Η αξία της τεχνολογίας στη Διαχείριση Κινδύνων

Άρθρο στο underwriter.gr: Της Βασιλικής Σκέλλα, Senior Manager Actuarial Services, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο underwriter.gr: Της Βασιλικής Σκέλλα, Senior Manager Actuarial Services, KPMG...

Στις μέρες μας οι ασφαλιστικές εταιρείες επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε τρόπους με τους οποίους μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, βελτιώνοντας την εμπειρία με τον πελάτη, ενώ παράλληλα εξελίσσουν τις λειτουργίες τους ώστε να είναι σε θέση να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες αλλαγές στο κανονιστικό και εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον κινδύνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας “Global Insurance Risk and Compliance Transformation” που διεξήγαγε η KPMG και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, στην οποία συμμετείχαν 37 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εγχώριες και εξωτερικού, συγκεντρώθηκαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον μετασχηματισμό των μονάδων διαχείρισης κινδύνου:

  • Πάνω από τις μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει ή υποβάλλονται σε προγράμματα μετασχηματισμού των μονάδων διαχείρισης κινδύνου, με σημαντικό αριθμό εντούτοις να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με σημαντικές ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν στον εκσυγχρονισμό του IT και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κινδύνου.
  • Ηγετική θέση στην αγορά και προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, φαίνεται να κατέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν για τη διαχείριση κινδύνων εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα για την ανάλυση δεδομένων (Data Analytics), το MI (Management Information) και τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων (Reporting).
  • Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως πάνω από το 55% των ασφαλιστικών εταιρειών αναγνωρίζει τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, και πληροφορικής ως κρίσιμους τομείς όπου απαιτείται υποστήριξη εποπτείας από τη λειτουργία κινδύνου. Οι ρόλοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου, είναι σημαντικό να διατυπωθούν και να γίνουν κατανοητά από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον κινδύνου. Το 91% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι αντίστοιχες λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου είναι απολύτως κατανοητές από τις επιχειρήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλήρως ενσωματωμένες με σχετικές επιχειρηματικές λειτουργίες.
  • Το 2021, η μονάδα διαχείρισης κινδύνων φαίνεται να επικεντρώθηκε σε θέματα cyber risk, διάθεσης/ανοχής κινδύνου, ESG και λειτουργικής ανθεκτικότητας, τυπικοί τομείς εστίασης που παρατηρούνται στον κλάδο, που υπόκεινται και σε αυξανόμενο κανονιστικό έλεγχο.
  • Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αναδεικνύουν επίσης ότι, τουλάχιστον το 73% των ερωτηθέντων προσδιόρισε την ανάλυση δεδομένων (82%), την ESG και τη βιωσιμότητα (82%), και τους αναδυόμενους κινδύνους (73%), ως σημαντικές αρμοδιότητες της «λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου του μέλλοντος».

Να σημειωθεί πως από την έρευνα προέκυψε πως το 86% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η πανδημία του COVID-19 δεν είχε αντίκτυπο στη λειτουργία διαχείρισης κινδύνου. Επίσης, παρατηρείται ότι η πανδημία του COVID-19 δεν έχει συμβάλλει στην αλλαγή της στρατηγικής και των προσεγγίσεων στις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου, δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση της παραγωγικότητας του προσωπικού αλλά ούτε και επηρέασε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου στον εντοπισμό και στην ευκολότερη διαχείριση των επικείμενων αναδυόμενων κινδύνων, οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζεται να επενδύσουν τόσο σε αυτοματοποιήσεις και εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα ανάλυσης δεδομένων, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν κατάλληλα στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον κινδύνου.