Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν επιδείξει αντοχή και εφευρετικότητα τα τελευταία τρία χρόνια. Διατήρησαν τον κόσμο συνδεδεμένο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ τα προϊόντα τους βοήθησαν στην δημιουργία νέων τρόπων εργασίας διατηρώντας τους εργαζόμενους παραγωγικούς και την οικονομία σε εγρήγορση.

Σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη έρευνα της KPMG, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 110 CEOs εταιρειών τεχνολογίας, η συντριπτική πλειοψηφία (85% ) θεωρεί ως πιθανή μια ύφεση τους επόμενους 12 μήνες, ενώ η μεγαλύτερη ανησυχία τους αφορά το πως η ευρύτερη οικονομική κατάσταση θα επηρεάσει την πορεία της εταιρείας τους.

Παρόλες τις ανησυχίες, σε ποσοστό 86% είναι σίγουροι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι η αναμενόμενη ύφεση θα είναι ήπια και σύντομη. Μόνο το 30 % αισθάνεται διαφορετικά, ενώ το 22% δηλώνει ότι δεν είναι ούτε αισιόδοξο ούτε απαισιόδοξο.

Οι εταιρείες τεχνολογίας, είναι αυτές που δίνουν συχνά τον ρυθμό των πρωτοβουλιών γενικότερου μετασχηματισμού αλλά και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με θέματα ESG, δηλαδή θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ίδιες εταιρείες έχουν αποδείξει ότι έχουν την δύναμη να μειώνουν την ένταση των βραχυπρόθεσμων κινδύνων, μένοντας παράλληλα στοχευμένες σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως:

 • Υιοθέτηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών
 • Απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Βελτίωση λειτουργικών και οικονομικών δεικτών
 • Αξιοποίηση της αξίας των δεδομένων
 • Παροχή αξίας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών

Ψηφιακός μετασχηματισμός

 • To 64% σκοπεύει να επενδύσει στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ μόνο το 34% σε προγράμματα βελτίωσης των ικανοτήτων του προσωπικού
 • Το 70% θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει μια γρήγορη και επιθετική ψηφιακή στρατηγική, αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2021
 • Το 75% θεωρεί ότι η γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων
 • Το 69% ότι η διαδικασία επιλογής και λήψης απόφασης των τεχνολογιών εμποδίζει την γρήγορη εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Το ίδιο ποσοστό (69%) θεωρεί ότι πρέπει να επιταχύνει τον εντοπισμό περιοχών καταλλήλων για ψηφιακές επενδύσεις αν και το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (84%)

Σημαντικές απειλές για τις εταιρείες τεχνολογίας

 • Η χαμηλότερη από το επιθυμητό επίπεδο  αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών θεωρείται από τους CEOs ως η πιο σημαντική απειλή για το 2022. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2021 (14% από 8%)
 • Ακολουθεί η επίτευξη εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών, παρουσιάζοντας όμως σημαντική μείωση κατά  5% (12% από 17%)
 • Ιδιαίτερα αυξημένος θεωρείται ο κίνδυνος από συμβάντα  που μπορούν να βλάψουν την καλή  φήμη της εταιρείας τους (12%) , η γενικότερη πολιτική αστάθεια (11%)  ,όπως και  τα φαινόμενα του πληθωρισμού (9%)
 • Στον αντίποδα οι φόβοι που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια έχουν υποχωρήσει σημαντικά προφανώς λόγω των επενδύσεων που έγιναν και της έμφασης που δόθηκε εντός του 2021 ( 8% από 31%)
 • Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο παραμένουν και η προσέλκυση των κατάλληλων ταλέντων συνεχίζει να απασχολεί τους CEOs των τεχνολογικών εταιρειών, αλλά σε ίδιο επίπεδο όπως το 2021 ( 8% ,8% και 4% αντίστοιχα)
 • Τέλος, η λίστα ολοκληρώνεται με τους κινδύνους που σχετίζονται με θέματα εσωτερικής ηθικής  (7%)  και την δυσκολία συνεργασιών σε μη τοπικό επίπεδο (6%)
 • Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας κατατάσσονται στο τέλος της λίστας (1%), σαφώς μειωμένοι σε σχέση με το 2021, όπως επίσης και τα θέματα φορολογίας που δεν απασχολούν παρά ελάχιστο ποσοστό των συμμετεχόντων

Διαχείριση εργαζομένων

 • Το 57% θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης εμποδίζεται από εργαζομένους που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα να τον υποστηρίξουν
 • Μια ελκυστική πρόταση που θα οδηγήσει στην προέλκυση ικανών στελεχών είναι πρώτης προτεραιότητας προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμη κλίμακα (τριετίας). Επικεντρώνονται στην λεπτή ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και κατάλληλων ανθρώπων με επαρκείς ικανότητες προκειμένου να την εισαγάγουν και να την χρησιμοποιήσουν αποδοτικά
 • Το 80% θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο την αυξανόμενη κόπωση (burnout) που προκαλείται από την ένταση των διαδικασιών ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί έναντι του 70% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα του 2021           
 • Το 67% θεωρεί ότι το προσωπικό θα συνεχίσει να εργάζεται πλήρως απομακρυσμένα ή θα ακολουθήσει υβριδικό μοντέλο εργασίας έναντι του 35% που είναι ο μέσος όρος των άλλων κλάδων 

ESG - Θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης

 • Το 55% θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες ESG βελτιώνουν ταυτόχρονα και τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι ποσοστού 38% που καταγράφηκε στην αντίστοιχη περσινή έρευνα
 • Το 35% προσπαθεί, χωρίς να έχει καταφέρει, την δόμηση μιας ESG αποτελεσματικής στρατηγικής
 • Το 79% θεωρεί ότι με την επίτευξη ισότητας σε θέματα φύλου ειδικά σε διευθυντικό επίπεδο, θα ενισχυθεί ταυτόχρονα και η ανάπτυξη της εταιρείας
 • Το 75% εκτιμά ότι οι πολιτικές ESG και οι στρατηγικές επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες είναι στενά συνδεδεμένες
 • Θεωρούν ως σημαντικότερο εμπόδιο στην άσκηση πολιτικής ESG την μείωση εκπομπών αερίου άνθρακα που προκαλούνται από δραστηριότητες μεταφοράς και αποθήκευσης 

Σχετικό Περιεχόμενο