Βερώνη Παπατζήμου

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Η Βερώνη έχει την ευθύνη των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Εργάζεται με ζήλο στην υποστήριξη εταιρειών για τη βελτίωση της απόδοσής τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας. Επίσης υποστηρίζει με αφοσίωση στελέχη στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχους και στην αποτελεσματική διαχείριση της καριέρα τους.

Εξειδικεύεται σε έργα που αφορούν στο ανθρώπινου δυναμικό & την αλλαγή, με έμφαση στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, στη διαμόρφωση της επιθυμητής κουλτούρας μέσα από την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του εργαζόμενου με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης, ανταμοιβών και διαχείρισης ταλέντων, την αναγνώριση των δυνατοτήτων τους για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση τους, την υποστήριξη στελεχών που βρίσκονται σε φάση μετάβασης καθώς και το σχεδιασμό και υποστήριξη μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών στη διαχείριση της αλλαγής.

Τέλος, η Βερώνη συμβάλει στην ανάδειξη της σημαντικότητας της δραστηριότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα μέσα από έρευνες, ομιλίες και άρθρα.

 • Άνθρωποι και Αλλαγή
 • Αποτελεσματικότητα ανθρωπίνου δυναμικού
 • Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Προσωπικού
 • Διαχείριση Ταλέντων
 • Επαγγελματικές και Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Για Τη Διοίκηση
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων
 • Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • Μεταπτυχιακό (MSc) στις Εργασιακές Σχέσεις και Διοίκηση Προσωπικού από το London School of Economics and Political Science, M.B.

 • Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πιστοποίηση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη από το Institute of Personnel Development, M.B.