Η σύνδεση μεταξύ Pride και ESG: οφέλη και συμβολή στην Κοινωνική Αειφορία

Άρθρο στο capital.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο capital.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizen

Καθώς διανύουμε το Pride Month, ένας μήνας αφιερωμένος στην περηφάνια και την αναγνώριση της LGBTQ+ κοινότητας, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη σύνδεση μεταξύ του Pride και των Environmental, Social, και Governance (ESG) διαστάσεων. Ο τρόπος με τον οποίο το Pride και οι ESG διαστάσεις συνδέονται αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της σημασίας της ποικιλομορφίας και της ισότητας στην κοινωνία και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Το Pride αναφέρεται στην υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση που αισθάνονται οι άνθρωποι για την ταυτότητά τους και τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, ενώ οι ESG διαστάσεις αφορούν την αειφορία και την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων. Εξάλλου, πιο συγκεκριμένα το "S" στα ESG αναφέρεται στις κοινωνικές πτυχές και αναδεικνύει τη σημασία της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων, την πολυπολιτισμικότητα, την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και τη σχέση της επιχείρησης με την τοπική κοινωνία και τους stakeholders.

Η ενσωμάτωση του Pride στο πλαίσιο των ESG διαστάσεων έχει ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Καταρχάς, η προώθηση της συμπερίληψης, της πολυμορφίας και της ισότητας προσελκύει και διατηρεί ταλαντούχους εργαζομένους. Όταν οι επιχειρήσεις υιοθετούν ανοικτές και συμπεριληπτικές πολιτικές για την προαγωγή της ποικιλομορφίας και της ισότητας, προσελκύουν τα πλέον καλύτερα ταλέντα καθώς ανεξαρτήτου διακριτών χαρακτηριστικών όλοι θέλουν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που τους σέβεται και τους υποστηρίζει. Μάλιστα, σύμφωνα με το πρόσφατο CEO Outlook της KPMG, το 77% των CEOs παγκοσμίως και το 62% των Ελλήνων CEOS δηλώνουν ότι έχουν ευθύνη να στηρίξουν περισσότερη κοινωνική κινητικότητα ως προς τη διαφορετικότητα στους οργανισμούς τους, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλους και να εξετάζουν τον τρόπο οργάνωσής τους.

Επιπλέον, η ανάδειξη του Pride μέσω των ESG διαστάσεων βελτιώνει τη φήμη και την εικόνα μιας επιχείρησης. Οι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders) είναι όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της συμπερίληψης και προτιμούν να «σχετίζονται» με επιχειρήσεις που ενσωματώνουν την αειφορία και την πολυμορφία στην πρακτική τους. Μια επιχείρηση που αναγνωρίζει και υποστηρίζει το Pride δημιουργεί ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας.

Επιπλέον, η ανάδειξη του Pride μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική αποδοχή και να προωθήσει την ισότητα στην κοινωνία. Με την προβολή και την υποστήριξη του Pride, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας που αναγνωρίζει και σέβεται τις διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Αυτό διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να είναι αυθεντικός και να αισθάνεται αποδεκτός και σεβαστός.

Συνοψίζοντας, η σύνδεση μεταξύ του Pride και των ESG διαστάσεων αντιπροσωπεύει την αναγνώριση της σημασίας της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της κοινωνικής ευθύνης στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Η ανάδειξη του Pride μέσω των ESG προσφέρει οφέλη σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, φήμης και κοινωνικής αποδοχής. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια ανοιχτή και συμπεριληπτική προσέγγιση, προωθώντας την ισότητα και την αποδοχή για όλους, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, προς όφελος της κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όχι μόνο πάταξη των διακρίσεων, αλλά και ανάδειξη της διαφορετικότητας.