Ανάπτυξη και σταθερότητα, αντίβαρα στην ενεργειακή κρίση

Συνέντευξη στο powergame.gr: Της Γεωργίας Σταματέλου, Partner, Head of Tax and Legal, KPMG στην Ελλάδα

Συνέντευξη στο powergame.gr: Της Γεωργίας Σταματέλου, Partner, Head of Tax and Legal, KPMG

Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και έντονης μεταβλητότητας ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας;

Παρά την κρίση του COVΙD-19 το 2020 και το 2021 η ελληνική οικονομία άντεξε και η αντίληψη της επενδυτικής κοινότητας για την χώρα ως επενδυτικού προορισμού συνεχίζει να βελτιώνεται μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Οι επενδυτές αναφέρουν ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας μια οικονομία με προοπτικές για σταθερή οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, την ποιότητα ζωής και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Εφόσον η Ελληνική Κυβέρνηση καταφέρει να πετύχει τις δεσμεύσεις της για την αύξηση του ΑΕΠ την πενταετία 2022-2027 και διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό στις μεταρρυθμίσεις, πιστεύω ότι τόσο οι ξένοι όσο και οι Έλληνες επενδυτές θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Πιστεύτε ότι μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα επηρεάσει το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης , με αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά;

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, η Ελληνική Κυβέρνηση θα κληθεί να στηρίξει την οικονομία, να αντέξει τις πιέσεις της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού με άμεσες συνέπειες στα δημόσια οικονομικά και στο Δημόσιο Χρέος. Το μόνο που μπορεί να περιορίσει αυτές τις συνέπειες είναι να αντισταθμιστούν με ανάπτυξη από την πραγματική οικονομία. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την ανάπτυξη και για την διατήρηση της εμπιστοσύνης του Ελληνικού και του ξένου κεφαλαίου είναι η σταθερότητα. Μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και πολύ περισσότερο μια μετεκλογική περίοδος αβεβαιότητας και αστάθειας πιστεύω ότι θα έχουν άμεση επίπτωση στο θετικό επενδυτικό κλίμα που επικρατεί αυτή την στιγμή για την χώρα.

Ο συνδυασμός του υψηλού πληθωρισμού και της αύξησης των επιτοκίων  ποιες συνέπειες θεωρείται ότι θα έχει  στις εγχώριες επιχειρήσεις;

Ο υψηλός πληθωρισμός περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και επομένως την ζήτηση. Αντίστοιχα η αύξηση των επιτοκίων κάνει ονομαστικά πιο ακριβή την χρηματοδότηση, γιατί και εδώ θα πρέπει συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μπαίνουμε, λοιπόν, σε μία περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, το Κράτος να προσπαθήσει να τις στηρίξει ουσιαστικά με μεταρρυθμίσεις που εξαλείφουν τα ανταγωνιστικά τους μειονεκτήματα (δυσκολίες στην επικοινωνία κράτους-επιχειρήσεων, γραφειοκρατία, υψηλό μη μισθολογικό κόστος) και με σωστή διαχείριση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σε μία περίοδο που οι τράπεζες έχουν καταφέρει να περιορίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκφράζεται ανησυχία από την Τράπεζα της Ελλάδος για μία νέα γενιά κόκκινων δανείων. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος που προκαλεί για τις επιχειρήσεις η ενεργειακή κρίση και ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω πληθωρισμού είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τις πιθανότητες για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι η ασπίδα του Τραπεζικού Συστήματος απέναντι σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων είναι μία υγιής και ανταγωνιστική οικονομία. Θα επαναλάβω, λοιπόν, ότι η σωστή διαχείριση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) είναι το όπλο που χρειάζεται η Ελληνική Οικονομία για να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά και να περιοριστεί ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων.

Στο πεδίο της φορολογίας νομικών προσώπων πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων που χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο να τα δημόσια έσοδα θα βελτιώσουν τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις;

Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά αυτό απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους, κράτος και επιχειρήσεις.  Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δυνατά σημεία της οικονομίας μας και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να δούμε ποιες επιτυχημένες πρακτικές διεθνώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στις δικές μας φορολογικές πολιτικές, όπως ήδη έχει γίνει από το 2019 και μετά. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν φορολογικά κίνητρα και μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων εφόσον αυτές θα γίνουν στοχευμένα και θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για να διευρύνουμε την φορολογική βάση και τελικά να αυξήσουμε τους φόρους που εισπράττει συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο.  Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να δεσμευτούν ότι ένα φορολογικό /αναπτυξιακό πλαίσιο που θα προκύψει από αυτή την διαδικασία θα πρέπει να είναι σταθερό και να έχει διάρκεια.