Η KPMG κατανοώντας τις νέες και ιδιόμορφες συνθήκες που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19 και επιθυμώντας να συμβάλει θετικά στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους και τις εταιρείες, σχεδίασε και διεξάγει την έρευνα: «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19».

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των ανησυχιών και των προκλήσεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε σχέση τη πανδημία και με τα μέτρα αντιμετώπισης της, οι επιπτώσεις στη παραγωγικότητα και στον τρόπο εργασίας, οι ανάγκες που έχουν ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, αλλά και το επίπεδο αποδοχής και την προοπτική εξέλιξης του νέου εργασιακού μοντέλου.

Κατανοούμε ότι οι συνθήκες μεταβάλλονται όπως εξελίσσεται η νόσος και τα μέτρα που επιβάλλουν οι υγειονομικές αρχές και η πολιτεία αναφορικά με την κοινωνική απόσταση που θα πρέπει να τηρείται στις καθημερινές μας δραστηριότητες, τις συνθήκες στο χώρο εργασίας κοκ. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αποφασίσει να υλοποιούμε την έρευνα σε τακτά χρονικά διαστήματα για αποτυπώσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις.

Η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια, είτε εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής ή με φυσική παρουσία.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 2 κύκλοι της έρευνας, ο 1ος κύκλος πραγματοποιήθηκε από 30/3 - 5/4 όπου συμπληρώθηκαν και αναλύθηκαν 1 051 έγκυρα ερωτηματολόγια, ενώ ο 2ος κύκλος πραγματοποιήθηκε στο διάσημα 4/5 - 10/5 όπου συμπληρώθηκαν και αναλυθήκαν 807 ερωτηματολόγια.

Ο 3ος κύκλος της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19» ξεκίνησε και θα παραμείνει ανοιχτός μεταξύ 22-29 Ιουνίου.

Ευελπιστούμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας να είναι χρήσιμα στους εργαζόμενους, ώστε να συνεχίζουν δυναμικά την καριέρα και την εκπλήρωση των προσωπικών τους φιλοδοξιών, καθώς και στις διοικήσεις των εταιρειών, στην επικαιροποίηση των πολιτικών που αφορούν τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19.


Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.