Φορολογικά Νέα: 11 Μαΐου 2023

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα...

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε συνεχή ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε σύντομη αναφορά στις διατάξεις της εγκυκλίου E. 2031/2023 περί της απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω μεμονωμένης ή συστηματικής διενέργειας πράξεων με σκοπό την επίτευξη κέρδους

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF):

 • Άρθρο 21 παρ. 3 ΚΦΕ: Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω διενέργειας μεμονωμένων πράξεων ή συστηματικής διενέργειας πράξεων με σκοπό την επίτευξη κέρδους
 • Ζητήματα που διευκρινίζονται με την Ε. 2031/2023
  • Επιχειρηματική Συναλλαγή
  • Κέρδος
  • Σκοπός Επίτευξης Κέρδους
  • Αριθμός Συναλλαγών
  • Εξαιρούμενες συναλλαγές
  • Συμπλήρωση Εντύπου Ε1