Ποιο είναι το αφήγημά σου ως ηγέτη;

Άρθρο στο περιοδικό ΕΑΣΕ | LEADING: Της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner & Head of People, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό ΕΑΣΕ | LEADING: Της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner & Head of People...

Ζούμε στην εποχή των γρήγορων μηνυμάτων, της ανταλλαγής μεγάλου όγκου πληροφοριών, της απομακρυσμένης εργασίας με διαφορετικές μορφές ανάλογα τον οργανισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο ηγέτης κάθε ομάδας πρέπει να βρει τους αποτελεσματικότερους τρόπους επικοινωνίας με τους ανθρώπους του, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελεσματικά να μεταφέρει τα μηνύματα που επιθυμεί.

Στον κόσμο των επιχειρήσεων έχουμε μάθει να μιλάμε με νούμερα, στατιστικά, στόχους, με εκείνες τις παραμέτρους που είναι απαραίτητες για να αξιολογούμε τη διαδρομή της επιχείρησης και την επίδοση των στελεχών. Οι έρευνες έχουν δείξει πως αυτός ο τρόπος επικοινωνίας βοηθά να ληφθούν κάποιες αποφάσεις άμεσα, να επανεξεταστούν οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι και γενικά να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση σήμερα. Εάν θέλουμε όμως να μεταφέρουμε ένα μήνυμα που θα παρακινήσει, θα αποτυπωθεί και θα βοηθήσει σε μια εναρμονισμένη λειτουργία των ομάδων, αυτό πρέπει να είναι κυρίως ποιοτικό και λιγότερο ποσοτικό. Οι άνθρωποι ανακαλούμε ιστορίες, βιώματα άλλων, εμπειρίες.

Η πρόκληση λοιπόν είναι να μπορούν τα αφηγήματα να δομηθούν με τέτοιον τρόπο που να μεταφέρουν τα μηνύματα που θέλουμε, να μας αντιπροσωπεύουν διότι μόνο έτσι θα πείσουν και βέβαια να είναι τόσο εντυπωσιακά όσο και πραγματικά, ώστε κάθε στέλεχος και εργαζόμενος να το κάνει προβολή στη δική του καθημερινότητα. Η αναγκαιότητα του αφηγήματος, η προβολή εμπειριών και οι ιστορίες που απεικονίζουν τις εμπειρίες αυτές, είναι εξαιρετικά σημαντικές και ειδικότερα για τους νεότερους συνεργάτες, που έχουν μάθει να ακολουθούν εικόνες, γρήγορες εναλλαγές ερεθισμάτων και έντονα μηνύματα.

Να θυμόμαστε πως το αφήγημά μας μπορεί και πρέπει να συνδέεται με τις αξίες και τη στρατηγική του οργανισμού μας, την κουλτούρα που θέλουμε να έχουμε, τον εναρμονισμό των ομάδων που επιδιώκουμε και την εταιρική εικόνα που θέλουμε να χτίσουμε εσωτερικά αλλά και με το εξωτερικό οικοσύστημα. Η ικανότητα να δημιουργούμε και να μεταφέρουμε τα αφηγήματά μας είναι για κάποιους έμφυτη, ενώ για άλλους λιγότερο, αλλά σίγουρα είναι μια ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί με την κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση.

Ειδικά για το κομμάτι της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί φορείς όπως το KPMG Institute παρέχουν εξειδικευμένα διάζώσης και ασύγχρονα προγράμματα ενίσχυσης επικοινωνιακών ικανοτήτων και επιρροής που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης ικανότητας.