Οι ραγδαίες αλλαγές που σε παγκόσμιο επίπεδο προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, ανάγκασε τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες, τους υπαλλήλους και συνεργάτες τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες λειτουργούν.

Παρατηρήθηκε λοιπόν μία εντυπωσιακή αλλαγή, η οποία συνδυάστηκε με την επιτάχυνση των δράσεων σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), αλλά και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών.

Είναι σημαντικό στην επόμενη μέρα, οι επιχειρήσεις να δώσουν έμφαση στο να κατανοήσουν τους πελάτες τους. Το να βασιζόμαστε στην εικόνα που έχουμε ήδη και να υποθέσουμε ότι γνωρίζουμε τι σκέφτονται, τι αισθάνονται θεωρούμε ότι είναι επισφαλές, καθώς λόγω της πανδημίας οι ανάγκες και οι προτιμήσεις τους έχουν ήδη αλλάξει.

Στην τρίτη έκδοση της έρευνας “Me, my life, my wallet” αναδεικνύεται η έννοια του πολυδιάστατου πελάτη, ενώ αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο η στάση, οι συμπεριφορές και οι προτιμήσεις τους προωθούν και επιταχύνουν ριζικές αλλαγές στο ταξίδι τους όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η φετινή έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 18 000 καταναλωτών παράλληλα σε 16 χώρες, δίνοντας μια παγκόσμια οπτική για το πως οι εταιρείες πρέπει να προσεγγίσουν τους πελάτες τους εκεί που είναι (φυσικά ή ψηφιακά), με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που εκείνοι θέλουν αλλά και με τον τρόπο που το θέλουν, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα αλλά και να αναπτυχθούν στο μέλλον.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα και να δείτε το ταξίδι του νέου καταναλωτή και το πως έχει επηρεαστεί στην νέα πραγματικότητα. Γνωρίζοντάς τον καταναλωτή εις βάθος θα μας βοηθήσει να χαράξουμε τα βήματα που χρειάζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να περιηγηθείτε στις προκλήσεις που έρχονται.