Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εμπειρία Εργαζομένου στο Επίκεντρο

Άρθρο στο περιοδικό HR Professional: Της Ρεβέκκας Παπαηλιού, Executive Search & Selection, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο περιοδικό HR Professional: Της Ρεβέκκας Παπαηλιού, Executive Search & Select...

Οι νέες τάσεις και προκλήσεις στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά, καθώς επίσης και ο ψηφιακός - τεχνολογικός μετασχηματισμός των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, μετά την ώθηση από την πανδημία COVID-19 επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον κλάδο που έχουν επηρεάσει τους πυλώνες, στους οποίους εστιάζει η Διοίκηση και τα στελέχη ΔΑΔ την τρέχουσα χρονιά.

Σύμφωνα με τη μελέτη της KPMG “Connected Enterprise” στον Φαρμακευτικό κλάδο, που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 361 διευθυντικών στελεχών φαρμακευτικών επιχειρήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο τον Ιούνιο του 2021, το 83% των συμμετεχόντων θεωρούν τη στρατηγική με επίκεντρο τον πελάτη ως κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα, ενώ το 45% αναφέρουν πως η αξιοποίηση των Analytics & της Ρομποτικής περιλαμβάνεται στο τριετές επιχειρησιακό τους πλάνο.

Στα πλαίσια αυτά, το χτίσιμο και η εδραίωση μιας ψηφιακής εταιρικής κουλτούρας με τον πελάτη στο επίκεντρο, απαιτεί την εναρμόνιση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, πυλώνας στον οποίον το 65% των συμμετεχόντων αναμένει οι εταιρίες τους να επενδύσουν μέσα στην επόμενη τριετία.

Οι ραγδαίες επενδύσεις στην τεχνολογία δεν θα προσφέρουν όμως την αναμενομένη προστιθέμενη αξία, εφόσον δεν συνοδεύονται από την ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων-δεξιοτήτων. Η ΔΑΔ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προσέλκυση, διακράτηση και διαμόρφωση ενός ψηφιακού εργατικού δυναμικού, με κίνητρα και υψηλή εξειδίκευση, που εργάζεται με ταχύτητα και ευελιξία.

Από τα δεδομένα της έρευνας, φαίνεται πως μόνο 1/3 των φαρμακευτικών εταιρειών έχουν χτίσει μια ψηφιακά ικανή HR οργάνωση (Digitally enabled HR), που μπορεί να παράσχει στο ανθρώπινο δυναμικό μια ολιστική εικόνα μέλλοντος της εργασίας.

Μεταξύ των capabilities που οφείλουν να αναπτύξουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στα πλαίσια της ενδυνάμωσης τους, είναι το χτίσιμο μιας ευέλικτης (agile) οργάνωσης και κουλτούρας, δια της καλλιέργειας «ψηφιακής νοοτροπίας» και ευκίνητων μοντέλων εργασίας, η αναδιαμόρφωση του ανθρώπινού δυναμικού σύμφωνα με τους στρατηγικούς εταιρικούς στόχους και ο ανασχεδιασμός του εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι δια ζώσης επαφές των ιατρικών επισκεπτών, των στελεχών Marketing και των MSLs με επαγγελματίες της Υγείας,  έχουν σχεδόν αντικατασταθεί από διαδικτυακές συναντήσεις, γεγονός που αναδιαμορφώνει πλέον  τις επαγγελματικές δεξιότητες στις οποίες δίνουν έμφαση τα HR στελέχη για αντίστοιχους ρόλους.

H ορθή επικοινωνία, η ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης στέρεων επαγγελματικών σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς partners, η δυνατότητα δράσης με αυτονομία, διαχείρισης κρίσεων ή/και πρόβλεψης καταστάσεων, η ανθεκτικότητα στις αντιξοότητες, ο προσανατολισμός στην ποιότητα, η καινοτομία, η στόχο-προσήλωση και ο διευρυμένος τρόπος σκέψης αποτελούν ορισμένες από τις δεξιότητες – χαρακτηριστικά που επιζητούν τα HR στελέχη του κλάδου.

Έμπειρα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς με την απαιτούμενη εξειδίκευση και κλαδική γνώση – κυρίως από την γενιά των millennials  - αλλά και μέλη της γενιάς z με ελκυστικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο – για ρόλους τεχνολογίας, customer experience, digital marketing - προσελκύονται από οργανισμούς που εστιάζουν σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, ένταξης και διαφορετικότητας. Αναζητούν «εργοδότες επιλογής» που ενθαρρύνουν την καινοτομία και παρέχουν ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη και συνεχή μάθηση, upskilling & reskilling δεξιοτήτων.

Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και η ενσωμάτωση καινοτομιών, είναι μονόδρομος για την επίτευξη μιας εταιρικής στρατηγικής που εστιάζει στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. Εξίσου όμως σημαντικός είναι και ο ανασχεδιασμός της εμπειρίας του εργαζομένου.