Νέα πρότυπα Γνωστοποιήσεων Βιωσιμότητας: Tι πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες

Άρθρο στο CAPITAL.GR: Του Βασίλη Καμινάρη, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG

Άρθρο στο CAPITAL.GR: Του Βασίλη Καμινάρη, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπ...

Όσο περισσότερο εκτίθενται οι εταιρείες σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής τόσο αυξάνεται η ζήτηση για περισσότερη και πιο ποιοτική πληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενά τους μέρη. Η ανάγκη αυτή, ώθησε το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Αειφορίας (ISSB) που συστάθηκε πρόσφατα να αναπτύξει δύο νέα Πρότυπα Γνωστοποίησης Αειφορίας IFRS® (prototype standards) μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανάπτυξη μίας παγκόσμια αποδεκτής βάσης αναφοράς επικεντρωμένης στην διαχείριση της μακροπρόθεσμη εταιρικής αξίας. 

Η προετοιμασία για την εφαρμογή των νέων προτύπων θα πρέπει να γίνει σταδιακά και αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα και τις γενικές απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις πληροφοριών βιωσιμότητας. 

Η εφαρμογή των προτύπων αυτών θα απαιτεί από τις εταιρείες πλέον να διαχειρίζονται τις πληροφορίες για το κλίμα και για τη βιωσιμότητα μέσα από διαδικασίες και συστήματα παρόμοιες με αυτές που σήμερα υφίστανται για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

Ακόμη και αν τα πρότυπα είναι ακόμα σε εγκριτικό στάδιο είναι σημαντικό οι εταιρείες να αρχίσουν να προετοιμάζονται, ενώ, αυτές που ήδη διαθέτουν διαδικασίες και συστήματα για την παραγωγή των σχετικών πληροφοριών, αναμένεται να έχουν ευκολότερη φάση υλοποίησης. Τα δύο πρώτα πρότυπα ενδέχεται να οριστικοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ, ο χρόνος εφαρμογής αναμένεται θα διαφοροποιηθεί ανά χώρα. 

Η KPMG έχει εκδώσει ένα οδηγό εφαρμογής των νέων Πρότυπων Γνωστοποίησης Αειφορίας IFRS® (“Get ready for ISSB sustainability disclosures”) στον οποίο παρουσιάζονται τα 10 κρισιμότερα θέματα της εφαρμογής που στο σύνολό τους παρέχουν σημαντική καθοδήγηση στη φάση της υλοποίησης του εγχειρήματος αυτού.