Οι Τάσεις στο CSR: καθορίζοντας το Μέλλον της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Άρθρο στο csrnews.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager

Άρθρο στο csrnews.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) αποτελεί ζωτικό μέρος του επιχειρηματικού τοπίου, με επιχειρήσεις παγκοσμίως να επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον για την προσέγγιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Οι τάσεις στο CSR εξελίσσονται συνεχώς, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε πέντε κύριες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του CSR.

1. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση: Οι επιχειρήσεις προωθούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο CSR, ενσωματώνοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές (ESG) στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στρατηγικές. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη πρακτικών για την προώθηση της βιωσιμότητας, την προαγωγή της διαφάνειας και την ενσωμάτωση των αρχών του CSR σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.

2. Καινοτομία και Τεχνολογία: Η καινοτομία και η τεχνολογία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στον τομέα του CSR. Επιχειρήσεις αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, το Ίντερνετ των Πραγμάτων και την αυτοματοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3. Κοινωνική Δικτύωση και Ενεργοποίηση: Οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους για να συμπεριλάβουν και να ενεργοποιήσουν τις κοινότητες. Συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα, συνεργάζονται με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και προωθούν προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την κοινωνική ευημερία.

4. Εκθέσεις CSR & διαφάνειας: Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη δημοσίευση εκθέσεων/reports που παρέχουν διαφάνεια για τις πρακτικές τους, τις επιδόσεις και τους στόχους τους. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων και την αξιοπιστία της εταιρείας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρήματα της έκθεσης “Survey of Sustainability Reporting” της KPMG, η πληροφόρηση για τη βιωσιμότητα αυξάνεται σταθερά. Οι κορυφαίες 250 εταιρείες παγκοσμίως - γνωστές και ως G250 - όλες σχεδόν δημοσιεύουν κάποια μορφή έκθεσης βιωσιμότητας, με το 96% αυτής της ομάδας να παρέχει πληροφόρηση για τη βιωσιμότητα ή για ζητήματα ESG και CSR.

5. Κοινωνική Επένδυση και Ανταμοιβή: Οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους για να επενδύουν στην κοινωνία και να ανταμείβουν τις βιώσιμες πρακτικές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων, την παροχή επιδοτήσεων και επιβραβεύσεων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Σε ότι αφορά στην υπεραξία της CSR πρακτικής στις επιχειρήσεις και τα brands υπάρχουν αρκετές έρευνες που την τεκμηριώνουν. Σύμφωνα με έρευνα του World Economic Forum, το 78% των εταιρειών αναφέρουν ότι το CSR αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής τους και ότι συμβάλλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αειφορίας. Άλλη έρευνα από τον Οργανισμό Διεθνούς Εργασίας (ILO) αναφέρει ότι το 87% των εργαζομένων προτιμούν να εργάζονται σε εταιρείες που έχουν δεσμευτεί στην κοινωνική ευθύνη και έχουν ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, μια έρευνα της Nielsen δείχνει ότι το 66% των καταναλωτών παγκοσμίως προτιμούν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν υψηλούς δείκτες σε CSR πρακτικές.

Οι τάσεις στο CSR αντανακλούν τη δυναμική φύση της σύγχρονης κοινωνίας και τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων για τη δημιουργία θετικής κοινωνικής επίδρασης. Μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, της ενεργοποίησης των κοινοτήτων, της διαφάνειας και της κοινωνικής επένδυσης, οι επιχειρήσεις καθοδηγούν το μέλλον του CSR και συμβάλλουν στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.