Ο έλεγχος στη νέα εποχή

Άρθρο στο Business News Magazine: Του Χάρη Συρούνη, Partner, Audit, Head of Financial Services, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Business News Magazine: Του Χάρη Συρούνη, Partner, Audit, Head of Financial Ser

Οι τάσεις που καταγράφονται σήμερα στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο και αφορούν κυρίως:
  1. Έχουμε παρατηρήσει πως οι νέοι συνάδελφοι αλλά και αρκετοί πελάτες έχουν προσαρμοστεί σε ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας όπου πολλές «συναντήσεις» με τον πελάτη γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό έχει αυξήσει την παραγωγικότητα σε ένα σημείο, αλλά μένει να δούμε αν θα είναι η νέα πραγματικότητα.
  2. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στο χώρο των ελεγκτικών εταιρειών  για την προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων, με εμπειρία και εξειδικευμένες ειδικότητες. Αυτό καθώς και ο πληθωρισμός έχει αυξήσει την κινητικότητα και το κόστος μισθοδοσίας. Το αυξημένο αυτό κόστος έχει σιγά σιγά μεταφερθεί στους πελάτες αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.
  3. Οι εταιρείες εστιάζουν στην ψηφιοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με σκοπό (1) την μείωση του χρόνου επικοινωνίας με τον ελεγχόμενο και την αύξηση της ασφάλειας επικοινωνιών, (2) την έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και (3) την μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα ελεγκτικά πρότυπα και (4) την αποτελεσματική διαχείριση του ελεγκτικού έργου (φύλλα εργασίας κλπ).
  4. Τα τελευταία 2-3 χρόνια λόγω νομοθεσίας και άλλων εποπτικών απαιτήσεων έχει αυξηθεί η ανάγκη για έργα διασφάλισης (έργων που εκφεύγουν από τα στενά όρια το εξωτερικού ελέγχου), όπως έλεγχοι συμμόρφωσης, διασφάλιση ESG κλπ. Η τάση αυτή αναμένετε να αυξηθεί καθώς οι απαιτήσεις για διαφάνεια και η ανάγκη για μεγαλύτερες γνωστοποιήσεις θα γίνουν μεγαλύτερες.

Ειδικότερα από το τελευταίο στοιχείο έχει προκύψει η ανάγκη ιδιαίτερης εξειδίκευσης σε τομείς που παραδοσιακά δεν ήταν αντικείμενο των ελεγκτών, όπως πχ sustainability, internal controls. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει συνολικά το προφίλ, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ελεγκτών στο μέλλον, όταν οι υπηρεσίες αυτές πλέον τυποποιηθούν σε μεγάλο βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι υπηρεσίες διασφάλισης που καλούνται να παρέχουν οι ελεγκτές ως μία από τις δικλείδες για την συνολική αξιοπιστία της αποδοτικότητας αυτού του συστήματος χρηματοδοτήσεων.

Η KPMG έχει ήδη ενσωματώσει, όχι μόνο τα ανωτέρω, αλλά και άλλα στοιχεία στο στρατηγικό της σχέδιο για την ανάπτυξη των ελεγκτικών της υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται και οι τομείς των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, όπου αναμένεται σημαντική δραστηριότητα εναλλαγής ελεγκτικών εταιρειών, ο τομέας της ναυτιλίας που παραδοσιακά αποτελεί κλάδο σημαντικής δραστηριοποίησης όλων των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών, οι μη-εισηγμένες επιχειρήσεις που έχουν σχέδια έντονης ανάπτυξης κλπ.

Συνολικά η εταιρεία μας στην Ελλάδα και διεθνώς συνεχίζει να έχει ως κύρια στρατηγική να εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος και τα έργα διασφάλισης να γίνονται με την πλέον καλύτερη ποιότητα.