Πώς οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική οικονομική σταθερότητα;

Άρθρο στο περιοδικό ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΕΔ): Της Γεωργίας Σταματέλου, Partner, Tax, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΕΔ): Της Γεωργίας...

Καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους να συγκεντρώσουν χρήματα για να μειώσουν το χρέος τους μετά την πανδημία και να αντιμετωπίσουν τη μείωση των φορολογικών εσόδων που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής επιβράδυνσης, γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο το ερώτημα πώς οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική οικονομική σταθερότητα. Κάθε πολίτης και οργανισμός έχει την υποχρέωση να πληρώσει το «δίκαιο» μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Και, σε κάποιο βαθμό, είναι κατανοητό ότι η αύξηση της φορολογίας μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή των κυβερνήσεων όταν υπάρχει η ανάγκη για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Αλλά αυτό που είναι επίσης προφανές είναι πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ φορολογικών αλλαγών και φορολογικών κινήτρων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε τομείς όπου οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι οικονομικοί μοχλοί ανάπτυξης στις χώρες τους. Θα πρέπει, επομένως, οι κυβερνήσεις να στοχεύσουν τις προσπάθειές τους προς περισσότερα φορολογικά κίνητρα, για να τονώσουν την ανάπτυξη ή να αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές; Ή μπορούν - και πρέπει - να κάνουν και τα δύο; Η εύρεση της σωστής ισορροπίας είναι το κλειδί για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν μακροπρόθεσμες κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης και έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα φορολογικά έσοδα μέσω των θέσεων εργασίας που δημιουργούν, τους προμηθευτές που υποστηρίζουν και των οικονομικών συνεισφορών που κάνουν στις κοινότητές τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα κάνοντας χρήση της κρατικής υποστήριξης —όπου ήταν απαραίτητο— και συνδυάζοντας αυτή την υποστήριξη με δικούς τους πόρους για την προστασία των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των τοπικών κοινοτήτων. Με μια σταθερή μακροπρόθεσμη προοπτική και τη φήμη ότι λειτουργούν υπεύθυνα, πολλές ιδιωτικές εταιρείες επενδύουν επίσης στο μέλλον καθοδηγώντας την ατζέντα του ESG.

Η ισορροπία στην εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής συνεπάγεται θετικές φορολογικές πολιτικές που ενθαρρύνουν και δίνουν κίνητρα στις ιδιωτικές εταιρείες να αυξήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και λιγότερη εξάρτηση από αυξήσεις  φόρων στις εταιρείες αλλά και στα φυσικά πρόσωπα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν πιο αποτελεσματικά στην οικονομία όταν τους παρέχονται κίνητρα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις κεφαλαιουχικών δαπανών που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη, μαζί με κατάλληλες φορολογικές πολιτικές που δεν λειτουργούν ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη.

Η άποψή μας είναι ότι η επίτευξη της σωστής ισορροπίας θα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του μακροπρόθεσμου οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου αυτών των εταιρειών.