Το 100% των εταιρειών του ελληνικού λιανεμπορίου έδωσαν μπόνους σε εργαζομένους τους

Συνέντευξη στο Food Reporter: Της Γεωργίας Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Συνέντευξη στο Food Reporter: Της Γεωργίας Καλεμίδου, Director, People Services, Consul...

Υπάρχουν στοιχεία για υβριδικό μοντέλο εργασίας στα γραφεία διοίκησης των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών;

Με την πανδημία να μεταβάλει τα δεδομένα στους χώρους και τρόπους εργασίας, τα αποτελέσματα της έρευνας (από το σύνολο των εταιρειών που συμμετείχαν) ανέδειξε ότι το 68% των εταιρειών προχώρησαν ή θα προχωρήσουν σε υβριδικό μοντέλο εργασίας  -μοντέλο που συνδυάζει εργασία από το σπίτι και το γραφείο. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται ανάμεσα στους επιμέρους τομείς της αγοράς με αυτό του λιανεμπορίου να περιορίζεται στο 43%. Ανάμεσα στις λειτουργίες της επιχείρησης στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και πληροφορικής κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής και ακολουθούν το marketing, το οικονομικό τμήμα/λογιστήριο και πολύ λιγότερο τα logistics και οι πωλήσεις (στοιχεία της έκθεσης του λιανεμπορίου).

 

Σε τι ποσοστό παρέχουν διατακτικές σίτισης οι εταιρείες τροφίμων και ποτών στους εργαζομένους τους;

Η έκθεση αποτελεσμάτων Αποδοχών και Παροχών της KPMG για τον κλάδο του λιανεμπορίου παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση τόσο για τις πολιτικές των εταιρειών αυτών σε θέματα αποδοχών και παροχών όσο και στις ίδιες τις αποδοχές και παροχές μίας ευρείας γκάμας θέσεων εργασίας στο χώρο του λιανεμπορίου. Αν εστιάσουμε σε θέματα παροχών, θα δούμε ότι το 60% των εταιρειών αυτών επιλέγουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους διατακτικές σίτισης (“ticket restaurants”), μία από τις πολλές και διαφορετικές παροχές ανάμεσα στις οποίες επιλέγουν οι εταιρείες. Στην έκθεση παρέχονται πληροφορίες για τις ‘πιο δημοφιλείς’ παροχές ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα παροχών.

 

Υπάρχουν στοιχεία για bonus αποδοτικότητας που δόθηκε σε εργαζομένους στον κλάδο τροφίμων και ποτών; Αν ναι, σε τι ποσοστό; Μήπως υπάρχει -και μπορείτε να μου αποκαλύψετε- διαχωρισμό μεταξύ τομέα φαγητού και τομέα ποτού;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για το 2022, 100% των εταιρειών του λιανεμπορίου που συμμετείχαν έδωσαν bonus σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων τους. Το ποσοστό των εργαζομένων που είναι δυνατόν να λάβουν bonus διαφοροποιείται ανά κατηγορία αυτών, με υψηλότερο αυτό των υψηλόβαθμών στελεχών πωλήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες – συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών του λιανεμπορίου- το ποσό που δόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2022 ανήλθε κατά μέσο όρο στο 9% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών. 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η KPMG εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση αναφορικά με θέματα αποδοχών και παροχών στην Ελληνική αγορά καθώς και σχετικών τάσεων και εκτιμήσεων. Στη φετινή έρευνα συλλέχθηκαν στοιχεία από 118 εταιρείες για 163 θέσεις και 46.000 κατόχους θέσεων. Κάθε μία από τις Εκθέσεις Αποτελεσμάτων (κλαδικές – λιανεμπορίου, ταχυκινούμενων προϊόντων, υψηλής τεχνολογίας, τραπεζικού, ασφαλιστικού, φαρμακευτικού, καθώς και συνολικά για όλη την αγορά) παρέχουν ολοκληρωμένη, αναλυτική πληροφόρηση για το συνολικό πακέτο αποδοχών κάθε μίας από τις θέσεις εργασίας του κλάδου (σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, παροχές όπως συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό πρόγραμμα, εταιρικό αυτοκίνητο, πιστωτική κάρτα, κάρτα σίτισης / διατακτικές, κ.α.).