Αποτελέσματα ερευνών αποδοχών & παροχών της KPMG

Αποτελέσματα ερευνών αποδοχών & παροχών της KPMG

Η KPMG στην Ελλάδα διεξάγει ετήσιες Έρευνες Αποδοχών & Παροχών οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις HR τάσεις στην αγορά

Η KPMG στην Ελλάδα διεξάγει ετήσιες Έρευνες Αποδοχών & Παροχών οι οποίες...

Για εικοστή έκτη συνεχή χρονιά ολοκληρώθηκαν οι έρευνες Αποδοχών και Παροχών της KPMG. H έρευνα διεξάγεται από την KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων.

Η Γενική έρευνα που ολοκληρώθηκε, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 149 θέσεις εργασίας και βασίστηκε σε δείγμα 114 εταιρειών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Κύρια ευρήματα έρευνας:

 • 80% των εταιρειών έδωσαν αυξήσεις το 2019 σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων. Το ποσοστό των αυξήσεων που δόθηκαν το 2019 στο σύνολο του δείγματος κινήθηκε στο 1.8% (διάμεσος).
 • Το ποσό που αποδόθηκε ως bonus απόδοσης συνολικά το 2019, ανήλθε κατά μέσο όρο στο 6.3% των συνολικών ετήσιων βασικών αποδοχών.
 • 19% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας μέσα στο 2019. Η μείωση αυτή επηρέασε κυρίως εργαζομένους 36-55 ετών. 
 • 6 στις 10 εταιρείες παρέχουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων είναι καθορισμένης συνεισφοράς και προβλέπουν δυνατότητα προαιρετικής συνεισφοράς και από την πλευρά του εργαζομένου.
 • Αυξημένες, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, οι προσλήψεις αποφοίτων, με την πλειοψηφία αυτών να έχει απορροφηθεί σε εξειδικευμένες θέσεις τεχνολογίας. Ο μέσος όρος των αρχικών αποδοχών για τις θέσεις αυτές είναι στα ΕΥΡΩ 15 700 (χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές).
 • 4% των εταιρειών προσφέρουν προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Για το 2019, εκτός από τη Γενική έρευνα, εκδόθηκαν και αποτελέσματα για τους παρακάτω κλάδους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και αντίστοιχες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας:

 • Φαρμακευτικός
 • Ασφαλιστικός
 • Καταναλωτικών προϊόντων
 • Λιανικού εμπορίου
 • Τραπεζικός
 • Ανωτάτων Στελεχών
 • Τεχνολογίας/Πληροφορικής (μεμονωμένες θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο salarysurvey@kpmg.gr ή στο 211 18 15 760.

Συνδεθείτε μαζί μας