν ότι η στρατηγική σκέψη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δική τους επαγγελματική επιτυχία.

 • Οι πρωτοφανείς προκλήσεις των κρίσεων αντιμετωπίζονται θετικά από το 72% των γυναικών παγκοσμίως και 41% των Ελληνίδων.

 • 80% των γυναικών παγκοσμίως και 83% των Ελληνίδων έχουν ήδη αλλάξει εταιρεία τουλάχιστον μία φορά προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της καριέρας τους.

 • 51% των γυναικών παγκοσμίως και 61% των Ελληνίδων δηλώνουν ότι το “old boys club”, το δίκτυο δηλαδή αλληλοϋποστήριξης των ανδρών, εξακολουθεί να δρα στις εταιρείες τους.

 • 74% των γυναικών παγκοσμίως και 58% των Ελληνίδων υποστηρίζουν ότι η διατήρηση και η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αποτελέσει προτεραιότητα στο μέλλον.
 • 59% των γυναικών παγκοσμίως και 61% των Ελληνίδων σχεδιάζουν να μην είναι πρωτοπόροι της αγοράς, ούτε να ακολουθούν ταχύτατα στον τομέα της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας.

 • Η πολυπλοκότητα των εργασιών έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των κρίσεων, σύμφωνα με το 90% των γυναικών παγκοσμίως και 91% των Ελληνίδων.

 • 84% των γυναικών παγκοσμίως και 74% των Ελληνίδων αναμένουν ανάπτυξη της εταιρείας τους τα επόμενα τρία χρόνια.

 • Σε ποσοστό 56% των γυναικών παγκοσμίως, η πλειοψηφία δηλαδή των γυναικών κορυφαίων διευθυντικών στελεχών, εργάζονται περισσότερες από 50 ώρες την εβδομάδα.

 • Μόλις 4% των γυναικών παγκοσμίως και 3% των Ελληνίδων έχει σύντροφο που έχει αναλάβει την κύρια ευθύνη για το νοικοκυριό.