Οι προτεραιότητες των CEOs εταιρειών τεχνολογίας για το 2023

Άρθρο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο (ot.gr) : Του Διονύση Διαμαντόπουλου, Partner, Consulting, KPMG in Greece

Άρθρο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο (ot.gr) : Του Διονύση Διαμαντόπουλου, Partner, Consulti...

H KPMG διεξάγει σε ετήσια βάση έρευνα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 1 000 CEOs και έχει ως στόχο να μετρήσει και να αναδείξει τα σημεία στα οποία σκοπεύουν να δώσουν προτεραιότητα στο ερχόμενο έτος.

Ένα τμήμα των απαντήσεων έρχεται από CEOs εταιρειών τεχνολογίας και απεικονίζει με διαφάνεια και ακρίβεια τις ανησυχίες αλλά και τις προκλήσεις του 2023. Τα αποτελέσματα της  έρευνας είναι εντυπωσιακά και επικεντρώνονται σε 4 κυρίως τομείς:

  •  την ανάγκη να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού
  • τις ιδιαιτερότητες προσέλκυσης και διατήρησης κατάλληλου προσωπικού
  • ποιες απειλές θεωρούν ως τις πιο σοβαρές για τον συγκεκριμένο κλάδο
  • το πόσο επηρεάζονται από θέματα περιβαλλοντικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG)

Πριν δούμε αναλυτικά τα πιο σημαντικά πορίσματα του κάθε τομέα είναι σημαντική μια πρώτη αναφορά στην αίσθηση των CEOs των εταιρειών τεχνολογίας για το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον του νέου έτους. Η συντριπτική τους πλειοψηφία (85%) θεωρεί ως πιθανή μια ύφεση τους επόμενους 12 μήνες ενώ η μεγαλύτερη ανησυχία τους αφορά στο πως η ευρύτερη οικονομική κατάσταση θα επηρεάσει την πορεία της εταιρείας τους. Παρά  τις ανησυχίες όμως, σε ποσοστό 86% είναι σίγουροι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους τα επόμενα τρία χρόνια, και σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι η αναμενόμενη ύφεση θα είναι ήπια και σύντομη. Μόνο το 30 % αισθάνεται διαφορετικά ενώ το 22% δηλώνουν ουδέτεροι, ούτε αισιόδοξοι ούτε απαισιόδοξοι.

Σε ότι αφορά τον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τo 64% σκοπεύει να επενδύσει στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ σε μεγάλο ποσοστό (70%) θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθήσουν  μια γρήγορη και επιθετική ψηφιακή στρατηγική. Ομοίως , ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (69%) θεωρεί ότι πρέπει να επιταχύνει τον εντοπισμό περιοχών καταλλήλων για ψηφιακές επενδύσεις. Τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν ελαφρά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του προηγουμένου έτους  παρόλα αυτά δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού δεν σταματούν αλλά συνεχίζουν να αποτελούν βασική προτεραιότητα της αγοράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους δεν αμφιβάλουν για την αναγκαιότητα αυτών των έργων, έχει όμως διαπιστωθεί ότι η διαδικασία επιλογής και λήψης απόφασης εμποδίζει την γρήγορη εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πολύ ενδιαφέρουσες είναι και οι απαντήσεις που συνδέονται με τον τομέα της προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων καθότι είναι σε άμεση σύνδεση με τον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εδώ, εντοπίζεται σαφώς η σημαντική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα και μάλιστα το 57% θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησης εμποδίζεται από εργαζομένους που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα να την υποστηρίξουν. Επιπλέον, η πλειοψηφία των CEOs (80%) αναγνωρίζει τα φαινόμενα κόπωσης (burnout) που έχουν προκληθεί στο στελεχιακό τους δυναμικό λόγω της έντασης των διαδικασιών και των απαιτήσεων των έργων. Μάλιστα το ποσοστό έχει αυξηθεί έναντι του 70% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα του 2021. Ως απάντηση στις προαναφερθείσες προκλήσεις , συμφωνούν ότι η λύση θα έλθει μέσα από την δημιουργία ενός ελκυστικού πακέτου που θα περιλαμβάνει παροχές ικανές να προσελκύσει στελέχη πρώτης γραμμής  προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμη κλίμακα.

Η έρευνα αναδεικνύει πολλές και ενδιαφέρουσες απειλές οι οποίες έχουν εντοπιστεί για τον συγκεκριμένο κλάδο. Η χαμηλότερη, σε σχέση με το  επιθυμητό επίπεδο, αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών είναι η απειλή η οποία θεωρείται από τους CEOs ως πιο σημαντική για το 2023. Μάλιστα ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα το περασμένου έτους  (14% από 8%). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δείχνουν να ανησυχούν σε ποσοστό 12% για συμβάντα  που μπορούν να βλάψουν την καλή  φήμη της εταιρείας τους , όπως επίσης θεωρούν εξίσου σημαντικές απειλές την γενικότερη πολιτική αστάθεια (11%)  και τα πληθωριστικά φαινόμενα (9%). Αξιοσημείωτη μείωση παρουσίασαν οι ανησυχίες για την επίπτωση κυβερνοεπιθέσεων αλλά και επάρκειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, θέματα που προφανώς αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία δύο έτη.

Τέλος, στον τομέα των θεμάτων περιβαλλοντικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) , οι CEOs σε ποσοστό 55% θεωρούν ότι  οι πρωτοβουλίες ESG βελτιώνουν ταυτόχρονα και τα οικονομικά αποτελέσματα έναντι ποσοστού 38% που καταγράφηκε στην αντίστοιχη περσινή έρευνα. H μεγάλη πλειοψηφία (79%) θεωρεί ότι με την επίτευξη ισότητας σε θέματα φύλου ειδικά σε διευθυντικό επίπεδο, θα ενισχυθεί ταυτόχρονα και η ανάπτυξη της εταιρίας ενώ ένα ανάλογο ποσοστό εκτιμά ότι οι πολιτικές ESG και οι στρατηγικές επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες είναι στενά συνδεδεμένες.

Από την έρευνα προκύπτει με βεβαιότητα ότι οι ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχιστούν γιατί θεωρούνται ότι παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες τεχνολογίας παρά τους φόβους για μια σύντομη οικονομική ύφεση. Παρόλα αυτά η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού και οι καθυστερήσεις των εσωτερικών διαδικασιών κυρίως σε ότι αφορά την επιλογή και την υλοποίηση έργων θα συνεχίσουν να είναι εμπόδια στο όραμα των CEOs, εμπόδια τα οποία πρέπει να κατανικηθούν με εύστοχες μεταρρυθμίσεις και προτάσεις. Εντυπωσιακή, τέλος, είναι η τάση  υιοθέτησης  πολιτικών και στρατηγικών ESG στον χώρο των τεχνολογικών εταιρειών όπως επίσης και η πεποίθηση  ότι αυτό είναι προς όφελος των επιχειρηματικών τους στόχων.