Πιστοί στη δέσμευση μας να προσφέρουμε έγκαιρη ενημέρωση και ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον ασφαλιστικό κλάδο, η KPMG στην Ελλάδα προχώρησε για ένατη συναπτή χρονιά στην έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά για το 2019 που περιλαμβάνει την έρευνα για την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο. Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών και του συνόλου της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση για το 2019, αναλύονται επίκαιρα θέματα του κλάδου, και συγκρίνονται οι επιδόσεις με την προηγούμενη χρονιά, σε υψηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να διακρίνουμε τις τάσεις, προοπτικές και αλλαγές που πραγματοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό, βρείτε μέσα στις σελίδες της Έκθεσης τις εξελίξεις για το νέο λογιστικό πρότυπο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις (ΔΠΧΑ 17), νέες τεχνολογικές εξελίξεις για πελατοκεντρική προσέγγιση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και επίκαιρα φορολογικά θέματα.

Ο Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής στο Τμήμα Ελέγχου της KPMG, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας για την χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών την προηγούμενη χρήση, αναφέρεται επιπλέον στις τάσεις , τους κινδύνους και τις προοπτικές του κλάδου με έμφαση σε:

  • Σε γνωστά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 3 πυλώνων και το ρόλο που έχει να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση
  • Σε τρέχοντα θέματα για την κλιματική αλλαγή και την ασφαλιστική κάλυψη
  • Προοπτικές για το 2020 με σχολιασμό για τις νέες τάσεις για ψηφιοποίηση, τεχνολογική αλλαγή και επιλογή καθώς και πελατοκεντρική προσέγγιση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση παρακαλώ διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου.

Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε το PDF της έκθεσης (PDF 5.8 MB)

Σύγκριση ασφαλιστικής αγοράς Ελλάδας - Ευρώπης
Ασφαλιστική διείσδυση