Φορολογικά Νέα: Απρίλιος 2021

Τα κυριότερα σημεία της νέας απόφασης αναφορικά με όρους και προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό φυσικού προσώπου ως "επενδυτικού αγγέλου"/angel investor

Νέα απόφαση αναφορικά με όρους και προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ΦΠ ως "angel investor"

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της νέας απόφασης αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φυσικού προσώπου ως
«επενδυτικού αγγέλου» (angel investor)

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.5 MB)

  • Ορισμοί

  • Όρια επενδυόμενων κεφαλαίων – Τρόπος Εισφοράς Αυτών

  • Διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα

  • Επιβολή προστίμου

  • Παράρτημα

  • Έναρξη ισχύος