Επένδυση στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Άρθρο του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Senior Manager, Consulting στο περιοδικό Finance Pro

Άρθρο του Μιχάλη Παπαγεωργίου, Senior Manager, Consulting στο περιοδικό Finance Pro

H πρότασή μας: KPMG Powered Enterprise enabled by Microsoft Dynamics 365

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί ταχύτητα στις αποφάσεις και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή προκειμένου να δημιουργηθεί επιχειρηματική υπεραξία. Παράλληλα, η πληρότητα, η ασφάλεια και η ποιοτική ανάλυση των εταιρικών δεδομένων υποστηρίζουν τις διαρκείς αλλαγές που καλούνται να πραγματοποιούν οι σύγχρονες εταιρίες για να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Για να δημιουργηθεί επιχειρηματική αξία είναι απαραίτητο να συνδυαστούν το ανθρώπινο δυναμικό, οι εταιρικές διαδικασίες, και η τεχνολογία με τον βέλτιστο τρόπο. Η KPMG και η Microsoft ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν αξιόπιστη απάντηση με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής αξίας.  Η KPMG έχει δημιουργήσει ένα  ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στο χώρο της τεχνολογίας για την υποστήριξη του μετασχηματισμού των εταιριών.

Οι κύριοι άξονες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και των οργανωτικών δομών με στόχο την απλουστευμένη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται εφικτό με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών που υποστηρίζονται από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Οι νέες τεχνολογικές λύσεις από μόνες τους δεν ξεκλειδώνουν την αξία που κρύβουν αν δεν συνδυαστούν με την απαιτούμενη αλλαγή στην κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού και τον ανασχεδιασμό στις λειτουργίες των οργανισμών (όπου κρίνεται απαραίτητο). 

Ο επιτυχημένος μετασχηματισμός αντί να ξεκινάει με την ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας πρέπει να βασίζεται σε ένα δοκιμασμένο και επιτυχημένο λειτουργικό μοντέλο, το οποίο ορίζει τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν. Το μοντέλο αυτό πρέπει αφενός να εμπεριέχει βέλτιστες και εφικτές πρακτικές, αφετέρου να προβλέπει τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι επιχειρηματικές αποφάσεις που θα ληφθούν μελλοντικά.

Η KPMG έχει δημιουργήσει το μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο (Target Operating Model) που βασίζεται σε έξι δομικά στοιχεία της επιχειρηματικής λειτουργίας, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογία αιχμής ώστε οι εταιρίες να είναι έτοιμες να απαντήσουν στις νέες προκλήσεις και να υλοποιήσουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους. 

Το μοντέλο που ονομάζεται KPMG Powered Enterprise χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 για να υλοποιηθεί και να επιτευχθεί η επιχειρηματική αλλαγή. Η πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 παρέχει σήμερα τεχνολογία του μέλλοντος και είναι ένα νέο αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας. 

Το μοντέλο KPMG Powered Enterprise που αξιοποιεί την πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα και οι επιχειρήσεις που έχουν ακολουθήσει την προσέγγιση μας για τον μετασχηματισμό τους ενδεικτικά έχουν πετύχει:

 • 45% μείωση στο κόστος λειτουργίας της οικονομικής διεύθυνσης

 • 15% βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης

 • 20% μείωση σε προβλέψεις και προϋπολογιστικές δαπάνες

 • 50% μείωση σε συμφωνίες δεδομένων (Manual reconciliations) 1
   

Το νέο μοντέλο πρέπει να δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα τι σημαίνουν  οι βέλτιστες πρακτικές για τους παρακάτω επιχειρηματικούς άξονες:

 • Εταιρικές Διαδικασίες

 • Ανθρώπινο δυναμικό 

 • Μοντέλο παροχής υπηρεσιών  

 • Τεχνολογία 

 • Δεδομένα και Διαθεσιμότητα Πληροφορίας 

 • Εταιρική Διακυβέρνηση & Έλεγχος 

Η πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 (D365) συνιστά ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενδοεταιρικών πόρων (ERP) και παράλληλα συνεργάζεται με όλη την λειτουργικότητα που προσφέρει η Microsoft (Office365, AI, robots, Power platform, κλπ.), ώστε να διευκολύνει και να εξυπηρετεί την «καθημερινότητα» των χρηστών. Η KPMG έχει επενδύσει στο σχεδιασμό και την παραμετροποίηση της πλατφόρμας D365 και προτείνει ένα αξιόπιστο περιβάλλον λειτουργίας που καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες των εταιριών.

Ενδεικτικά η πλατφόρμα D365 παρέχει:

 • Σύγχρονη εμπειρία χρήσης

 • Υψηλή διαθεσιμότητα και διαρκή πρόσβαση από κάθε συσκευή

 • Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων (Microsoft Azure)

 • Ενιαίο περιβάλλον για όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες

 • Συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργικότητας

 • Ανάλυση δεδομένων και ενσωματωμένο περιβάλλον επιχειρηματική ευφυΐας.
   

