People Excellence Awards: Η «κοιτίδα» σχεδιασμού του HR του αύριο

Συνέντευξη στο fortunegreece.com: Της Γεωργίας Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Συνέντευξη στο fortunegreece.com: Της Γεωργίας Καλεμίδου, Director, People Services...

Στις 3 Οκτωβρίου, στο People Excellence Awards Gala που διοργανώνει η KPMG, θα βραβευτούν και θα αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Με αφορμή αυτή τη σημαντική, για το HR, εκδήλωση το Fortune Greece συνομίλησε με την Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζει το People Excellence Awards, ως «κοιτίδα» σχεδιασμού του HR του αύριο. Όπως λέει, τα People Excellence Awards συμβάλλουν τα στελέχη HR της αγοράς στο να διευρύνουν τα ερεθίσματά τους και να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους ατζέντα, μέσα από την προβολή των πλέον σύγχρονων καλών πρακτικών των βραβευθέντων.

Η Director, People Services, Consulting, της KPMG στην Ελλάδα, μας μιλά επίσης για τις νέες τάσεις στο HR, για τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και πως η αξιοποίηση των people analytics μπορεί να απαντήσει στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και στην προσέλκυση ή διατήρηση ταλέντων σε μια εταιρεία.


Κυρία Καλεμίδου μπορείτε να μας πείτε τι διαφορετικό κομίζει η συγκεκριμένη διοργάνωση και γιατί είναι σημαντική για τον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού;

Θα ξεκινήσω λέγοντας πως το όραμα των People Excellence Awards είναι να αποτελέσουν το «βάθρο» για την ανάδειξη σύγχρονων πρωτοβουλιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που απαντούν στις πιο καίριες προκλήσεις των στελεχών HR και που προσθέτουν αξία «ορατή» στις εταιρείες. Κατ’ επέκταση, συμβάλλει στο να διευρύνουν τα ερεθίσματά τους τα στελέχη HR της αγοράς και να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους ατζέντα, μέσα από την προβολή των πλέον σύγχρονων καλών πρακτικών των βραβευθέντων. Ενισχύει την αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη HR της ελληνικής αγοράς, παρακινώντας τα να ενδιαφέρονται περισσότερο για τον «ανταγωνισμό» τους, δηλαδή τι κάνουν τα στελέχη HR άλλων εταιρειών, ποιες μπορεί να είναι οι καλές πρακτικές, που μπορούν και αυτοί να υλοποιήσουν.

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τα ΡΕΑ ως την «κοιτίδα» σχεδιασμού του HR του αύριο.


Ποια είναι τα κριτήρια που επελέγησαν για την ανάδειξη των βραβευθέντων επιχειρήσεων και ποιος είναι ο ρόλος των Επιτροπών στη διαδικασία αξιολόγησης;

Στο πλαίσιο των ΡΕΑ περιλαμβάνονται δύο Επιτροπές: η Επιτροπή Θεσμικών που απαρτίζεται από στελέχη θεσμικών φορέων της ελληνικής αγοράς και έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας και β) η Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, με σκοπό να μεταφέρει τη γνώση από τη λειτουργία της τοπικής αγοράς και να συμβάλλει στη δημιουργία θεματολογίας συμβατής με την ελληνική πραγματικότητα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Για να αντιληφθεί κανείς το ρόλο τους είναι σημαντικό να γνωρίζει τα βασικά βήματα της διαδικασίας.

Η ανάδειξη των κορυφαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΡΕΑ γίνεται μέσα από ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα αρχικά από τους επικεφαλής των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού (Α.Δ) εταιρειών με πάνω από 50 εκ τζίρο, οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν εταιρείες του κλάδου τους που κατά την άποψή τους ξεχωρίζουν σε κάθε κατηγορία βράβευσης. Με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η KPMG καλεί τις εταιρείες που αναδείχθηκαν να παρουσιάσουν με συνοπτικό τρόπο την πρωτοβουλία για την οποία ψηφίστηκαν από τους επικεφαλής Α.Δ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Θεσμικών μελετά τους (ανώνυμους) φακέλους των εταιρειών, και επικυρώνει ή απορρίπτει την επιλογή που έχει γίνει από τα στελέχη HR.

Στη συνέχεια οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών του αρχικού δείγματος καλούνται να επιλέξουν τις 2 καλύτερες κατά την άποψή τους εταιρείες ανά κατηγορία βράβευσης ανάμεσα σε εκείνες που επικράτησαν από την παραπάνω διαδικασία. Από την τελική αυτή ψηφοφορία προκύπτουν οι νικήτριες εταιρείες, μία σε κάθε κατηγορία βράβευσης.


Υπήρξαν ευρήματα που εφέτος σας εξέπληξαν και ποια είναι τα συμπεράσματα που προδιαγράφουν τις νέες τάσεις στο HR;

Στις φετινές βραβεύσεις βλέπουμε να αναδεικνύονται πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι νικήτριες εταιρείες αναφορικά με:

  • Αξιοποίηση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για τις αποφάσεις του αύριο (workforce insights)
  • Διαμόρφωση του «Ανθρώπινου Δυναμικού του αύριο» (workforce shaping)
  • Ανάπτυξη κουλτούρας διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης

Περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες αυτές θα έχει την ευκαιρία να ακούσει κάθε στέλεχος που θα είναι κοντά μας τη βραδιά της εκδήλωσης, ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι περιοχές αυτές βράβευσης παραμένουν επίκαιρες και ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες των στελεχών Α.Δ. για την επόμενη περίοδο. Οι εξελίξεις στα θέματα διαμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του αύριο συνεχίζονται και στο πλαίσιο αυτό η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση των people analytics είναι καταλυτικής σημασίας.

