Αισιοδοξία για την επόμενη μέρα της οικονομικής ανάκαμψης

Άρθρο στο Fortune: Του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner

Άρθρο στο Fortune: Του Νικόλαου Βουνισέα, Senior Partner

Για την προτεραιότητα που δίνουν οι CEOs του σήμερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον άνθρωπο και την ενσωμάτωση του ESG στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, μιλάει ο Νικόλαος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας CEO Outlook της KPMG.

Μετά την ιστορικών διαστάσεων διαταραχή που επέφερε η πανδημία, οι επιχειρηματικοί ηγέτες αρχίζουν να διακρίνουν την έλευση της «επόμενης» μέρας, η οποία αν και δεν στερείται προκλήσεων, βρίθει ευκαιριών.

Εφόσον διήνυσαν μια περίοδο, όπου κλήθηκαν να «πλοηγήσουν» τους οργανισμούς τους σε «αχαρτογράφητα νερά», οι CEOs -τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα- επανέρχονται στο θετικό σενάριο, όπως εξάλλου αποτυπώθηκε στην πρόσφατη έρευνα CEO Outlook της KPMG, με τους Έλληνες μάλιστα συμμετέχοντες να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας αλλά και των εταιρειών τους.

Η δίψα για επιστροφή σε σταθερή ανάπτυξη αποτελεί εξάλλου ένα στρατηγικό εθνικό στόχο, που μπορεί να εξυπηρετηθεί και μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων. Δεδομένου ότι η χώρα δεν πρόλαβε να καρπωθεί τη σταδιακή έξοδο από μια δεκαετή οικονομική κρίση, καθώς μεσολάβησε η υγειονομική κρίση και οι επιπτώσεις της, η αντίληψη των Ελλήνων CEOs είναι δικαιολογημένη.

Συνάδει δε με τις θετικές εκτιμήσεις κορυφαίων αναλυτών και οίκων αλλά και με το προσχέδιο του εθνικού προϋπολογισμού που προβλέπει, πως η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, 0,8% υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%.

Οι   ευρωπαϊκοι   πόροι   τόσο   μέσω του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχουν εξασφαλιστεί για τη χώρα, αφενός καλύπτουν μέρος του χρηματοδοτικού κενού και αφετέρου θέτουν τις βάσεις για μια μεταρρυθμιστική επενδυτική διαδικασία, που θα επικεντρώνεται στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Την ίδια στιγμή, καταγράφονται χειροπιαστές ενδείξεις αναβάθμισης του επενδυτικού κλίματος στη χώρα με την εκδήλωση άμεσων ξένων επενδύσεων τόσο από μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς όσο και από εγχώριες δυνάμεις.

Όλα τα παραπάνω, αν και ειπωμένα, οφείλουν να μεταφραστούν από το εγχώριο επιχειρείν με τρόπο παραγωγικό, ώστε η μεγάλη ευκαιρία μετασχηματισμού των εταιρειών να αποδώσει, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα τους και να αποφέρει σε όλους τους stakeholders την αναμενόμενη εξέλιξη και ευημερία.

Είναι εξάλλου αισιόδοξο,  πως  παρά την υστέρηση που επέφερε η δεκαετής εγχώρια οικονομική κρίση αλλά και η πιο πρόσφατη της πανδημίας, οι Έλληνες CEOs αναγνωρίζουν ως σημαντικές παραμέτρους για την περαιτέρω ανάπτυξη τις επενδύσεις σε ένα βιώσιμο μοντέλο, την εγκόλπωση της καινοτομίας αλλά και την προσαρμογή σε κανόνες ESG. Είναι δε χαρακτηριστικό, πως το 92% των Ελλήνων CEOs που συμμετείχαν στην τελευταία έρευνα CEO Outlook της KPMG, αναφέρουν ότι θεωρούν ολοένα και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνους τους εαυτούς τους και τις δράσεις τους για την εξέλιξη στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων.

Αν και υπολείπονται των δυνατοτήτων ισχυρής παρέμβασης για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζουν στην πλειονότητα τους πως οι παγκόσμιοι επικεφαλής χρειάζεται να αντιμετωπίσουν με το χαρακτήρα του επείγοντος το σχετικό θέμα, αναλαμβάνοντας επίσης τις σχετικές δεσμεύσεις, ώστε να υλοποιήσουν μετρήσιμους στόχους. Αποδεικνύεται λοιπόν πως αφουγκράζονται τις διεθνείς τάσεις και επιχειρούν να τις υιοθετήσουν στους δικούς τους οργανισμούς.

Την ίδια στιγμή, η σφυγμομέτρηση του εγχώριου επιχειρείν καταδεικνύει την διάθεση του, να συνεργαστεί προκειμένου να αποκτήσει καινοτομικά εργαλεία, ψηφιακές δεξιότητες αλλά και μέγεθος μέσω της διαδικασίας εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ήδη, οι στρατηγικές συμφωνίες συνεργασίας σε κοινά projects διεθνών κολοσσών με ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και οι εξαγορές μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από διεθνή κεφάλαια μέσα στο 2021, καταδεικνύει την τάση των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν και μέσω αυτής της οδού.

Αν και η αυγή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα «πάγωσε» μια διαδικασία εξόδου από την ύφεση, τόσο το μεταρρυθμιστικό έργο της προηγούμενης περιόδου όσο και η τρέχουσα στρατηγική ανάκαμψης εκ μέρους της κυβέρνησης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να στραφούν με μεγαλύτερη τόλμη, ορμή, και ταχύτητα στα σχέδια τους. 

Κι αυτή η συγκυρία αποτελεί τη βάση για μια νέα καλύτερη «επόμενη μέρα».