Ο ρόλος της Διαχείρισης Αλλαγής

Ίσως ο πιο κρίσιμος παράγοντας ενός επιτυχημένου μετασχηματισμού είναι η διαχείριση της αλλαγής σε ρόλους και διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν. Μπορεί να έχετε επιλέξει την «καλύτερη» τεχνολογία και να έχετε προβλέψει όλους τους παράγοντες επιτυχίας ενός έργου, αλλά εάν ο οργανισμός και κυρίως οι άνθρωποί του δεν την υιοθετήσουν και δεν την χρησιμοποιήσουν, το αποτέλεσμα θα είναι ένα αποτυχημένο έργο και μια αναποτελεσματική λύση. Σύμφωνα με μελέτες, το 78% της επιτυχίας ενός έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, εξαρτάται από την υιοθέτηση της αλλαγής και τη χρήση της τεχνολογίας από τους εργαζόμενους. 

Η διαχείριση των αλλαγών πρέπει να ξεκινάει από την αρχή του έργου, να βασίζεται στη συνολική στρατηγική της εταιρίας και να υποστηρίζει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η αποδοχή του έργου και η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων είναι οι παράγοντες που «κλειδώνουν» την επιτυχία. 

 

Έξι βήματα για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό

Με την Διαχείριση Αλλαγής ως υπόβαθρο του επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού, παραθέτω έξι βήματα που διαχωρίζουν τις επιτυχημένες υλοποιήσεις από τις υπόλοιπες προσπάθειες:

 • Συμφωνείστε και επιβεβαιώστε το στόχο

Εμπνευστείτε από τις βέλτιστες πρακτικές και στοχεύστε σε ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας για το μέλλον. Αξιολογήστε που βρίσκεστε σήμερα σε κάθε περιοχή – από την τεχνολογία μέχρι την εξυπηρέτηση και τα εταιρικά δεδομένα. Επιβεβαιώστε τα λειτουργικά κόστη σας και αναγνωρίστε τα αναμενόμενα οφέλη από την επικείμενη αλλαγή.

 • Αποκτήστε μια αξιόπιστη και λειτουργική λύση

Αφού σχεδιάσετε το νέο σας μοντέλο (target operating model), επιβεβαιώστε ότι μπορεί να υλοποιηθεί από το πληροφοριακό σύστημα που θα επιλέξετε. Καθορίστε τους δείκτες μέτρησης της απόδοσης και τους τρόπους υπολογισμού τους καθώς και τα σημεία ελέγχου που θα επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία του νέας πλατφόρμας.

 • Ενημερώστε για τις επικείμενες αλλαγές και αξιοποιήστε από νωρίς όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες σας.

Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, ανεξαρτήτως ιεραρχίας, συμμετέχουν εξ αρχής σε όλες τις φάσεις του μετασχηματισμού ενεργά για την υλοποίηση του τελικού στόχου.

 • Υλοποιήστε τον μετασχηματισμό σας αναβαθμίζοντας τις λειτουργίες σας με την λιγότερη δυνατή επίπτωση στην λειτουργία του οργανισμού σας

Στοχεύστε σε αποδεδειγμένα κορυφαίες πρακτικές και αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τους αυτοσχεδιασμούς. Αν ακολουθήσετε αυτή τη προσέγγιση, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε άμεσες και δραστικές μειώσεις στα λειτουργικά κόστη, αυξήσεις στην εξοικονόμηση χρόνου και την ικανοποίηση των στελεχών σας.

 • Βασιστείτε σε συνεργάτη που διαθέτει ομάδα με εξειδίκευση και τεχνογνωσία τόσο στη τεχνολογία όσο και στην λειτουργία των επιχειρήσεων 

Αναζητήστε υποστήριξη από συμβούλους με  δεξιότητες σε θέματα λειτουργιών και τεχνολογικών εφαρμογών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην απαιτούμενη τεχνογνωσία ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να σας ικανοποιήσει.  

 • Σχεδιάστε και εφαρμόστε τις αλλαγές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Επιλέξτε μια σύγχρονη πλατφόρμα διαθέσιμη στο νέφος (cloud) που προσφέρει λειτουργικότητα χωρίς την ανάγκη για δαπανηρές προσθήκες και προσαρμογές προκειμένου να επωφελείστε όσο το δυνατό περισσότερο από τις αναμενόμενες μελλοντικές βελτιώσεις του.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG

Η KPMG στηριζόμενη στην μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει, από όλο τον κόσμο, στον σχεδιασμό εταιρικών  διαδικασιών και λειτουργιών, έχει δημιουργήσει πρότυπα εταιρικά μοντέλα στην πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 τα οποία υποστηρίζουν την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε. Η ομάδα μας απαρτίζεται από συμβούλους ψηφιακού μετασχηματισμού, ειδικούς σε τεχνολογίες Microsoft μαζί με διαχειριστές έργων και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Η πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενδοεταιρικών πόρων (ERP) και παράλληλα συνεργάζεται με όλη την λειτουργικότητα που προσφέρει η Microsoft (office365, AI, robots, Power platform, κλπ.), ώστε να διευκολύνει και να εξυπηρετεί την  «καθημερινότητα» των χρηστών. Η KPMG υποστηρίζει πλήρως το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού και σας βοηθάει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την νέα πλατφόρμα Microsoft Dynamics 365 αναβαθμίζοντας/βελτιώνοντας  παράλληλα το λειτουργικό σας μοντέλο