Σήμερα στην Ελλάδα παρέχονται πολυάριθμα επενδυτικά κίνητρα και επιδοτήσεις για όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα σημαντικότερα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Αναπτυξιακός Νόμος
 2. Στρατηγικές επενδύσεις
 3. Δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 4. Προγράμματα κρατικών ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 5. ΕΣΠΑ 2021-2027
 6. Επιχορηγήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)
 7. Φορολογικά κίνητρα
 8. Επενδυτικά κίνητρα για Κέντρα Παροχής Ενδοομιλικών Υπηρεσιών (Central Hubs)
 9. Δάνεια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ
 10. Στήριξη Διεθνών Οργανισμών στις Ελληνικές Επενδύσεις
 11. Επενδυτικά κίνητρα για ΜΜΕ που απασχολούνται στον κλάδο της τεχνολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται στην Ελλάδα δείτε τον Οδηγό που αναπτύχθηκε από την KPMG για λογαριασμό της Enterprise Greece.