Πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφαλή περιήγηση των νέων στον κυβερνοχώρο

Συνέντευξη στο CSRNEWS.gr: Του Θεόδωρου Στεργίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας

Συνέντευξη στο CSRNEWS.gr: Του Θεόδωρου Στεργίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και...

Το ετήσιο πρόγραμμα KPMG Global Cyber Day (Ημέρα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο) πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία παγκόσμιας εμβέλειας της KPMG, με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών διαφόρων ηλικιακών ομάδων, σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της επικινδυνότητας του διαδικτύου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου επαγγελματίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της KPMG βοηθούν μαθητές, δασκάλους και γονείς να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου μέσα από εκπαιδευτικές παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται είτε μέσα στην τάξη είτε μέσω εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης.  Το πρόγραμμα “Global Cyber Day” επικεντρώνεται σε θέματα που περιλαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προστασία της ταυτότητας στο διαδίκτυο, την ηλεκτρονική παρενόχληση/εκφοβισμό (cyber bullying), τα online παιχνίδια, και τις ηλεκτρονικές απειλές που μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας και τους εφήβους στην καθημερινότητά τους.

Η KPMG στην Ελλάδα έχει αγκαλιάσει την πρωτοβουλία από το 2018 και αποτελεί μέρος των δράσεων της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της KPMG για τη δια βίου μάθηση και την εκπλήρωση του τέταρτου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Μέσα από την εμπειρία σας ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που διατρέχουν οι νέοι στην Ελλάδα από τον κυβερνοχώρο;

Για να κατανοήσουμε τους κινδύνους που διατρέχουν οι νέοι, θα πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο περιηγούνται στον κυβερνοχώρο. Σε αντίθεση με άλλους επαγγελματίες ή ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι νέοι μεγαλώνουν μέσα στον κυβερνοχώρο και άρα αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο κοινωνικοποιούνται, παίζουν, φλερτάρουν και ορισμένες φορές κάνουν τα μαθήματά τους.

Ο κυβερνοχώρος αποτελεί επίσης και σημείο στο οποίο οι νέοι δοκιμάζουν συνεχώς νέες εφαρμογές ή συμμετέχουν σε παιχνίδια, ενώ τα πρότυπα που ακολουθούν είναι σε μεγάλο βαθμό άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Αυτή η έκθεση στον κυβερνοχώρο τους αφήνει εκτεθειμένους σε πληθώρα κινδύνων, αν και το ανησυχητικό στοιχείο για εμένα έχει να κάνει με τον αντίκτυπο που αυτοί οι κίνδυνοι έχουν στους νέους.

Μια περίπτωση απάτης μπορεί να μην επιφέρει οικονομική ζημιά, μιας και αρκετοί νέοι δεν έχουν δικές τους κάρτες ή άμεση πρόσβαση σε στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών. Συναισθηματικά όμως, ο αντίκτυπος θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλος, εξ’ ου και η έμφαση που δίνουμε με το πρόγραμμα σε πρακτικές προστασίας, μειωμένης δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων και αναζήτηση βοήθειας εφόσον χρειαστεί.

Έχοντας ήδη πραγματοποιήσει το πρόγραμμα “Global Cyber Day” στο παρελθόν, είχατε κάποιες απορίες μαθητών που σας έκαναν εντύπωση;

Αυτό που μας έκανε εντύπωση δεν ήταν οι απορίες μαθητών. Ομολογώ ότι εκπλαγήκαμε ευχάριστα από τον βαθμό τεχνικής κατάρτισης ακόμα και παιδιών δημοτικού σχολείου, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια αρκετά εποικοδομητική κουβέντα που αποτελεί και το νόημα του προγράμματος.

Παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα ή προβάλλοντας μικρά βίντεο, κλπ., τα παιδιά μπόρεσαν να ταυτιστούν με καταστάσεις από τη δική τους καθημερινότητα, ή των γονιών τους, και να ξεκινήσουν να μας ρωτούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί ένα συμβάν ή κάτι που εκείνοι έκαναν και απέφυγαν να εκτεθούν περαιτέρω σε κάποιον κίνδυνο. 

Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, έχουν «προστεθεί» νέοι κίνδυνοι; 

Δεν θεωρώ ότι έχουν προστεθεί νέοι κίνδυνοι, αλλά, όπως ανέφερα και παραπάνω, έχει αυξηθεί ο αντίκτυπος των κινδύνων αυτών. Για να είμαι βέβαια ακριβής, λόγω της κατάστασης που επέφερε η πανδημία (τηλεργασία και τηλεκπαίδευση), παρατηρήθηκε, μέσω επίσημων ερευνών, αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων της τάξης του 400%. Αυτό που άλλαξε είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια έκθεσή μας στον κυβερνοχώρο, η οποία αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς επίθεσης από κάποιον επιτήδειο. Όσο δε αναπτύσσεται η τεχνολογία, επιτρέποντας τη διασύνδεση μεταξύ διαφόρων συσκευών με πολύ μεγάλες ταχύτητες, τόσο περισσότερο θα παραμένουμε διασυνδεδεμένοι και άρα εκτεθειμένοι σε πιθανούς κινδύνους.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια στους νέους, θωρακίζοντάς τους έναντι απειλών και διασφαλίζοντας την ασφαλή περιήγησή τους στον κυβερνοχώρο.

Από την επικοινωνία με τους μαθητές έχετε κάποια στιγμή που θυμάστε περισσότερο; 

Πολλές είναι η αλήθεια, αν και πάντα θα ξεχωρίζω το γεγονός ότι η επικοινωνία όντας αμφίδρομη δίνει και σε εμάς πληροφορίες που ίσως αγνοούσαμε. Αν θα κρατούσα κάτι είναι ότι βγήκαμε «πιο σοφοί» από όταν μπήκαμε σε μια τάξη. Καταφέρνοντας να κάνεις ένα τόσο δύσκολο κοινό να σε εμπιστευτεί και να σου ανοιχτεί, μαθαίνεις νέα πράγματα, εφόδια για την προσωπική αλλά και επαγγελματική σου ζωή.