To “S” στο ESG και οι βιώσιμες επιχειρήσεις του αύριο

Άρθρο στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Της Λίνας Μαγγίνα, ESG & Sustainability Manager, Consulting, KPMG

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ενσωματώσει στην στρατηγική και στη λειτουργία τους τα κριτήρια ESG, καθορίζοντας μία κουλτούρα αλλαγής σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και στην εταιρική τους διακυβέρνηση.  

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της KPMG “2021 CEO Outlook”, όλο και περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι επενδύουν σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες - περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβέρνησης - με το 30% των ανώτερων στελεχών να προτίθεται να επενδύσει περισσότερο από το 10% των εσόδων των εταιρειών τους σε αυτές, τα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα η έρευνα ανέδειξε ότι η πανδημία «ανάγκασε» τις επιχειρήσεις να κάνουν μια σημαντική στροφή στα θέματα στα οποία εστίαζαν μέχρι τώρα, έχοντας μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους στην κοινωνική συνιστώσα του ESG, με την ένταξη, τη διαφορετικότητα και την ισότητα (Inclusion, Diversity, Equality) να κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων που δίνουν προτεραιότητα και τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού να υποστηρίζουν την στροφή αυτή.Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι το τρίπτυχο ένταξη/διαφορετικότητα/ισότητα φέρνει τεράστια αξία σε έναν οργανισμό και αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της κουλτούρας του μετασχηματισμού του, επομένως πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής του στρατηγικής.

Σύμφωνα με την έρευνα “The future of HR: Lessons from the Pathfinders” της KPMG, οι διευθύνοντες σύμβουλοι υποστηρίζουν τον αέρα της αλλαγής και συμφωνούν ότι ένας οργανισμός που υποστηρίζει στην πράξη την ισότητα και την διαφορετικότητα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, βρίσκεται ήδη ένα βήμα μπροστά στην προσέλκυση και διακράτηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της generation Z και των millennials.

Όπως αναφέρει η Corporate Vice President, Human Resources & Corporate Functions της Microsoft, Amy Coleman, «η ένταξη αφορά στο να αισθάνεται ο καθένας ότι ανήκει». Φυσικά αυτό έγινε μια αρκετά μεγάλη πρόκληση με τους ανθρώπους να εργάζονται εξ’ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και με τις πιο καινοτόμες εταιρείες να δράττονται της ευκαιρίας και να αποτελεί γι’ αυτές έμπνευση ώστε να επικεντρωθούν στην πρόκληση, επιτρέποντας στη διαφορετικότητα να αποτελέσει σημείο αναφοράς, χτίζοντας την αίσθηση του «ανήκειν», έστω και μέσω της τηλεργασίας

Γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι το στοιχείο του “S” στο ESG είναι εξίσου σημαντικό με τα άλλα δύο στοιχεία της εξίσωσης προς μια βιώσιμη επιχειρηματικότητα, καθώς κανένα από τα επιμέρους δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένο χωρίς τα υπόλοιπα. Η πανδημία ήρθε για να κάνει σαφές πόσο ρευστά είναι όλα και ότι ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο στον επιχειρηματικό κόσμο, ξαφνικά μπορεί να γίνει και «αλλιώς». Η βιώσιμη επιχείρηση του αύριο είναι αυτή που στοχεύει να κάνει πράξη την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά σε όλα τα επίπεδα, καθώς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιχειρήσεις, κοινωνία, κράτος) πρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να κάνουν κτήμα τους τις προκλήσεις και να τις μεταφράζουν σε ευκαιρίες.

Τέλος σύμφωνα με την έρευνα “2021 CEO Outlook” η πανδημία δημιούργησε τεράστιες προκλήσεις για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά σχεδόν δυο χρόνια μετά δίνει και μια μοναδική ευκαιρία στις επιχειρήσεις να κάνουν «επανεκκίνηση», μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης,  παρά τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν, με διαφάνεια και αξιοπιστία.