Φορολογικά Νέα: 13 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις διατάξεις του νέου Νόμου 5047/2023, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία (ΕΕ) 2021/514 – DAC7.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.26 MB)

 • Ποιος είναι ο σκοπός των νέων ρυθμίσεων που θεσπίζονται για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας;
 • Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας;
 • Ποιοι είναι οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας που υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων («Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας»);
 • Ποιες είναι οι δραστηριότητες μέσω πλατφόρμας, που πρέπει να δηλωθούν από τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας («Σχετικές Δραστηριότητες»);
 • Ποιοι πωλητές πρέπει να δηλωθούν από τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας («Δηλωτέοι Πωλητές»);
 • Ποια στοιχεία πρέπει να συλλέγουν οι φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας για τους Δηλωτέους Πωλητές στα πλαίσια της υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας;
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας;
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των στοιχείων στην αρμόδια αρχή;
 • Ποια στοιχεία υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας;
 • Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;
 • Από πότε έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις;
 • Εκτός από τις διατάξεις για τους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας, τι άλλες ρυθμίσεις εισάγει η DAC7;
 • Άλλες διατάξεις του νέου νόμου - Υποχρέωση διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ των τερματικών EFT/POS και υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης