Προγράμματα για εργαζόμενους σε μετάβαση

Άρθρο των Γεωργία Καλεμίδου, Δήμητρα Σπανού, Δήμητρα Μορτόγια, Κίμωνα Κωνσταντέλου στο περιοδικό HR Professional

Άρθρο των Γεωργία Καλεμίδου, Δήμητρα Σπανού, Δήμητρα Μορτόγια, Κίμωνα Κωνσταντέλου

Υποστηρίζουμε εργαζόμενους να γυρίσουν σελίδα στην καριέρα τους 

Στελέχη της αγοράς συζητούν με συμβούλους της KPMG για τα προγράμματα αυτά και αναδεικνύουν τα οφέλη για την επιχείρηση, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους αυτούς.

 

Πότε μία εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει τα προγράμματα αυτά και πώς επιλέγει το κατάλληλο για τους εργαζόμενούς της;

Στο πλαίσιο αναδιοργανώσεων όπου προκύπτουν καταργήσεις θέσεων, αλλαγές ρόλων κλπ., οι εταιρείες επιλέγουν να υποστηρίξουν εργαζόμενούς τους με προγράμματα που τους βοηθούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Σε συνεργασία με την εταιρεία αντιλαμβανόμαστε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πρόκειται να υποστηρίξουμε και διαμορφώνουμε προγράμματα προσαρμοσμένα σε εκείνους, όπως για παράδειγμα προγράμματα που αφορούν σε αναζήτηση νέας θέσης εργασίας, ή σε νέα επιχειρηματική δράση, ή σε εργασία ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ποια είναι τα οφέλη για τον συμμετέχοντα; Γιατί, αντί του προγράμματος, να μην επιλέξει μια εταιρεία να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσής του;

Μέσα από το πρόγραμμα ο συμμετέχοντας ενισχύει τις ικανότητές του στη διαχείριση της καριέρας και του επόμενου επαγγελματικού βήματος. Η γνώση που αποκτά τον βοηθά να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση και λιγότερο άγχος στην ταχύτερη επαγγελματική του αποκατάσταση. Η πρόσθετη αποζημίωση του δίνει μόνον μικρή πρόσκαιρη οικονομική άνεση χωρίς να διασφαλίζει την εύρεση μίας σταθερής εισοδηματικής πηγής που στοχεύουν τα προγράμματα. Ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγει κάποιος τα οφέλη ποικίλουν.

Αν για παράδειγμα κάποιος αναζητά μία νέα θέση εργασίας, μέσα από το πρόγραμμα αυτό αποκτά ευρεία αντίληψη της αγοράς εργασίας, των διαδικασιών επιλογής και ενισχύεται η ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά συνεντεύξεις ή και άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, τη δικτύωσή του στην αγορά (αξιοποίηση & διεύρυνση του προσωπικού του δικτύου), τη διαπραγμάτευση ενός νέου ρόλου και έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης μέσα από το εκτενές πελατολόγιό μας. Αν ενδιαφέρεται για μία νέα επιχειρηματική δράση και μέσα από την υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών (σε φορολογικά, χρηματοοικονομικά, λογιστικά κλπ. θέματα) αποκτά γνώσεις και ερεθίσματα ιδιαίτερα χρήσιμα για τα πρώτα, «νευραλγικά» βήματα της επιχείρησής του.

Τώρα με τον COVID-19 τι χρειάστηκε να αλλάξει η KPMG στις υπηρεσίες αυτές;

Ανταποκριθήκαμε γρήγορα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα. Από δια ζώσης συναντήσεις με συμμετέχοντες τη μία ημέρα, πραγματοποιούσαμε ψηφιακές συναντήσεις την επόμενη. Επενδύσαμε πολύ στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στη «μετάβαση» στα νέα δεδομένα: εξοικείωση και εκπαίδευση στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθοδήγηση σε κάθε βήμα αναζήτησης ευκαιριών μέσω ψηφιακών καναλιών, προετοιμασία για «ψηφιακές» συνεντεύξεις.

Επιπλέον οι επαφές μας με τις εταιρείες εντάθηκαν ακόμα περισσότερο ώστε να τροφοδοτούμε τους συμμετέχοντες με νέες ευκαιρίες. Προτεραιότητα μας ήταν να παραμείνουμε πολύ κοντά στην αγορά, να αφουγκραζόμαστε τις αλλαγές, τις προτεραιότητες των εταιρειών που μπορεί να επιδρούν σε θέματα στελέχωσης και φυσικά να συνεχίζουμε να αναζητούμε ευκαιρίες εργασίας. Σε αυτό, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG μέσα από την οποία συνεχίζουμε να είμαστε διαρκώς σε επαφή με την αγορά.

Τι  διαφορετικό  προσφέρει  η  KPMG;

Η KPMG, ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει στελέχη που εξειδικεύονται σε πολλά διαφορετικά θέματα μίας επιχείρησης. Έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που καλύπτουν στοχευμένα τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Έχουμε πολύ μεγάλη δικτύωση στην αγορά εργασίας που μας βοηθά να αναζητούμε ευκαιρίες εργασίας, κυρίως αυτές που δεν ανακοινώνονται. Εδώ και 27 χρόνια έχουμε υποστηρίξει πάνω από 1 700 εργαζόμενους στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, με 3 στους 4 να αποκαθίστανται επαγγελματικά μέσα από τα προγράμματά μας. Έχουμε εμπειρία από όλους τους τομείς, ειδικότητες και διοικητικά επίπεδα.

Τι θα συμβουλεύατε μία εταιρεία που ενδιαφέρεται να υποστηρίξει πρώην εργαζόμενούς της μέσα από τα προγράμματα αυτά;

Επιγραμματικά, μοιραζόμαστε 2 σκέψεις: διαμορφώστε προγράμματα που δίνουν εναλλακτικές στα άτομα, βασισμένες στις ανάγκες τους, μη θέσετε το δίλημμα «επιπλέον χρήματα ή το πρόγραμμα» – δεν είναι εύκολο για τον εργαζόμενο να κάνει τη σωστή επιλογή σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Κρατήστε επαφή με τους συμμετέχοντες και με τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών, δείχνοντας το ενδιαφέρον σας για την επιτυχημένη έκβαση αυτής της συνεργασίας.

Είναι βέβαιο πως θα το εκτιμήσουν οι εργαζόμενοι που αποχωρούν, οι εργαζόμενοι που παραμένουν καθώς και εκείνοι που πιθανόν να θελήσετε να προσελκύσετε στο μέλλον.