Η KPMG κατανοώντας τις νέες και ιδιόμορφες συνθήκες που επέφερε η πανδημία της νόσου COVID-19 και επιθυμώντας να συμβάλει θετικά στη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους και τις εταιρείες, σχεδίασε και διεξάγει έρευνα με θέμα: «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19».

Ο πρώτος κύκλος της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 30/3 - 5/4 κατά την οποία συμπληρώθηκαν και αναλύθηκαν 1 051 έγκυρα ερωτηματολόγια από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

O δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει στις 4/5 και η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 10/5. Όπως και στον πρώτο κύκλο, η έρευνα απευθύνεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εργάζονται στην ελληνική επικράτεια, εξ αποστάσεως, εκ περιτροπής, ή με φυσική παρουσία.

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των αλλαγών που έχει επιφέρει η νέα μορφή εργασίας στον τρόπο εργασίας μας. Η εν λόγω έρευνα θα συνεισφέρει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πολιτικές και τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι εταιρείες, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν δραστήριοι, παραγωγικοί και εμψυχωμένοι την περίοδο αυτή. Επιπλέον, διερευνώνται οι ανησυχίες, οι προκλήσεις, αλλά και οι ανάγκες που έχει δημιουργήσει στους εργαζομένους η εξ αποστάσεως εργασία.

Ο πρώτος κύκλος της έρευνας ανέδειξε χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, τη στάση των εργαζομένων απέναντι στη νέα αυτή μορφή εργασίας, αλλά και τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από μέρους των εταιρειών, ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν εμψυχωμένοι και παρακινημένοι. Σε αυτό το δεύτερο κύκλο, στόχος είναι η περαιτέρω διερεύνηση των ανησυχιών και των αναγκών των εργαζομένων, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη. Θεωρούμε σημαντικό να αναδειχθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσα σε αυτή τη νέα μορφή εργασίας, η οποία φαίνεται ότι θα καθιερωθεί και στη μετά COVID-19 εποχή.

Σας καλούμε λοιπόν να συμβάλλετε ενεργά σε αυτή τη προσπάθειά μας, μέσα από την ολιγόλεπτη απάντηση του ερωτηματολογίου μας εδώ.

Ο δεύτερος αυτός κύκλος της έρευνας θα παραμείνει ενεργός έως και την 10η Μαΐου 2020.

Για όσο οι συνθήκες το απαιτούν, η KPMG θα επαναλαμβάνει την έρευνα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τις αντιλήψεις των εργαζομένων, αλλά και τη στάση των εταιρειών.


Μένουμε σπίτι, μαθαίνουμε, αλλάζουμε, δυναμώνουμε!

Μένουμε ασφαλείς!

 

 

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.