Η ναυτιλία αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κλάδους μεταφοράς αγαθών και επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο, εξελίσσεται γοργά με άρμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενδοεταιρικών διαδικασιών αλλά και πλοίων. Η ολοένα και ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υποστήριξη των επιχειρησιακών και επιχειρηματικών διαδικασιών, καθιστά απαραίτητη τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών και την ανάγκη για αποτελεσματικό σχεδιασμό του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών.

Παρόλο που μερικοί από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς οργανισμούς έχουν πέσει θύματα κυβερνοεπιθέσεων, συνεχίζει να πλανάται η πεποίθηση, σε πολλές εταιρείες του χώρου, ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί σε αυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κυβερνοασφάλεια να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν στη συνολική αξιολόγηση κινδύνου του οργανισμού, θεωρώντας ότι αποτελεί καθαρά θέμα τεχνολογικής φύσεως, κάτι το οποίο όμως δεν είναι ακριβές. O IMO (International Maritime Organization) αντιλαμβανόμενος τις προκλήσεις του κλάδου όρισε αυστηρές προθεσμίες (Ιανουάριος 2021) ώστε οι ναυτιλιακές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια τους.

Η KPMG αναγνωρίζοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου της ναυτιλίας, ανέπτυξε υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που καλύπτουν κάθε πτυχή ενός οργανισμού, τόσο στη στεριά όσο και εν πλω. Μέσω των υπηρεσιών μας, παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διακυβέρνησης ασφάλειας πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε βοήθεια στη απόδοση του αντίστοιχου κανονισμού νηογνώμονα (class notation).

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.