Η ενσωμάτωση του Pride Month: το επιχειρηματικό πλεονέκτημα της υποστήριξης της LGBTQ+ κοινότητας

Άρθρο στο epixeiro.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate Citizenship Manager, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο epixeiro.gr: Του Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing, Communications & Corporate...

Το Pride Month αναδεικνύει τη σημασία της υποστήριξης της LGBTQ+ κοινότητας. Ωστόσο, η στήριξη του Pride Month από τις εταιρείες έχει ευρύτερες επιπτώσεις από ό,τι φαίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο. Τελικά ποια είναι τα οφέλη της στήριξης του Pride Month σε σχέση με τις διαστάσεις ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και τις νέες τάσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού (HR);

Οι εταιρείες που στηρίζουν το Pride Month δηλώνουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης, της ισότητας και της αποδοχής στον χώρο εργασίας. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο την εικόνα και το brand της εταιρείας εν γένει, αλλά επίσης έχει θετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την απόδοση της εταιρείας. Η υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας αυξάνει την προσέλκυση ταλέντων, προάγει την καινοτομία και ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών.

Η στήριξη του Pride Month εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο των διαστάσεων ESG. Οι εταιρείες που υιοθετούν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές επιδεικνύουν την αποδοχή και τον σεβασμό προς όλες τις μειονότητες. Η προώθηση της ισότητας και της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας συμβάλλει στην αειφορία και την κοινωνική πρόοδο. Μάλιστα σύμφωνα με το πρόσφατο CEO Outlook της KPMG, το 77% των CEOs παγκοσμίως και το 62% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι έχουν ευθύνη να στηρίξουν περισσότερη κοινωνική κινητικότητα στους οργανισμούς τους, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλους και να εξετάζουν τον τρόπο οργάνωσής τους.

Τέλος, οι νέες τάσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού απαιτούν την προώθηση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης. Οι εργοδότες που υποστηρίζουν το Pride Month ελκύουν ταλαντούχους εργαζομένους, δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και ενισχύουν την εταιρική φήμη και την εμπιστοσύνη των stakeholders.

Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη του Pride Month από τις εταιρείες προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Εκτός από την προώθηση της ποικιλομορφίας και της ισότητας, εντάσσεται στις διαστάσεις ESG και ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις στο HR. Οι εταιρείες που υιοθετούν αυτήν την προσέγγιση κερδίζουν στην ανταγωνιστικότητα, την απόδοση και την εταιρική φήμη. Είναι σημαντικό να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την LGBTQ+ κοινότητα και να ενισχύουν τις πρακτικές που προωθούν την πολυμορφία και την ισότητα, προσφέροντας έναν ευνοϊκότερο κόσμο εργασίας για όλους.