Ανέζα Σταύρου

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, Φορολογικές υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Η Ανέζα από το 2008 είναι η υπεύθυνη Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της KPMG ομάδας που ασχολείται με φορολογικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και διεθνή στελέχη αποσπασμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς έχει αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες συμμόρφωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σε πολυεθνικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων και της διαχείρισης αποσπασμένων στελεχών. Η Ανέζα δουλεύει με πάθος και ενθουσιασμό, αξιοποιώντας τις ικανότητές και δεξιότητές της KPMG ώστε να προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της οι οποίοι απαρτίζονται από εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει επαγγελματική εμπειρία με πελάτες όλων των τομέων όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, χημικές και φαρμακευτικές, υπηρεσιών υγείας, οικονομικών υπηρεσιών καταναλωτικών και βιομηχανικών αγορών, και άλλους επιχειρηματικούς τομείς άλλες βιομηχανίες. Η Ανέζα συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής στελεχών της KPMG. Συγκεκριμένα είχε αποσπαστεί στην KPMG Ιρλανδίας για διάστημα τεσσάρων μηνών (Ιούλιος – Οκτώβριος 2007) στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων όπου παρείχε εκτενής συμβουλευτικές και υπηρεσίες συμμόρφωσης αναφορικά με Ιρλανδέζικο φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικά και εργατικά θέματα.

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Μεταπτυχιακός τίτλος διοίκησης επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στα διεθνή χρηματοοικονομικά από το πανεπιστήμιο Simmons College της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ

  • Πιστοποίηση παρακολούθησης του μακροχρόνιου προγράμματος φορολογικού δικαίου του ΚΕΚ/ΟΠΑ ΑΣΟΕΕ

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος