Η νέα γενιά δημοσίων υπαλλήλων και οι παγκόσμιες τάσεις

Άρθρο στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: Του Παναγιώτη Παλαιστή, Manager, Consulting, KPMG και της Μαρίας Σκλιάμη, Advisor, Consulting, KPMG

Άρθρο στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: Του Παναγιώτη Παλαιστή, Manager, Consulting, KPMG και της...

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της KPMG οι Κυβερνήσεις και ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη ταχείας αλλαγής σε ένα φάσμα απροσδόκητων προκλήσεων. Ενώ η παγκόσμια πανδημία μεγέθυνε τις ρωγμές στη λειτουργία των Κυβερνήσεων, αποτέλεσε επίσης ένα εφαλτήριο για την ανάπτυξη της απομακρυσμένης εργασίας, της ευέλικτης χάραξης πολιτικής και του γρήγορου σχεδιασμού υπηρεσιών. Υποδεχόμαστε μια αναδυόμενη εποχή σύγχρονης διακυβέρνησης που έχει επίκεντρο τον πολίτη και είναι ευέλικτη, διαθέτει δηλαδή το όραμα και τα εργαλεία που απαιτούνται για την προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και προτιμήσεις της κοινωνίας. Μιας διακυβέρνησης που είναι ψηφιακά ενεργή και ευπροσάρμοστη. Οι Κυβερνήσεις ήδη εστιάζουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες και ευέλικτους κανονισμούς, συνεργαζόμενες στενότερα με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη βιώσιμη ενίσχυση της ευημερίας τους. Η επένδυση σε επαναστατικές τεχνολογίες, πλατφόρμες, συστήματα και διαδικασίες είναι αναπόφευκτη προκείμενου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες.

Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει πρόσβαση σε όλες αυτές τις δυνατότητες άμεσα και οικονομικότερα. Τι απαιτείται για τη ψηφιακή μετάβαση των Κυβερνήσεων;  Ένα σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρέχει πλήθος υπηρεσιών σε όλα τα άτομα ή τις επιχειρήσεις με οποιαδήποτε πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες συσκευές. Αυτό πιθανότατα θα απαιτήσει τέσσερα βασικά στοιχεία που είναι: 1) μια κεντρική πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων, 2) διαδικασία ασφαλούς πιστοποίησης της ταυτότητας στο διαδίκτυο, 3) σύγχρονη νομοθεσία που διέπει την κοινή χρήση δεδομένων και 4) ανθρώπινο δυναμικό με ενημερωμένες και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες που να μπορεί να υποστηρίξει τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Κυβερνήσεις που υιοθετούν αυτές τις καινοτομίες θα θέσουν νέες βάσεις και πρότυπα και θα συνδιαμορφώσουν μια νέα εποχή ικανοτήτων, απαιτήσεων και προσδοκιών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά και οι οικονομίες αισθάνονται τον αντίκτυπο, καθώς οι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί αγωνίζονται να διαχειριστούν τις ελλείψεις ανθρώπων με ικανότητες. Η προσπάθεια για την πρόσληψη της επόμενης γενιάς δημόσιων υπαλλήλων είναι σε εξέλιξη και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διερευνήσουν τις ευκαιρίες για τη συμμετοχή επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα από τον εκάστοτε σχετικό κλάδο, που να μπορούν να προσφέρουν άμεσα, χρησιμοποιώντας νέες δεξιότητες. Η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ανεξαρτήτως μεγέθους ή οικονομικής κατάστασης, οι Κυβερνήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις που περιλαμβάνουν τα χρόνια ελλείμματα και το αυξανόμενο χρέος, τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη δημογραφική μετατόπιση, τις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές, όπως επίσης την οικονομική ανισότητα και την έλλειψη εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς. Οι «έξυπνες» Κυβερνήσεις κοιτάνε ήδη πέρα ​​από τα σύνορα και τις δικαιοδοσίες τους με σκοπό να αποκτήσουν το όραμα, τις στρατηγικές, τις απαιτούμενες γνώσεις και τις καλύτερες πρακτικές που άλλες Κυβερνήσεις με παρόμοιες συνθήκες εφαρμόζουν, για να μετατρέψουν τις σημερινές προκλήσεις στις ευκαιρίες του αύριο.

Τελικά, ήταν η πανδημία που οδήγησε σε μια διαφορετική διαχείριση των κινδύνων από τις κυβερνήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες τους, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο και την έξυπνη χρήση δεδομένων, πράγματα που βρίσκονταν στις λίστες (των υποχρεώσεων) των Κυβερνήσεων εδώ και χρόνια χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Η πανδημία έφερε επιτακτικές προκλήσεις αλλά και ιστορικές ευκαιρίες για τις Κυβερνήσεις. Έριξε φως στην αναπόφευκτη ανάγκη να τεθεί ο πολίτης «στην καρδιά» κάθε υπηρεσίας, μέσω μιας συνεκτικής, συνεπούς και κεντρικής ψηφιακής προσέγγισης που περιλαμβάνει όλες τις Κυβερνητικές λειτουργίες και η οποία προσαρμόζεται στις διαρκώς εξελισσόμενες δημόσιες ανάγκες. Πρέπει λοιπόν οι προσπάθειες αυτές να συνεχιστούν για να οδηγηθούμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.