Το HR στον Φαρμακευτικό κλάδο

Δηλώσεις στο HR Professional (hrpro.gr): Της Μαριλένας Χαλκιά, Senior Advisor, Εξεύρεση και Επιλογή Στελεχών, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Δηλώσεις στο HR Professional (hrpro.gr): Της Μαριλένας Χαλκιά, Senior Advisor, Εξεύρεση...

Πώς η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος για τα στελέχη HR στον φαρμακευτικό κλάδο; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων εταιρειών και ποιες υπηρεσίες αναζητούν με μεγαλύτερη συχνότητα;   

Οι αλλαγές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στον φαρμακευτικό κλάδο δημιουργούν πιέσεις στις εταιρείες για άμεση προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς προκλήσεις με γρήγορη δράση και ευελιξία. Η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους που διαθέτουν εις βάθος γνώση και τεχνογνωσία σε προηγμένες διαδικασίες, οδηγεί στην υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων, τον εντοπισμό ευκαιριών και την αποφυγή κινδύνων. Συγκεκριμένα, οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να προσφέρουν λύσεις ειδικά σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας-πελάτη για ψηφιακό και οργανωσιακό μετασχηματισμό, βελτιστοποίηση διαδικασιών, επιχειρησιακή αριστεία, καθώς και επιλογή, διαχείριση και ανάπτυξη ταλέντων.

Με δεδομένες τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις αλλά και τις εξελίξεις του φαρμακευτικού κλάδου, πώς έχει διαμορφωθεί το skill set που πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος; Ποιες διαφορετικές ανάγκες έχουν προκύψει; 

Μέσα σ’ έναν εξειδικευμένο και αυστηρά ελεγχόμενο κλάδο όπως ο φαρμακευτικός, τα στελέχη ΔΑΔ δεν αναζητούν επαγγελματίες μόνο με το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τις τεχνικές ικανότητες αλλά στελέχη με ισχυρή ηθική και ευρεία κατανόηση του κλάδου, των τάσεων και των ρυθμιστικών πλαισίων του. Καθώς πρόκειται για εταιρείες με ταχεία εξέλιξη,  στόχος των HR στελεχών είναι η προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων με ανεπτυγμένες δεξιότητες διοίκησης,  επίλυσης προβλημάτων, στρατηγικής σκέψης και εστίασης στη λεπτομέρεια. Με την μετάβαση από μία ελεγκτική κουλτούρα σε μία κουλτούρα αποτελεσμάτων, τα στελέχη HR πλέον εστιάζουν στον συνδυασμό soft και hard skills, όπως η ικανότητα λειτουργίας σε ψηφιακό περιβάλλον, η καινοτομία, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ευελιξία, η ανθεκτικότητα καθώς και η διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Τέλος σημαντική θεωρείται και η ικανότητα λειτουργίας σε lean δομές, με τη δημιουργία οριζόντιων ομάδων που απαιτούν άριστες δεξιότητες διαχείρισης έργων, ομαδικότητας, επικοινωνίας και διάδοσης της γνώσης.

Ποιο είναι το κυριότερο insight που κυριάρχησε τη χρονιά που πέρασε αναφορικά με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού;

Ο φαρμακευτικός κλάδος το τελευταίο έτος έχει υποστεί πιέσεις και έχει αντιμετωπίσει σημαντικές αλλαγές, όπως οι ενοποιήσεις εταιρικών δομών μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι ολοένα και αυξανόμενες συνέργειες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δημιουργία των “Centers of Excellence” υποστηρικτικών τομέων σε χώρες του εξωτερικού. Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν τις εταιρείες να προσαρμοστούν, θέτοντας ξανά τις προτεραιότητες τους και εντοπίζοντας έγκαιρα πιθανές δυσκολίες. Το στελέχη ΔΑΔ, στη διάρκεια αυτών των μεταβολών, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν καθημερινές αλλαγές, να θέσουν το ανθρώπινο δυναμικό σε προτεραιότητα έναντι των διαδικασιών και να δημιουργήσουν μια θετική εμπειρία αλλαγής στους εργαζόμενους.

Επιπροσθέτως, έπρεπε να εστιάσουν σε κατάλληλους δρόμους και μεθόδους με στόχο να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη και τη συνοχή μεταξύ των ομάδων, να εξασφαλίσουν τη «διαφάνεια» της εταιρικής λειτουργίας και να προάγουν τον ρόλο του εργοδότη σε «δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας». Τέλος, έγινε εμφανές ότι οι δεξιότητες δεν είναι πλέον συνώνυμες με τους ρόλους και ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μία αναπτυξιακή κουλτούρα που ενσωματώνει την νοοτροπία των εργαζομένων.