Η «ατζέντα» του HR όσον αφορά στις προκλήσεις του αύριο ενισχύεται και με νέες περιοχές όπως η ενίσχυση της παραγωγικότητας του εργαζόμενου στα νέα δεδομένα εργασίας, η προτεραιότητα στη διασφάλιση του wellbeing του εργαζόμενου που λειτουργεί μέσα σε αυτά τα νέα δεδομένα εργασίας και βέβαια οι εξελίξεις της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που συνεχίζουν να «μεταλλάσουν» τα χαρακτηριστικά εργασίας και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.


Εκτός από τη βράβευση των καλύτερων πρακτικών, μέσω fireside chats και panel discussions θα συζητηθούν από επιτυχημένα στελέχη της HR κοινότητας, καινοτόμες πρωτοβουλίες των μεγαλύτερων εταιρειών της αγοράς. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για αυτό το σκέλος του People Excellence Awards Gala;

Κατά την τελετή βράβευσης οι νικήτριες εταιρείες θα μας μιλήσουν για καινοτόμες πρωτοβουλίες, εστιάζοντας στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο του HR μέσα από το οποίο αναπτύχθηκε η κάθε πρωτοβουλία. Θα συζητήσουμε τις εμπειρίες τους, τόσο κατά το σχεδιασμό των πρωτοβουλιών όσο και κατά την υλοποίησή τους, καθώς και τα αποτελέσματα που είχαν αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στο δρόμο για την επιτυχία.  Έτσι, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν χρήσιμες εμπειρίες πάνω σε καλές πρακτικές  και να προβληματιστούν «δημιουργικά» πάνω σε αυτές, διερευνώντας το πώς μπορούν και αυτοί να υλοποιήσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.


Ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού;

Θα λέγαμε ότι τα στελέχη HR αντιμετωπίζουν αρκετές και διαφορετικές προκλήσεις, όπως εξάλλου και όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης. Κύριες από αυτές είναι:

  • η προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από το λεγόμενο “war for talent”
  • η ενίσχυση της παραγωγικότητας του εργαζόμενου στα νέα δεδομένα εργασίας
  • η ανάπτυξη ολοκληρωμένης εμπειρίας του εργαζόμενου που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και ενισχύει τους «δεσμούς» του εργαζόμενου με την εταιρεία
  • η ανάπτυξη των ηγετών του αύριο που καλούνται να επαναπροσδιορίσουν -αν όχι όλα- πολλά από τα δεδομένα ηγεσίας του σήμερα
  •  η ενίσχυση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και ταχύτητας στις αλλαγές.


Μπορεί η αξιοποίηση των people analytics να απαντήσει στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και στην προσέλκυση ή διατήρηση ταλέντων σε μια εταιρεία; Και αν ναι πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε δράσεις για την προσέλκυση των κατάλληλων προφίλ και το «χτίσιμο δεσμών» μαζί τους ώστε να τα διακρατήσουν. Αναζητούν να «αφουγκραστούν» τι είναι αυτό που αναζητά ο υποψήφιος, ποιες οι προτεραιότητές του, τι επίδραση έχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην απόφαση του υποψηφίου να δεχθεί μία νέα εργασία, ποιες ενέργειες επιδρούν πιο πολύ στη διακράτηση του εργαζόμενου. Εδώ, τα people analytics, συνδυάζοντας στοιχεία από πολλές και διαφορετικές πηγές, μπορούν να αξιοποιηθούν από τα στελέχη HR ώστε να αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα για τα ανωτέρω ερωτήματα και τους παράγοντες που δρουν πιο άμεσα στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων και, επομένως, να εντοπίσουν τις περιοχές στις οποίες χρειάζεται να αναλάβει δράσεις το HR.


Πόσο εύκολη όμως είναι η υιοθέτηση λήψης αποφάσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού που στηρίζεται σε δεδομένα, τη στιγμή που ο νεποτισμός αποτελεί μέρος της κουλτούρας σημαντικής μερίδας επιχειρήσεων;

Τα στελέχη HR έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν εμπεριστατωμένες προτάσεις, βασισμένες στα people analytics και να βοηθούν με τον τρόπο αυτό τη διοίκηση των επιχειρήσεων να λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα και σε περιπτώσεις εταιρειών που οι αποφάσεις λαμβάνονται περισσότερο στη βάση σχέσεων και δεσμών, είναι σημαντικό τα στελέχη HR να χρησιμοποιούν people analytics και να βοηθούν τις διοικήσεις να αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα στα θέματα HR με βάση τα people analytics. Έτσι, σταδιακά συμβάλλουν στην αλλαγή του τρόπου προσέγγισης στη λήψη αποφάσεων και κατ’ επέκταση, στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας, «μετακινούμενη» από πιο παραδοσιακά μοντέλα λήψης αποφάσεων σε σύγχρονα, δομημένα πλαίσια, βασισμένα στα δεδομένα.