Φορολογικά Νέα: Μάρτιος 2021

Tα κυριότερα σημεία της νέας εγκυκλίου αναφορικά με το εισόδημα που προκύπτει για τους εργαζόμενους στο πλαίσιο εταιρικών προγραμμάτων μετοχών

Εγκύκλιος για το εισόδημα των εργαζομένων στο πλαίσιο εταιρικών προγραμμάτων μετοχών

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της νέας εγκυκλίου αναφορικά με το εισόδημα που προκύπτει για τους εργαζόμενους στο πλαίσιο εταιρικών προγραμμάτων μετοχών.

Σε αυτή την έκδοση (Κατεβάστε το PDF, 0.5 MB): 

  • Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών

  • Χρόνος διακράτησης

  • Προσδιορισμός αγοραίας αξίας της παροχής κατά το «χρόνο άσκησης»

  • Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο «χρόνος μεταβίβασης» των μετοχών

  • Απόκτηση επιπλέον εισοδήματος/κέρδους κατά την πώληση των μετοχών σε υψηλότερη αξία & δηλωτικές υποχρεώσεις δικαιούχου

  • Δηλωτικές υποχρεώσεις εργοδότη

  • Δωρεάν μετοχές

  • Δηλωτικές Υποχρεώσεις εργοδότη

  • Χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης και δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους θυγατρικών εταιρειών